Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš

NN 23/2008 (22.2.2008.), Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

774

Ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na temelju članka 77. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/07) utvrđuje

POPIS

OSOBA KOJE SE MOGU IMENOVATI ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE POVJERENSTVA U POSTUPKU PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Znanstveni i stručni djelatnici:

dr. sc. Marijan Ahel
prof. dr. sc. Roko Andričević
prof. dr. sc. Vladimir Andročec
prof. dr. sc. Branka Aničić
dr. sc. Boris Antolić
dr. sc. Oleg Antonić
prof. dr. sc. Ljubo Babić
Marijeta Babin, dipl. arheol.
prof. dr. sc. Andrea Bačani
mr. sc. Tomislav Bajs
doc. dr. sc. Tatjana Bakran Petricioli
dr. sc. Ante Barić
dr. sc. Delko Barišić
prof. dr. sc. Ferdo Bašić
mr. sc. Lav Bavčević
Kata Benac, dipl. ing. kraj.
prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić
prof. dr. sc. Adam Benović
prof. dr. sc. Boris Beraković
prof. dr. sc. Božidar Biondić
doc. dr. sc. Ranko Biondić
prof. dr. sc. Željko Bogdan
prof. dr. sc. Matko Bogunović
Miljenko Bokan, dipl. ing. agr.
Radivoj Bošnjaković, dipl. ing. stroj.
prof. dr. sc. Juraj Božičević
dr. sc. Maja Božičević Vrhovčak
Gordana Božić Goldstein, prof. pov. umj.
Zlatko Briševac, dipl. ing. rud.
prof. dr. sc. Felicita Briški
dr. sc. Željka Brkić
mr. sc. Ana Brkljačić
Mislav Brlić, dipl. ing. brod.
Branka Buković-Sošić, dr. vet. med.
dr. sc. Višnja Bukvić
Tomislav Bukša, dipl. ing. kem. tehn.
dr. sc. Renato Buljan
doc. dr. sc. Sonja Butula
Radoslav Bužančić, dipl. ing. arh.
mr. sc. Krunoslav Capak
Vera Cvek Domljan, dipl. ing. šum.
dr. sc. Željko Cvetnić
Željko Cvrtila, dipl. ing. arh.
Natalija Čengić Zglavnik, dipl. ing. geod.
dr. sc. Marin Čikeš
Krunoslav Čingel, dipl. ing. građ.
prof. dr. sc. Ksenija Čulo
dr. sc. Vlado Dadić
Jasna Dasović, prof. pov. umj.
Anuška Deranja-Crnokić, dipl. pov. umj.
Radenko Deželić, dipl. ing. biol.
doc. dr. sc. Sanja Dimter
Miljenko Domijan, prof.
mr. sc. Eugen Draganović
prof. dr. sc. Vesna Dragčević
Robert Duić, dipl. ing. arh.
dr. sc. Jakov Dulčić
dr. sc. Siniša Dunda
prof. dr. sc. Čedomir Dundović
dr. sc. Goran Durn
Aleksej Dušek, dipl. ing. građ.
Loris Elez, dipl. ing. biol.
prof. dr. sc. Radovan Erben
dr. sc. Zvonimir Ester
prof. dr. sc. Danilo Feretić
prof. dr. sc. Tugomir Filipan
Branka Flegar, dipl. ing. arh.
mr. sc. Mirjana Fonjak
Vlasta Franičević, dipl. ing. biotehn.
Božidar Franić, dipl. ing. arh.
prof. dr. sc. Bernard Franković
dr. sc. Matija Franković
prof. dr. sc. Jozo Franjić
Danijel Frka, dipl. ing. prom.
prof. dr. sc. Ivan Galaso
dr. sc. Ivo Galić
Anita Gamulin, dipl. ing. arh.
prof. dr. sc. Mladen Garašić
mr. sc. Anđelko Gašpar
Sanja Gašparević, dipl. ing. arh.
dr. sc. Nediljka Gaurina Međimurec
Hrvoje Giaconi, dipl. ing. arh.
prof. dr. sc. Goran Gjetvaj
Tonči Glušćević, dipl. ing. građ.
mr. sc. Gordana Goreta
dr. sc. Branka Grbec
doc. dr. sc. Davor Grgić
mr. sc. Draženka Gutzmirtl
dr. sc. Josip Halamić
dr. sc. Ivan Hećimović
Miljenko Henich, dipl. ing. el.
prof. dr. sc. Marijan Herak
dr. sc. Zvonimir Hernitz
