Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima za ovlašćivanje znanstvenih mjeriteljskih laboratorija

NN 35/2008 (28.3.2008.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima za ovlašćivanje znanstvenih mjeriteljskih laboratorija

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1219

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OVLAŠĆIVANJE ZNANSTVENIH MJERITELJSKIH LABORATORIJA


Članak 1.

Prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje znanstvenih mjeriteljskih laboratorija (»Narodne novine« broj 47/98).

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-03/1
Urbroj: 558-03/1-2-2-08-1
Zagreb, 28. veljače 2008.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.