Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz serije "Stari hrvatski brodovi - Dubrovačka Karaka"

NN 22/2008 (20.2.2008.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz serije "Stari hrvatski brodovi - Dubrovačka Karaka"

HRVATSKA NARODNA BANKA

673

Na temelju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001. i 135/2006.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. veljače 2008. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA IZ SERIJE »STARI HRVATSKI BRODOVI – DUBROVAČKA KARAKA«

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. iz Zagreba pokreće izdavanje serije prigodnoga srebrnoga kovanog novca naziva »STARI HRVATSKI BRODOVI«, radi očuvanja i popularizacije hrvatske stoljetne tradicije u izgradnji brodova te radi isticanja pomorske orijentacije Republike Hrvatske.
Prvi iz serije prigodnoga srebrnoga kovanog novca posvećen je jedrenjaku građenom u Dubrovniku, naziva dubrovačka karaka, koji se ubraja u najveće teretne brodove na svijetu u XV. stoljeću.
2. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 10.000 komada i u ukupnom iznosu ne većem od 1,500.000,00 kuna.
3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara.
4. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je jedrenjaka razapetih jedara, u punoj brzini, na valovitoj morskoj površini. Iznad prikaza jedrenjaka istaknut je natpis »DUBROVAČKA KARAKA XV.-XVII. St.«. Uz završetak natpisa istaknuta je godina izdanja »2007.«.
5. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu stilizirani je prikaz jedra, omeđen kružnim prikazom dijela kompasa, sa slovnim vidljivim oznakama triju strana svijeta »N«, »W« i »E«. Lijevo od prikaza jedra oznaka je nominalne vrijednosti »150« i oznaka novčane jedinice »KUNA«. Ispod prikaza jedra istaknut je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA« i prikaz grba Republike Hrvatske.
6. Autor je idejnog i likovnog rješenja za lice prigodnoga srebrnoga kovanog novca Matej Pašalić, akademski kipar. Autor idejnog i likovnog rješenja za naličje prigodnoga srebrnoga kovanog novca jest Damir Mataušić, akademski kipar.
7. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke prodavat će se po cijeni od 220,00 kuna za komad.
8. Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz točke 2. ove odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o. iz Zagreba.
9. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke pustit će se u prodaju 25. veljače 2008.
10. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 711/2008.
Zagreb, 13. veljače 2008.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.