Pravilnik o vrstama i dozvoljenim kalibrima oružja za samoobranu

NN 33/2008 (21.3.2008.), Pravilnik o vrstama i dozvoljenim kalibrima oružja za samoobranu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1080

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 8. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj 63/2007) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA I DOZVOLJENIM KALIBRIMA ORUŽJA ZA SAMOOBRANU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i dozvoljeni kalibri vatrenog oružja za samoobranu.

Članak 2.

Dozvoljene vrste i kalibri vatrenog oružja za samoobranu su kratka i duga vatrena oružja, koja su prema članku 6. Zakona o oružju svrstana u kategoriju B, a čija je nabava, držanje i nošenje dozvoljena u svrhu samoobrane.

Članak 3.

Dozvoljene vrste i kalibri kratkog vatrenog oružja za samo­obranu su revolveri i poluautomatski pištolji, zaključno s nazivnim kalibrom I2,7 mm (0.50 incha) kojima okvirna veličina nije manja od 100 x 100 mm radi uočljivosti tijekom uporabe, a prema popisu dozvoljenih kalibara prikazanom u Tablici 1. koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Dozvoljene vrste i kalibri dugog vatrenog oružja za samoobranu su repetirajuće i poluautomatske puške s jednom glatkom cijevi zaključno s nazivnim kalibrom 12 (.12 Ga) koje nisu slične automatskom vatrenom oružju, a prema popisu dozvoljenih kalibara prikazanom u Tablici 2 koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Dozvoljene vrste i kalibri dugog vatrenog oružja za samoobranu su repetirajuće i poluautomatske puške s jednom užlijebljenom cijevi izvedene u puščanim kalibrima, zaključno s nazivnim kalibrom 8,4 mm (0.330 incha) koje nisu slične automatskom vatrenom oružju, a prema popisu dozvoljenih kalibara prikazanom u Tablici 3 koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Dozvoljene vrste i kalibri dugog vatrenog oružja za samoobranu su repetirajuće i poluautomatske puške s jednom užlijebljenom cijevi u pištoljskim i revolverskim kalibrima, zaključno s nazivnim kalibrom 12,7 mm (0.50 incha) koje nisu slične automatskom vatrenom oružju, a prema popisu dozvoljenih kalibara prikazanom u Tablici 4 koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-11885-2008.
Zagreb, 14. ožujka 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.

Tablica 1

         REVOLVERI I POLUAUTOMATSKI PIŠTOLJI

Redni broj

NAZIV KALIBRA

DRUGI NAZIVI KAL. I MJERE (mmlinch)

1.

.22 Hornet

.22 Horn. / 5.6x35R

2.

.22 Long

.22 L

3.

.22 Long Rifle

.22 LR / .22 lfb / Long Rifle Rimfire / 5.54 mm / 5.6 mm

4.

.22 Remington Jet

.22 Rem.Jet

5

.22 Remington Jet Magnum

.22 JetMag.

6.

.22 Short

.22 kurz

7.

.22 Winchester Magnum Rimfire

.22 WMR /.22 Mag. /.22 Magnum

8.

.221 Remingtom Fireball

.221 Rem.Fireball / .221 RFB

9.

.30 Carbine

.30 Carb. M1 /.30 US Carb. / 7.62x32 mm

10.

.32 H&R Magnum

.32 Harrison&Richardson Magnum

11.

.32 SW

.32 Smith-Wesson / S&W /.32 Colt

12.

.32 SW Long

.32 Smith-Wesson Long /.32LC /.32 Long Colt

13.

.357 Remington Magnum

.357 Magnum / .357Mag.

14.

.357 SIG

9x22 mm

15.

.38 Auto

.38 ACP / Automatic Colt Pistol

16.

.38 Super Automatic

.38 SuperAuto / 9x23 mm Super Auto

17.

.38 SW

.38S&W/.38Colt/9x17R

18.

.38 SW Special

.38 Special /.38Spl./.38 Long Colt / 9x29R

19.

