Pravilnik o izmjenama Pravilnika o željezničkoj infrastrukturi

NN 16/2008 (8.2.2008.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o željezničkoj infrastrukturi

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

486

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, broj 123/03, 30/04 i 79/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI

Članak 1.

U Pravilniku o željezničkoj infrastrukturi (»Narodne novine« br. 127/05), u članku 19. točke b), c) i d) brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/1
Urbroj: 530-08-08-01
Zagreb, 21. siječnja 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.