Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

NN 21/2008 (18.2.2008.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

635

Na temelju članka 23. stavaka 1. i 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. veljače 2008. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA MLADE

I.

U Odluci o osnivanju Savjeta za mlade (»Narodne novine«, br. 111/2003, 23/2004 i 120/2005), u točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Savjet čine:
– potpredsjednik/ca Vlade Republike Hrvatske za područje društvenih djelatnosti i ljudskih prava, predsjednik/ca Savjeta,
zamjenici/e predsjednika/ce Savjeta:
– ministar/ministrica znanosti, obrazovanja i športa,
– ministar/ministrica zdravstva i socijalne skrbi,
– državni/a tajnik/ica u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
članovi/ice:
– predstavnik/ca Ministarstva kulture,
– predstavnik/ca Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,
– predstavnik/ca Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,
– predstavnik/ca Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,
– predstavnik/ca Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
– predstavnik/ca Ureda za udruge,
– 3 predstavnika/ce iz znanstvenih i stručnih ustanova,
– 4 predstavnika/ce iz udruga mladih i za mlade,
te tajnik/ica.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-02/04
Urbroj: 5030108-08-1
Zagreb, 14. veljače 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.