Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2008.

NN 26/2008 (29.2.2008.), Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2008.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

860

Na temelju članka 73. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj: 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05. i 79/07.), članka 19. točke 1. i članka 20. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98. i 86/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 25. veljače 2008., donosi

ODLUKU

O NAKNADI ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA I PREHRANE ZA VRIJEME PROFESIONALNE REHABILITACIJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA KORISNIKA U GODINI 2008.

Članak 1.

Invalidu rada i osiguraniku koji je ostvario pravo na profesionalnu rehabilitaciju koja se obavlja izvan mjesta prebivališta, a nije mu osiguran stalni prijevoz od mjesta stanovanja do mjesta gdje se obavlja rehabilitacija, ni besplatan smještaj i prehrana za vrijeme profesionalne rehabilitacije u drugom mjestu – isplaćuje se, osim naknade plaće u vezi s pravom na rehabilitaciju, i naknada za troškove smještaja i prehrane koja od 1. siječnja 2008. iznosi 1380,39 kn mjesečno.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008.

Klasa: 041-01-08-02/3
Urbroj: 341-99-01/01-08/6
Zagreb, 25. veljače 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
mr. sc. Niko Raič, v. r.