Miroslav Hero, dipl. ing. kem. tehn.
Branko Hlevnjak, dipl. ing. geol.
prof. dr. sc. Emir Hodžić
Neven Holjević, dipl. ing.
Mladen Horgas, dipl. ing.
Branko Horvat, dipl. ing. arh.
László Horváth, dipl. ing.
mr. sc. Marijan Host
mr. sc. Josip Hren
doc. dr. sc. Jasna Hrenović
mr. sc. Ines Hrdalo
Zdenko Ivanković, dipl. ing.
Dražen Ivaštinović, dipl. ing. šum.
Milan Ivezić, dipl. ing. građ.
prof. dr. sc. Tomislav Ivšić
Irena Jahutka, dipl. ing.
Dražen Jakšić, dipl. ing.
dr. sc. Domagoj Jamičić
dr. sc. Ivica Janeković
Branimir Janković, dipl. ing. rud.
prof. dr. sc. Zvonimir Janović
prof. dr. sc. Ivan Jardas
dr. sc. Ivanka Juettner Preradović
Zlatan Juras, dipl. ing. inf.
dr. sc. Mario Jurišić
prof. dr. sc. Sonja Jurković
dr. sc. Sanja Kapelj
dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar
mr. sc. Željko Kastmüller
Miro Katić, dipl. arheol.
prof. dr. sc. Mladen Kerovec
Vesna Kezunović, dipl. arheol.
prof. dr. sc. Goran Kniewald
dr. sc. Georg Koch
Miroslav Kolesarić, dipl. ing. stroj.
Josip Komerički, dipl. ing. kem. tehn.
prof. dr. sc. Natalija Koprivanac
prof. dr. sc. Vladimir Koroman
Dragutin Korošec, dr. vet. med.
Elizabeta Kos, dipl. ing. agr.
mr. sc. Vesna Koščak Stošić Miočić
prof. dr. sc. Meho-Saša Kovačević
dr. sc. Biljana Kovačević Zelić
prof. dr. sc. Davorin Kovačić
Sandra Kovačić, dipl. ing. hort.
Dobrila Kraljić, dipl. ing. agr.
dr. sc. Dragan Krasić
dr. sc. Zoran Krilov
dr. sc. Zdenko Krištafor
Branka Krizmanić, dipl. ing. arh.
prof. dr. sc. Nada Krstulović
mr. sc. Vedran Krstulović
prof. dr. sc. Frano Kršinić
mr. sc. Boris Kruk
dr. sc. Dragan Kubelka
dr. sc. Trpimir Kujundžić
mr. sc. Duška Kunštek
Tomislav Kurevija, dipl. ing. naft. rud.
prof. dr. sc. Neven Kuspilić
prof. dr. sc. Goran Kušec
dr. sc. Grozdan Kušpilić
Iva Ladan, ing. san.
doc. dr. sc. Stjepan Lakušić
mr. sc. Ozren Larva
Zlatko Ledecki, dipl. ing. biotehn.
prof. dr. sc. Tarzan Legović
doc. dr. sc. Nenad Lipovac
doc. dr. sc. Dražen Lončar
doc. dr. sc. Goran Lončar
prof. dr. sc. Mladen Lovreček
dr. sc. Gordan Lukač
dr. sc. Dubravka Lulić-Krivić
Anastazija Magaš, prof.
mr. sc. Olga Magaš
prof. dr. sc. Davor Malus
Hrvoje Manenica, prof.
mr. sc. Rade Manojlović
prof. dr. sc. Ivona Marasović
prof. dr. sc. Jure Margeta
dr. sc. Drago Marguš
mr. sc. Siniša Maričić
Mara Marić, dipl. ing. ur.kraj.
prof. dr. sc. Vladimir Marić
doc. dr. sc. Antun Marki
Andreja Markovinović, dipl. ing. biol.
Ivica Markovinović, dipl. ing. geol.
prof. dr. sc. Ivan Martinić
prof. dr. sc. Dušan Marušić
prof. dr. sc. Josip Marušić
dr. sc. Davorin Matanović
Nikola Matić, dipl. ing. građ.
Ivica Matoc, dipl. ing. šum.
prof. dr. sc. Darko Mayer
prof. dr. sc. Milan Mesić
Nikola Mihelčić, dipl. ing. građ.
mr. sc. Tatjana Mijušković-Svetinović
dr. sc. Nevenka Mikac
Željko Miklin, dipl. ing.
mr. sc. Slobodan Miko
dr. sc. Marta Mileusnić
prof. dr. sc. Borivoj Modlic
Dubravko Mojaš, dipl. ing. agr.
mr. sc. Ivan Muhovec
prof. dr. sc. Mensur Mulabdić
Nataša Nefat, dipl. pov. umj. i arheol.
prof. dr. sc. Jerko Nuić
mr. sc. Franka Odak
Ivana Odak, dipl. ing. prom.
Katarina Ogresta, dipl. ing. arh.
Iva Olujić, dipl. ing.
Damir Opačić, dipl. ing. poljop.
