Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova, tajnice i pomoćnice tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

NN 41/2008 (9.4.2008.), Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova, tajnice i pomoćnice tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1395

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i točke VII. Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 102/2000, 6/2001, 167/2003, 23/2004 i 14/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. travnja 2008. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, ČLANOVA, TAJNICE I POMOĆNICE TAJNICE POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

1. Imenuje se JADRANKA KOSOR, dipl. iur., potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, predsjednicom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, po položaju.
2. Imenuje se ZORISLAV BOBUŠ, dr. med., zamjenikom predsjednice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.
3. Za članove Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, imenuju se:
– DORICA NIKOLIĆ
– mr. sc. STJEPAN ADANIĆ
– mr. sc. VINI RAKIĆ
– MIRJANA RAČEVSKA
– BRANKO MIKULIĆ
– EVA KOMPES
– KSENIJA SENTE
– LINO FUČIĆ
– SILVIJA TRGOVEC GREIF
– VOJIN PERIĆ
– ANDRIJA HALEC
– mr. sc. MIRJANA DOBRANOVIĆ
– prim. dr. sc. MIROSLAV POSPIŠ
– MARICA MIRIĆ
– mr. sc. IVANKA ŠPALJ
– JOSIP PETRAČ
– FRANJO SAJKO
– IVICA VULIĆ
– JULIJANA ROSANDIĆ
– prof. dr. sc. LJILJANA IGRIĆ
– doc. dr. sc. KRISTINA URBANC.
4. Imenuje se ZVJEZDANA BOGDANOVIĆ tajnicom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.
5. Imenuje se ŽELJKA GRBAC pomoćnicom tajnice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom.

Klasa: 080-02/08-01/241
Urbroj: 50304/2-08-01
Zagreb, 4. travnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.