Rješenje o imenovanju ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

NN 35/2008 (28.3.2008.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1149

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), članka 47. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 190/2003 – pročišćeni tekst, 199/2003 i 79/2007) i članka 6. stavka 2. Zakona o postupku primopredaje vlasti (»Narodne novine«, br. 94/2004 i 17/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. ožujka 2008. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Imenuje se mr. sc. ŽELJKO TOPIĆ ravnateljem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Klasa: 080-02/08-01/171
Urbroj: 50304/2-08-01
Zagreb, 19. ožujka 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.