Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2008"

NN 32/2008 (19.3.2008.), Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2008"

HRVATSKA NARODNA BANKA

1042

Na temelju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 135/2006. i 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 12. ožujka 2008. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2008.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2008.« izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenim u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.) pušta se u optjecaj 20. ožujka 2008.
2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 714/ 2008.
Zagreb, 12. ožujka 2008.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.