Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila - kapaljke (pipete) s jednom mjernom crtom

NN 42/2008 (11.4.2008.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila - kapaljke (pipete) s jednom mjernom crtom

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1428

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA LABORATORIJSKA MJERILA – KAPALJKE (PIPETE) S JEDNOM MJERNOM CRTOM

Članak 1.

Prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za laboratorijska mjerila – kapaljke (pipete) s jednom mjernom crtom (»Narodne novine« broj 51/02).

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-03/6
Urbroj: 558-03/1-2-2-08-1
Zagreb, 4. travnja 2008.

Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.