prof. dr. sc. Mirko Orlić
prof. dr. sc. Nevenka Ožanić
dr. sc. Ante Pavičić
Jerolima Pavlović, dipl. ing. građ.
dr. sc. Natalija Pavlus
Osvin Pečar, dipl. ing. biol.
dr. sc. Jadranka Pečar-Ilić
Dragana Pećina, dipl. ing. geol.
dr. sc. Zoran Peh
Petra Pereković, dipl. ing. ur. kraj.
Domagoj Perkić, dipl. arheol.
Nina Perko, dipl. iur.
Željka Perković, dipl. ing. arh.
prof. dr. sc. Nikola Pernar
doc. dr. sc. Stjepan Pervan
prof. dr. sc. Josip Petraš
Leposava Petri, dipl. arheol.
prof. dr. sc. Zdravko Petrinec
Milan Pezelj, dipl. ing. arh.
Krešo Picek, dipl. ing. stroj.
Mato Pikija, dipl. ing.
Kornelija Pintarić, dipl. ing. biol.
dr. sc. Ivanka Pižeta
prof. dr. sc. Franjo Plavšić
Stanko Plevnik, dipl. ing. stroj.
doc. dr. sc. Stjepan Pliestić
doc. dr. sc. Damir Pološki
prof. dr. sc. Milan Poljak
doc. dr. sc. Goran Poljanec
Mladen Poznić, dipl. ing. građ.
Stipan Pranjić, dipl. ing. rud.
dr. sc. Robert Precali
mr. sc. Vitomir Premur
prof. dr. sc. Marko Pršić
Slaven Rački, dipl. ing. kem. tehn.
dr. sc. Dragan Radović
prof. dr. sc. Damir Rajković
dr. sc. Zdravko Ramljak
Blandina Randić Potkonjak, dipl. ing. šum.
Iva Rechner, dipl. ing. ur. kraj.
dr. sc. Petar Reić
Željko Remenar, dipl. ing. prom.
Damir Rimac, dipl. ing.
prof. dr. sc. Stjepan Risović
Nereo Ritoša, dipl. ing. stroj.
prof. dr. sc. Tatjana Rukavina
doc. dr. sc. Miroslav Ruševljan
prof. dr. sc. Ivica Ružić
prof. dr. sc. Branko Salopek
dr. sc. Katarina Simon
dr. sc. Viktor Simončič
dr. sc. Gorana Sinovčić
dr. sc. Boško Skaramuca
dr. sc. Tvrtko Smital
dr. sc. Nenad Smodlaka
dr. sc. Ivan Sondi
dr. sc. Lido Sošić
Dominik Stamać, dipl. ing. prom.
Tomislav Strahovnik, dipl. ing. rud.
Hrvoje Sučić, dipl. ing. stroj.
dr. sc. Muhamed Sućeska
dr. sc. Vesna Svetličić
Mario Svrtan, dipl. ing. rud.
Ante Šarlija, dipl. ing. građ.
dr. sc. Antonio Šarolić
prof. dr. sc. Bernarda Šeruga
prof. dr. sc. Slobodan Šestanović
dr. sc. Velimir Šimičić
doc. dr. sc. Zdenko Šimić
dr. sc. Bruno Šišić
prof. dr. sc. Davor Škrlec
Ratimir Škutelj, dipl. ing. arh.
dr. sc. Slavko Šobot
prof. dr. sc. Mladen Šolić
Srđan Špalj, dipl. ing.
doc. dr. sc. Marija Šperac
Ivo Šprljan, dipl. ing. arh
Višnja Šteko, dipl. ing. ur. kraj.
dr. sc. Alan Štimac
dr. sc. Franjo Šumanovac
Srećko Švoger, dipl. ing. stroj.
doc. dr. sc. Lidija Tadić
dr. sc. Predrag Tepeš
dr. sc. Senka Terzić
dr. sc. Emin Teskeredžić
dr. sc. Zlatica Teskeredžić
prof. dr. sc. Ivica Tikvić
Nataša Tiška Vrsalović, dipl. ing. agr.
Josip Tomaić, dipl. ing.
Rašeljka Tomasović, dipl. ing. agr.
Vladimir Tonković, dipl. ing. kem. tehn.
Vesna Trbojević, dipl. ing. građ.
dr. sc. Mladen Tudor
dr. sc. Vesna Tutiš
mr. sc. Magdalena Ujević
Nikolaj Silvio Ukmar, dipl. ing. kem. tehn.
prof. dr. sc. Đurđa Vasić-Rački
mr. sc. Roberto Vdović
dr. sc. Želimir Veinović
dr. sc. Josipa Velić
Dragan Vidić, dipl. ing. rud.
dr. sc. Bara Vinković
doc. dr. sc. Tatjana Vlahović
Mirjana Vrabec Bistrović, dipl. ing. agr.
prof. dr. sc. Mijo Vranješ
dr. sc. Nedo Vrgoč
prof. dr. sc. Darko Vrkljan
prof. dr. sc. Marija Vučemilo
dr. sc. Elvis Zahtila
dr. sc. Marina Zelić
dr. sc. Tomislav Zvonarić
dr. sc. Stanislav Anto Živković

