Odluka o opozivu Dine Debeljuha s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika

NN 16/2008 (8.2.2008.), Odluka o opozivu Dine Debeljuha s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

484

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/07-02/115, urbroj: 50304/2-08-03 od 30. siječnja 2008. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

DINO DEBELJUH opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, sa sjedištem u New Delhiju, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nepal, sa sjedištem u New Delhiju i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladeš, sa sjedištem u New Delhiju.
Ova Odluka stupa na snagu 31. ožujka 2008. godine.

Klasa: 018-07/07-02/18
Urbroj: 71-05-0311-08-6
Zagreb, 4. veljače 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.