Odluka o odlikovanju Yasuo Fukude, predsjednika Vlade Japana, Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

NN 25/2008 (27.2.2008.), Odluka o odlikovanju Yasuo Fukude, predsjednika Vlade Japana, Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

820

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Yasuo Fukuda

predsjednik Vlade Japana

VELEREDOM KRALJICE JELENE S LENTOM I DANICOM

za izniman doprinos promicanju međunarodnog ugleda i položaja Republike Hrvatske, zasluge u razvijanju prijateljstva i uzajamne suradnje između dvije zemlje, kroz parlamentarnu ligu Japan – Hrvatska.

Klasa: 060-04/08-02/01
Urbroj: 71-05-04/1-08-1
Zagreb, 5. veljače 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.