Predstavnici tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom:

Marijan Abramović, dipl. ing. šum.
Sanja Alebić, dipl. ing. šum.
mr. sc. Alica Bajić
Željka Bakran, dipl. ing. šum.
Josip Bećarević, dipl. ing. šum.
Nadija Belić, ing. građ.
Perica Beuk, dipl. ing. šum.
Petar Bilač, dipl. ing. građ.
Antonija Bilić, dipl. ing. građ.
Fani Bojanić, dipl. ing. građ.
mr. sc. Zdravko Brajković, dipl. ing. geol.
Gabrijela Braun Jelašić, dipl. ing. građ.
Silvio Brezak, dipl. ing. građ.
Dražen Budišić, dipl. ing. građ.
Danijel Bunić, dipl. ing. građ.
Nives Brnić-Levada, dipl. ing. građ.
mr. sc. Ksenija Cesarec
Ranko Crmarić, dipl. ing. geol.
Zoran Čavlović, dipl. ing. kult. teh.
Boris Černeha, dipl. ing. šum.
Anđa Ćurić Slunjski, dipl. ing. građ.
Venko Ćurlin, dipl. ing. građ.
mr. sc. Mandica Dasović
Zrinka Degoricija Lončar, dipl. ing. biol.
Vedran Deletis, dipl. ing. građ.
dr. sc. Nenad Domijan
Tatjana Dovranić-Kardaš, dipl. ing. građ.
Srđan Dumanić, dipl. ing. građ.
Nenad Đurašević, dipl. ing. građ.
Tanja Ecimović, dipl. ing. bioteh.
Đurđica Filipović, dipl. ing. šum.
Emil Flajšman, dipl. ing. biol.
Irena Franjić, prof. biol. i kem.
dr. sc. Marjana Gajić Čapka
Davor Gergorić, ing. građ.
Marina Giljušić, dipl. ing. biol.
Mario Glibota, dipl. ing. građ.
Karmela Glova, dipl. ing. šum.
Ladislav Grđan, dipl. ing. građ.
mr. sc. Ivan Grginčić
Vesna Grizelj-Šimić, dipl. ing. građ.
Maja Gršković, dipl. ing. šum.
Višnja Grubišić, dipl. ing. biol.
Marijana Gubić-Horvat, dipl. ing. bioteh.
Gorazd Hafner, dipl. ing. građ.
Nena Hak, dipl. ing. biol.
Davor Haničar, dipl. ing. građ.
Antun Herbut, dipl. ing. geol.
Ana Hercegovac, dipl. ing. šum.
Gordana Hrabak-Tumpa, dipl. ing.
Slavko Husnjak, dipl. ing. kult. teh.
mr. sc. Mirna Ilić
Ana Ivanišević, dipl. ing. kult. teh.
Dušanka Janković, dipl. ing. šum.
Stojanka Janković, dipl. ing. građ.
Anamarija Jelovečki, dipl. ing. kem.
Zlatko Juriša, dipl. ing. građ.
mr. sc. Petar Jurjević
Davor Kalčić, dipl. ing. građ.
Stjepan Kamber, dipl. ing. građ.
Željko Kauzlarić, dipl. ing. šum.
Zdenko Kereša, dipl. ing. građ.
Jadranka Klarić, dipl. ing. kem.
Renata Kolačević, dipl. ing. geol.
mr. sc. Tomislav Košić, dipl. ing. građ.
Lidija Kratofil, dipl. ing. građ.
Zlatko Lalić, dipl. ing. šum.
dr. sc. Nenad Leder
Zdravko Leljak, dipl. ing. šum.
