Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

NN 21/2008 (18.2.2008.), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

633

Na temelju članka 123. stavaka 1., 2., 5. i 10. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 79/2007 i 125/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2008. godine, donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača.

II.

U sastav Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača imenuju se:
– Nevenka Klemen, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;
– Božica Rukavina, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;
– Šani Samardžić, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,
– Ante Čajić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture;
– Vera Šutalo, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa;
– Slavka Vuković, Ministarstvo financija;
– Senka Božičević, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva;
– Ema Culi, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva;
– Đema Bartulović, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva;
– Edita Brkić, Ministarstvo pravosuđa;
– Ruža Meker, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva;
– Sanja Bareza, Ministarstvo turizma;
– Božena Vrbanić, Državni inspektorat;
– Loridana Smoljanić, Hrvatska energetska regulatorna agencija;
– Željko Kandučar, Hrvatska agencija za telekomunikacije;
– Darja Tirić, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
– Nikola Popović, Agencija za nadzor tržišnog natjecanja;
– Snježana Levar, Hrvatska narodna banka;
– Marko Križić, Hrvatska obrtnička komora;
– Milica Rakuša Martulaš, Hrvatska gospodarska komora;
– Stankica Berić, Hrvatska udruga poslodavaca;
– Ilija Rkman, »Potrošač« – Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača;
– Nenad Kurtović, Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske;
– Suzana Kolesar, neovisni stručnjak.

III.

Za predsjedatelja Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača imenuje se Ema Culi, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

IV.

Za tajnika se imenuje se Dijana Dimov, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

V.

Za rad predsjedatelja, članova i tajnika utvrđuje se naknada u iznosu od 600 kuna, po prisustvu na sjednici.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/07-02/07
Urbroj: 5030105-08-2
Zagreb, 14. veljače 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.