Odluka o postavljenju mr. sc. Kolinde Grabar Kitarović za izvanredenog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu

NN 33/2008 (21.3.2008.), Odluka o postavljenju mr. sc. Kolinde Grabar Kitarović za izvanredenog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1075

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-01/76, urbroj: 50304/2-08-05 od 17. ožujka 2008. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. KOLINDU GRABAR KITAROVIĆ za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/08-02/02
Urbroj: 71-05-03/1-08-9
Zagreb, 19. ožujka 2008.

Predsjednik
Stjepan Mesić, v. r.