Zlatko Lisjak, dipl. ing. šum.
Đurđa List, dipl. ing. šum.
mr. sc. Ivo Lovrić
Mirjana Lovrić, dipl. ing. geol.
Dragan Ljubičić, ing. građ.
Sanja Ljuština, dipl. ing. građ.
Dragan Majić, dipl. ing. rud.
Božena Maloča, dipl. ing. preh. teh.
Ivana Marinović Brničević, dipl. ing. građ.
Antonio Martinuš, dipl. ing. geol.
Dorica Matešić, dipl. ing. šum.
Marina Medanić, dipl. ing. građ.
mr. sc. Hrvoje Mihanović
Nataša Mihelčić, dipl. san. ing.
Andrija Mikulić, dipl. ing. rud.
Tomislav Momčinović, dipl. ing. šum.
Goran Musa, dipl. ing. građ.
Kristina Musa, dipl. ing. preh. teh.
Valerija Musić, dipl. ing. biol.
Miroslav Mušnjak, dipl. sanit. ing.
mr. sc. Goran Olujić
Marija Palčić, dipl. ing. šum.
Stanislav Pandurić, dipl. ing. građ.
Veronika Pančić-Ruška, dipl. ing. građ.
Ljiljana Pavković, ing. građ.
Zoran Pavlović, dipl. ing. građ.
Želimir Pekaš, dipl. ing. geol.
Duška Polić Hrvatin, dipl. ing. građ.
Krunoslav Prentašić, ing. građ.
Milan Presečan Arvay, dipl. ing. šum.
Ivan Prgić, dipl. ing. šum.
mr. sc. Mirjana Polimac
Smiljan Račić, dipl. ing. građ.
Tina Runjić, dipl. ing. građ.
Tomislav Saftić, dipl. ing. građ.
mr. sc. Leonard Sekovanić, dipl. ing. građ.
mr. sc. Gabrijela Seletković
Silvija Sitar, dipl. ing. građ.
mr. sc. Vladimir Skorup
Petar Smičiklas, dipl. ing. preh. teh.
Lidija Sremec, dipl. ing. agr.
Gordana Stojić, dipl. ing. građ.
Ana Maria Šare, dipl. ing. geol.
mr. sc. Tihana Šiletić, dipl. ing. biol.
mr. sc. Magita Šiler
Željka Šimunić, dipl. ing. preh. teh.
Vesna Šipuš, dipl. ing. građ.
dr. sc. Siniša Širac, dipl. ing. kem.
Krešimir Šlafhauzer, dipl. ing. građ.
Marko Špiršić, dipl. ing. šum.
Rajka Štajduhar, dipl. ing. građ.
Siniša Štambuk, dipl. ing. rud.
mr. sc. Mirjana Švonja, dipl. ing. građ.
Damir Tomica, dipl. ing. naft. rud.
Nataša Tomić-Strelec, dipl. ing. građ.
Jasna Tot, dipl. ing. građ.
Karlo Turnšek, ing. građ.
Vesna Tusić, dipl. ing. kult. teh.
Mihaela Tutić Smetko, dipl. ing. preh. teh.
Goran Varat, dipl. ing. kem.teh.
Marko Veselčić, dipl. ing. sig.
Stjepan Vidaković, dipl. ing. šum.
mr. sc. Sonja Vidič
Katja Vikić, dipl. ing. biotehn.
Alenka Vragović, ing. građ.
Sanja Vresk, ing. građ.
Nenad Vukadinović, dipl. ing. šum.
Hrvoje Zdelar, dipl. ing. šum.
Đurđica Zorman, ing. građ.
Krešimir Žabek, dipl. ing. građ.

