Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna

NN 34/2008 (26.3.2008.), Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1121

Na temelju članka 144. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007 i 27/2008), a u vezi s člankom 108. stavkom 4. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), članka 5. stavka 3. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001), te u vezi s člankom 35. stavkom 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 92/2004, 141/2004, 150/2004, 77/2007 – Dodatak I. i 98/2007 – Dodatak II.) i člankom 49. stavkom 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 84/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I.

Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, utvrđuje se u visini od 5.108,84 kuna bruto.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2008. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/08-01/03
Urbroj: 5030120-08-1
Zagreb, 19. ožujka 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.