Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi

NN 30/2008 (12.3.2008.), Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

976

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97, 27/2001, 59/2001, 82/2001, 103/2003,44/2006 i 79/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. ožujka 2008. godine donijela

ODLUKU

O OSNOVICI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO OSNOVI SOCIJALNE SKRBI

I.

Osnovica za ostvarivanje prava na stalnu pomoć i drugih prava po osnovi socijalne skrbi, određuje se u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj 21/2001).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2008. godine.

Klasa: 550-01/08-03/01
Urbroj: 5030104-08-1
Zagreb, 6. ožujka 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.