Predstavnici područne (regionalne) samouprave:

Bjelovarsko-bilogorska županija:
Blaženka Čeleš, dipl. ing. biotehn.
mr. sc. Marija Devčić
Mladen Gregurić, dipl. ing. arh.
Ljiljana Jarčov, dipl. ing. preh. tehn.
Brodsko-posavska županija:
Ante Cvitković, dr. med.
Igor Čižmek, dipl. ing. arh.
Zorana Marić, dr. med.

Dubrovačko-neretvanska županija:
Dolores Grilec, dipl. ing. kem.
Stjepko Kovačić, dipl. ing. građ.
Mato Lakić, dr. med.
Miljenko Ljubić, dr. med.
mr. sc. Marina Oreb
Barbara Savin, dipl. ing. arh.
Silvana Taslaman, ing. građ.

Grad Zagreb:

Svjetlana Andreis, dipl. ing.
Zdravko Cerovski, dipl. ing. građ.
Ivica Fanjek, dipl. ing. arh.
mr. sc. Sandra Hamin
Irena Matković, dipl. ing. arh.
Nikica Milas, dipl. ing. arh.
Stjepan Nikolić, dipl. ing. građ.
dr. sc. Renata Peternel
prof. dr. sc. Dinko Puntarić
prof. dr. sc. Zdenko Šmit
dr. sc. Sandra Tucak-Zorić
Jadranka Veselić Bruvo, dipl. ing. arh.
Vesna Vugec, dipl. ing. biol.

Istarska županija:
Sonja Diković, dipl. ing.
Ljiljana Dravec, dipl. ing. kem. tehn.
Jelica Fiorido, dipl. ing.
mr. sc. Latinka Janjanin
Silvana Mladinov, dipl. ing.
Bruno Nefat, dipl. ing. arh.
Aleksandar Stojanović, dr. med.

