Uredba o izmjeni Uredbe o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

NN 25/2008 (27.2.2008.), Uredba o izmjeni Uredbe o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

826

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005 i 129/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2008. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O IZMJENI TARIFE ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Uredbi o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 117/2007), iza članka 2. brojevi članaka se mijenjaju i glase: »članak 3.« i »članak 4.«.
U članku 3. na kraju teksta iza riječi »Tarifi Zakona o upravnim pristojbama« dodaju se riječi: »(»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005 i 129/2006).«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/08-01/01
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 21. veljače 2008.

Potpredsjednica Vlade i
ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.