Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz serije "Benedikt Kotruljević"

NN 22/2008 (20.2.2008.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz serije "Benedikt Kotruljević"

HRVATSKA NARODNA BANKA

674

Na temelju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001. i 135/2006.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. veljače 2008. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA»BENEDIKT KOTRULJEVIĆ«

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. iz Zagreba izdaje prigodni srebrni kovani novac posvećen Benediktu Kotruljeviću, hrvatskom i svjetskom ekonomistu XV. stoljeća, za čiji je rad »O umijeću trgovine« znanstveno utvrđeno da prvi u svijetu opisuje poduzetništvo i njegovo odvijanje te cjelovito prikazuje dvojno knjigovodstvo, koje je i danas u primjeni diljem svijeta.
2. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 10.000 komada i u ukupnom iznosu ne većem od 1,500.000,00 kuna.
3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara.
4. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu izvedena je kružna ploha unutar koje je prikaz portreta Benedikta Kotruljevića. Unutar pojasa koji tvori rub kovanog novca i rub kružne plohe, istaknuti su natpisi, i to u gornjem dijelu »1416.-1469.«, a u donjem dijelu »BENEDIKT KOTRULJEVIĆ«. Iznad portreta, uz rub kružne plohe, istaknut je natpis »BENEDETTO COTRUGLI RAGUSEO«, omeđen nizom sitnih kružnih izbočina.
5. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu izvedena je kružna ploha unutar koje je stilizirani prikaz šest novčića. Iznad prikaza istaknuti su natpisi »O UMIJEĆU TRGOVINE« i »DEL ARTE DI MERCATURA«. Uz rub kružne plohe niz je sitnih kružnih izbočina. U pojasu koji tvori rub kovanog novca i rub kružne plohe, u gornjem dijelu, oznaka je nominalne vrijednosti »150« i oznaka novčane jedinice »KUNA«. U donjem dijelu pojasa istaknut je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«, razdvojen prikazom grba Republike Hrvatske. Godina izdanja 2007. istaknuta je u pojasu između oznaka i natpisa tako da je na lijevoj strani djelomična oznaka »20«, a na desnoj strani djelomična oznaka »07.«.
6. Autor je idejnog i likovnog rješenja prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna Damir Mataušić, akademski kipar.
7. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke prodavat će se po cijeni od 220,00 kuna za komad.
8. Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz točke 2. ove odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o. iz Zagreba.
9. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove odluke pustit će se u prodaju 25. veljače 2008.
10. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 712/2008.
Zagreb, 13. veljače 2008.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.