Karlovačka županija:
mr. sc. Željka Cerovac
Irena Kajfeš-Pavlović, dipl. ing. arh.
Marinko Maradin, dipl. ing. arh.
dr. sc. Boško Milanković
Martina Petrak, dipl. ing. biol.
Vjeruška Stanišić, dipl. ing. agr.

Koprivničko-križevačka županija:
Marija Borovac, dipl. ing. biotehn.
Zlatko Filipović, dipl. ing. arh.
mr. sc. Jasna Nemčić-Jurec

Krapinsko-zagorska županija:
mr. sc. Stjepan Bručić
Božena Cujzek, dipl. ing. preh. tehn.
Željko Kapelac, dipl. ing. arh.
Dubravko Kolar, dipl. ing. građ.
Ivan Lipovac, dr. med.
Božica Rinkovec, dipl. ing. geot.
Snježana Žigman, dipl. ing. građ.

Ličko-senjska županija:
Danijela Ivšinović, dipl. ing. biotehn.
Dražen Jurković, dr. med.
Biserka Margaretić, dr. med.
Stipe Mudrovčić, dipl. ing. građ.
Biserka Polić, dipl. ing. geogr.
Gordana Vuković, dipl. ing. arh.

Međimurska županija:
mr. sc. Sandra Golubić
Jadranka Grgan-Makovec, dipl. ing. arh.
Dragomir Sutlar, dipl. ing. arh.

Osječko-baranjska županija:
Jasna Gorupić, dipl. ing. kem. tehn.
Oliver Grigić, dipl. ing. arh.
Ivica Jukić, dipl. ing. građ.
dr. sc. Maja Miškulin
Belita Laslavić, dipl. ing. preh. tehn.
Zlatko Laslavić, dipl. ing. preh. tehn.
Ranko Radunović, dipl. ing. arh.
Vera Santo, dipl. ing. preh. tehn.

Požeško-slavonska županija:
Dinka Ljubić-Vulin, dr. med.
Zdravko Matić, dr. med.
Ivanka Petrović, dipl. ing. med.biokem.
Mladenko Soldo, dipl. ing. građ.

Primorsko-goranska županija:
mr. sc. Jelena Čanik
prof. dr. sc. Mladen Črnjar
Dušanka Ćuzela-Bilač, dipl. ing.
Duško Dobrila, dipl. ing. arh.
Sandra Marinac-Pupavac, dipl. ing.
mr. sc. Nada Matković
Mirjana Pavičić, dipl. ing. građ.
mr. sc. Vanda Piškur
Marko Randić, dipl. ing. biol.
Miroslav Štimac, dipl. ing. arh.
mr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković

Sisačko-moslavačka županija:
Svjetlana Ančić-Birač, dr. med.
Blanka Bobetko-Majstorović, dipl. ing. biol.
mr. sc. Marica Kodrič Šmit
Margita Malnar, dipl. ing. arh.
Novela Rimay, dipl. ing. arh.
Zdenko Sešo, dipl. ing. građ.
Valentina Šerbec, dipl. ing. arh
Miljenko Ugarković, dipl. ing. biol.

Splitsko-dalmatinska županija:
Zoran Danilov, dipl. ing. arh.
mr. sc. Tina Dumanić
mr. sc. Ana Kovačić
Petar Matković, dipl. ing. arh.
Niko Mrčić, dipl. ing. arh.
mr. sc. Nenad Periš
Mirjana Poljak, dipl. ing.
Meri Prodan Bedalov, dr. med.
mr. sc. Jasmina Suton
doc. dr. sc. Nives Štambuk-Giljanović

Šibensko-kninska županija:
Lidija Bujas, dipl. ing. biotehn.
Marko Čule, dipl. ing. građ.
dr. sc. Živana Lambaša Belak
Damir Lučev, dipl. ing. arh.
Suzi Vatavuk, dr. med.

