Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice

NN 39/2008 (4.4.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1338

Temeljem članka 1021. stavak 1 alineja osma Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04 i 76/06), ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA BRODSKIH ISPRAVA I KNJIGA BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE

Članak 1.

U članku 42. stavak 5. Pravilnika o sadržaju, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice (»Narodne novine«br. 53/91) dodaje se nova točka 13). koja glasi:
»13) detaljan opis svakog događaja koji je utjecao ili je mogao utjecati na sigurnost i zdravlje članova posade broda.«

Članak 2.

U članku 45. Pravilnika dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Brodovi su dužni o događaju iz članka 10. stavak 5. toč. 13. Pravilnika sastaviti detaljno i potpuno izvješće te isto dostaviti lučkoj kapetaniji.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

KIasa: 011-01108-02/15
Urbroj: 530-04-08-2
Zagreb, 27. ožujka 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.