Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Nacionalnog odbora

NN 25/2008 (27.2.2008.), Odluka o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Nacionalnog odbora

HRVATSKI SABOR

792

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i točke III. Odluke o Nacionalnom odboru (»Narodne novine«, br. 12/05. i 33/05.), Hrvatski sabor na sjednici 20. veljače 2008., donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNICE, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG ODBORA

U Nacionalni odbor iz reda zastupnika biraju se:

za predsjednicu
prof. dr. sc. VESNA PUSIĆ
za potpredsjednika
VLADIMIR ŠEKS
za članove
mr. sc. MARIJA PEJČINOVIĆ BURIĆ,
FRANO MATUŠIĆ,
NEVENKA MAJDENIĆ,
JOSIP FRIŠČIĆ,
dr. sc. IVAN ČEHOK,
prof. dr. sc. LJUBO JURČIĆ,
DAMIR KAJIN,
mr. sc. NEVEN MIMICA.

Klasa: 021-13/08-13/28
Zagreb, 20. veljače 2008.
HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.