Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo - pete izmjene i dopune

NN 20/2008 (15.2.2008.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo - pete izmjene i dopune

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

602

Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVFNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO — PETE IZMJENE I DOPUNE

I.

Primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo – pete izmjene i dopune koji je zaključen 1. listopada 2007. godine proširuje se na sve poslodavce i radnike u djelatnosti graditeljstva u Republici Hrvatskoj.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 006-04/07-02/20
Urbroj: 526-08-01-02/1-08-2
Zagreb, 6. veljače 2008.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva rada i poduzetništva
Damir Polančec dipl. ing., v. r.