.38 – 40 Winchester

.38 WCF / Winchester Center Fire 10x33R

20.

.38 – 45 ACP

.38-45 Automatic Colt Pistol / 9x22.5

21.

.40 SW

.40 Smith-Wesson / .40 Auto / 10x22 mm

22.

.41 Avenger

10.4x24 mm

23.

.41 Colt

.41 Long Colt / 10.4x29R

24.

.41 Remington Magnum

.41 Magnum / Rem.Mag. / 10.4x33R

25.

.44 AutoMag

.44 Automatic Magnum

26.

.44 Remington Magnum

.44 Magnum / .44 Mag.

27.

44 SW

.44 Smith-Wesson / .44 American

28.

.44 SW Russian

.44 Russian

29.

.44 SW Special

.44 Smith-Wesson Special / .44 Spec.

30.

.44 Win.

.44 WCF /.44 Winchester Center Fire

31.

.44 – 40 Winchester

.44 – 40 WCF / Winchester Center Fire

32.

.45 ACP

.45 Auto / Automatic Colt Pistol

33.

.45 Colt

.45 LC / .45 Long Colt

34.

.45 G.A.P.

.45 Glock Automatic Pistol

35.

.45 HP

.45 Hirtenberger Patronen

36.

.45 SW Schofield

.45 Schofield

37.

.450 Revolver

11.5mm Bulldog / British Constabullary

38.

.454 Casull

.454 Casull Magnum

39.

.455 Webley

.455 Elley-Webley / .455 British Service

40.

.45 – 70 Government

.45 Gvt.Rifle / .45 – 70 Govt.

41.

.475 Linebaugh

.475 Linebaugh Magnum Revolver

42.

.480 Ruger

.480 Ruger Magnum Revolver

43.

.50 AE

.50 Action Express /.50 IMI AE

44.

.500 SW Magnum

Smith-Wesson Magnum

45.

10.4 mm Bodeo-Glisenti

10.4 mm Pistola Ordonanza Italiana

46.

10 mm Automatic

10 mm Auto / 10x25 mm

47.

11.5 mm Gasser

11.5 mm Montenegrin

48.

4 mm M20

4 mm Zimmerpatrone

49

5.75 mm Vellodog

6 mm Vello

50.

6.35 mm Browning

6.35 mm Br. / .25 Auto

51.

6 mm Flaubert

6 mm Flbt./6 mm RF/
6 mm Randfeuer

52.

7.5 mm Nagant Swiss

7.5x23R Swiss / Ordonanz Revolver

53.

7.62 mm Nagant Revolver

7.62x38R / 7.62 mm Russian Revolver

54.

7.62 mm Tokarev

7.62x25 mm / 7.62 mm TT J Tula-Tokarev

55.

7.63 mm Mauser

7.63x25 mm

56.

7.65 mm Browning

.32 Auto / .32 ACP

57.

7.65 mm Browning Long

7.65x20 mm / 7.65 mm MAS / 7.65 Long French

58.

7.65 mm Parabellum

7.65x19 mm / 7.65 Luger / 7.65 Para

59.

8 mm Gasser

8x27R Gasser Revolver

60.

8 mm Roth-Steyr

8x19 mm Steyr Pistole

61.

9 mm Bergmann-Bayard

9x23 mm / 9 mm Largo

62.

9 mm Browning Kurz

9x1 7 Brown. / 9 mm Br.K/
.380 Auto / 9 mm Corto

63.

9 mm Browning Long

9x20 / 9 mm Br.L/9 mm Swedish

64.

9 mm Flaubert

9mm Flbt / 9 mm
RF- randfeuer

65.

9 mm Glisenti

9x19 mm / 9 mm Lungo Italiano

66.

9 mm IMI

9x21 mm /9 mm ltalian

67.

9 mm Makarov

9.2x18 mm / 9 mm Mak. 19x18 Makarov

68.

9 mm Mauser

9x25 mm / Mauser Export

69.

