Odluka o odlikovanju Lecha Kaczynskog, predsjednika Republike Poljske Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 33/2008 (21.3.2008.), Odluka o odlikovanju Lecha Kaczynskog, predsjednika Republike Poljske Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1074

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Ekscelencija

Lech Kaczynski
predsjednik Republike Poljske

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA S LENTOM I VELIKOM DANICOM

za izniman doprinos promicanju prijateljstva i razvitka uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Republike Poljske.

Klasa: 060-04/08-01/01
Urbroj: 71-05-04/2-08-01
Zagreb, 10. siječnja 2008.

Predsjednik
Stjepan Mesić, v. r.