Varaždinska županija:
mr. sc. Ivan Biškup
Ivana Dukši, dipl. ing. biol.
mr. sc. Marija Đolonga
Davorin Gregurinčić, dipl. ing. prom.
Višnja Jalušić, dipl. ing. arh.
Natalija Ježek Dimitrov, dipl. ing. kraj. arh.
Dubravka Komes-Jukić, dipl. ing. arh.
dr. sc. Nevenka Krklec
Tanja Martinec, dipl. ing. arh.
mr. sc. Vesna Matijević-Kušter
dr. sc. Nevenka Tkalec Makovec
Irena Tomiek, dipl. ing. preh. tehn.

Virovitičko-podravska županija:
Jasna Baranjec-Keserica, dipl. ing. arh.
Zlata Karlović, dipl. ing. biol.
Mirjana Špehar, dipl. ing. med. biokem.

Vukovarsko-srijemska županija:
Ankica Ilić, dr. med.
Kata Krešić, dr. med.
Daniel Lipovčević, dr. med.
Vesna Premuž-Štajcer, dipl. ing. arh.
Kruno Sokol, dr. med.
Tamara Šarić, dipl. ing. građ.

Zadarska županija:
Andreja Babin, dipl. ing.
Zlata Dmitrović, dipl. ing.
Nives Eleršek, dipl. ing.
Ivan Ivić, dipl. ing.
Nives Kozulić, dipl. ing. arh.
dr. sc. Marijana Matek Sarić
Josip Matić, dipl. iur.
Olivio Meštrović, dipl. ing. geod.
Danijela Peroš-Pucar, dipl. ing.
Benito Pucar, dipl. ing.
Igor Ramov, dipl. ing. teh.
Nevena Rosan, dipl. ing. arh.
Jadranka Šangulin, dipl. ing.
Marija Uglešić, dipl. ing. građ.

Zagrebačka županija:
Zlatko Dražetić, dipl. ing. arh.
Andrea Galić, dipl. ing. građ.
Željka Kučinić, dipl. ing. arh.
Marija Pavić, dipl. ing. arh.
Melita Sabranović, dipl. ing. arh.
Zoran Tonković, prof. geogr.

Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:

Ljiljana Bošnjak, dipl. ing. arh.
Hrvoje Buljan, dipl. ing. kem. tehn.
Snježana Đurišić, dipl. ing. arh.
Anto Groznica, dipl. ing. agr.
Anita Gulam, prof. biol.
Iris Karminski-Bilopavlović, dipl. ing. arh.
Nevenka Koričančić, dipl. ing. arh.
dr. sc. Solveg Kovač
Ana Kovačević, prof. geol. i geogr.
Gordana Kovačević, dipl. ing. arh.
dr. sc. Jasenka Kranjčević
Marijan Krešić, dipl. ing. stroj.
Bojan Lalić, dipl. iur.
Lidija Majcan Horvat, dipl. ing. arh.
Anamarija Matak, dipl. ing. kem.
Anita Matić, dipl. ing. kem. tehn.
Jadranka Matić, dipl. ing. geol.
Ines Merćep, dipl. ing. arh.
mr. sc. Draga Mihelić
dr. sc. Nenad Mikulić
Katarina Mišanović, dipl. ing. građ.
Vesna Montan, dipl. ing. arh.
Ana Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh.
Jasenka Nećak, dipl. ing. kem. tehn.
dr. sc. Siniša Ozimec
Nela Palarić, prof. biol.
Kristina Pastorčić, dipl. ing. preh. tehn.
Lovel Petrović, dipl. iur.
Vesna Petrović, dipl. ing. kem.
Goranka Radović, dipl. ing. arh.
Aleksandar Rajilić, dipl. ing. rud.
mr. sc. Damir Rumenjak
Zrinka Valetić, dipl. ing. biol.
Branka Vitić, dipl. ing. arh.

Ovaj Popis objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-03/08-01/3
Urbroj: 531-08-1-08-204
Zagreb, 5. veljače 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.