9 mm Parabellum

9x19 mm / 9 mm Luger / 9 mm Para

76.

9 mm Police

9x18 mm P

71.

9 mm Steyr

9x23 mm Steyer

72.

9 mm Winchester Magnum

9x29 mm / 9 mm Win. Mag

 

Tablica 2

                     PUŠKE S GLATKOM CIJEVI

Redni broj

NAZIV KALIBRA

DRUGI NAZIVI KAL. I MJERE (mmlinch)

1.

.22 Long

.22 L /.22 Lang

2.

.22 Short

.22 K /.22 Kurz

3.

4 mm M20

4 mm Zimmerpatrone

4.

6 mm Flaubert

6 mm Flbt. /6 mm RF (Rimfire) / 6 mm Randfeuer

5.

9 mm Flaubert

9 mm Flbt. / 9 mm RF (Rimfire) / 9 mm Randfeuer

6.

Ga. 12

12 Ga. / Cal. 12

7.

Ga. 16

16 Ga. / Cal. 16

8.

Ga. 20

20 Ga. / Cal. 20

9.

Ga. 24

24 Ga. / Cal. 24

10.

Ga. 28

28 Ga. / Cal. 28

11.

Ga. 30

30 Ga. / Cal. 30

12.

Ga. 32

32 Ga. / Cal. 32

13.

Ga. 34

34 Ga. / Cal. 34

14.

Ga. 36

36 Ga. / Cal. 36

15.

Ga. 410

410 Ga. / Cal. 410

 

Tablica 3

     PUŠKE S UŽLIJEBLJENOM CIJEVI U PUŠČANOM
                                     KALIBRU

Redni broj

NAZIV KALIBRA

DRUGI NAZIVI KAL. 1 MJERE (mm/inch)

1.

.22 Hornet

.22 Horn.

2

.22 Long

.22 L /.22 Lang /.22 RF (rimfire)

3.

.22 Long Rifle

.22 LR l.22 lfb / 5.54 mm Randfeuer

4.

.22 Remington Jet

.22 Rem.Jet /.22 Jet / 5.6x33R

5.

.22 Short

.22 K /.22 Kurz

6.

.22 Winchester Magnum Rimfire

.22 WMR /.22 Mag. /.22 Magnum

7.

.221 Remingtom Fireball

.221 RFB /.221 Fireball / 5.6x35 mm

8.

.223 Remington

.223Rem./ 5.56 NATO / 5.56x45 mm

9.

.30 Carbine

.30 Carb. M1 /.30 US Carb./7.62x32 mm

10.

.30 – 06 Springfield

.30 – 06 Sprg. / 7.62x63 mm

11.

.303 British

7.7 mm Enfield / 7.7x56R

12.

.30 – 30 Winchester

.30 – 30 Win./ Cal.30-30

13.

.308Winchester

7.62x51 mm / 7,62 mm NATO

14.

5.75 mm Vellodog

6 mm Vello

15.

6.5 mm Carcano

6.5x52 mm Mannlicher-Carcano / 6.5 mm ltalian

16.

7.62x39 mm Simonov

7.62 mm M43/.30 Russian Short

17.

7.62x54R Nagant

7.62 mm Nagant Russian/
.30 Russian

18.

8 mm Lebel

8x50 R/18 mm French Rifle

19.

8x56R Steyr-Mannlicher

8mm Mannlicher

20.

8x57 mm Mauser

7.92x57 mm / 8 mm JS/IS Mauser

 

Tablica 4

 PUŠKE S UŽLIJEBLJENOM CIJEVI U PIŠTOLJSKOM I
                   REVOLVERSKOM KALIBRU

Redni broj

NAZIV KALIBRA

DRUGI NAZIVI KAL. I MJERE (mmlinch)

1.

.22 Hornet

.22 Horn.

2.

.22 Long

.22 L/.22 Lang /.22 RF (rimfire)

3.

