Naredba o priznavanju cjepiva protiv bjesnoće

NN 39/2008 (4.4.2008.), Naredba o priznavanju cjepiva protiv bjesnoće

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1343

Na temelju članka 12. stavka 1., 2. i 3. i članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O PRIZNAVANJU CJEPIVA PROTIV BJESNOĆE1

Članak 1.

Na području Republike Hrvatske dozvoljeno je korištenje cjepiva protiv bjesnoće koja moraju biti proizvedena u skladu s protokolima propisanim u Europskoj farmakopeji o cjepivima protiv bjesnoće (inaktiviranim) za veterinarsku upotrebu (lat. vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium).

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/26
Urbroj: 525-1-08-1
Zagreb, 31. ožujka 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
 

_____
1 Naredba preuzima odredbe Odluke Komisije 94/275/EC od 18. travnja 1994. o priznavanju cjepiva protiv bjesnoće