Pravilnik o izmjeni Pravilnika o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje

NN 42/2008 (11.4.2008.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1416

Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 27/99 i 82/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz prethodno mišljenje ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O GRAĐEVINAMA KOJE PODLIJEŽU SANITARNOM NADZORU TE NAČINU OBAVLJANJA SANITARNOG NADZORA TIJEKOM NJIHOVE GRADNJE

Članak 1.

U Pravilniku o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje (»Narodne novine«, br. 48/00) članci 4. i 5. brišu se, a dosadašnji članak 6. postaje članak 4.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/27
Urbroj: 534-07-08-2
Zagreb, 4. travnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.