.22 Long Rifle

.22 LR l.22 lfb / 5.54 mm Randfeuer

4.

.22 Remington Jet

.22 Rem.Jet /.22 Jet / 5.6x33R

5.

.22 Remington Jet Magnum

.22 Rem.Jet.Mag. /.22 JetMag.

6.

.22 Short

.22 K /.22 Kurz

7.

.22 Winchester Magnum Rimfire

.22 WMR /.22 Mag. /.22 Magnum

8.

.221 Remingtom Fireball

.221 RFB /.221 Fireball / 5.6x35 mm

9.

.30 Carbine

.30 Carb. M1 /.30 US Carb.I 7.62x32 mm

10.

.32 H&R Magnum

.32 Harrison&Richardson Magnum

11.

.32 SW

.32 Smith-Wesson / S&W I/.32 Colt

12.

.32 SW Long

Smith-Wesson /.32LC/
.32 Long Colt

13.

.357 Remington Magnum

.357 Magnum /.357Mag.

14.

.357 SIG

.357-40 Swiss / 9x22 mm

15.

.38 Automatic

.38 ACP 1 Automatic Colt Pistol /.38 Auto

16.

.38 Super Automatic

.38 Super Auto

17.

.38 SW

.38 Smith-Wesson /.38 Colt

18.

.38 SW Special

.38 Special /.38Sp1./.38 Long Colt

19.

.38 – 40 Winchester

.38 WCF / J 10x33R

20.

.38 – 45 ACP

.38 – 45 Automatic Colt Pistol

21.

.38-55 Winchester

.38 – 55 Winchester & Ballard / 9.6x54R

22.

.40 SW

.40 Smith-Wesson /.40 Auto

23.

.41 Colt

.41 Long Colt

24.

.41 Remington Magnum

.41 Magnum /.41 Rem.Mag.

25.

.44 Remington Magnum

.44 Magnum /.44 Mag.

26.

.44 SW

.44 Smith-Wesson /.44 American Revolver

27.

.44 SW Russian

.44 Russian Revolver

28.

.44 SW Special

.44 Smith – Wesson Special /.44 Spec.

29.

.44 – 40 Winchester

.44 – 40 WCF / Winchester Center Fire

30.

.45 ACP

.45 Auto /.45 Automatic Colt Pistol

31.

.45 Colt

.45 LC /.45 Long Colt

32.

.45 G.A.P.

.45 Glock Automatic Pistol

33.

.45 – 70 Government

.45 Gvt.Rifle/.45 – 70 Govt.

34.

.50 AE

.50 Action Express /.50 IMI AE

35.

.500 SW Magnum

.500 Smith-Wesson Magnum

36.

10 mm Auto

10x25 mm

37.

5.75 mm Vellodog

6 mm Vello

38.

6.35 mm Browning

6.35 mmBr. /.25 Auto /.25 ACP

39.

7.62 mm Tokarev

7.62x25 mm / 7.62 mm TT / Tula-Tokarev

40.

7.63 mm Mauser

7.63x25 mm

41.

7.65 mm Browning

.32 Auto /.32 ACP

42.

7.65 mm Browning Long

7.65x20 mm / 7.65 mm MAS / 7.65 Long French

43.

7.65 mm Parabellum

7.65x19 mm / 7.65 Luger 17.65 Para

44.

9 mm Bergmann-Bayard

9x23 mm / 9 mm Largo

45.

9 mm Browning Kurz

9x17/9mm Br. K /.380 Auto / 9 mm Corto

46.

9 mm Flaubert

9 mm Flbt. / 9 mm RF- randfeuer

47.

9 mm IMI

9x21 mm / 9 mm Italian Civil

48.

9 mm Mauser

9x25 mm / Mauser Export

49.

9 mm Parabellum

9x19 mm / 9mm Luger / 9 mm Para

50.

9 mm Steyr

9x23 mm Steyr / 9 mm Solothurn

51.

9 mm Winchester Magnum

9x29 mm / 9 mm Win.Mag