Ispravak Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima

NN 42/2008 (11.4.2008.), Ispravak Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima

1434

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Pravilniku o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima, objavljenom u »Narodnim novinama« br. 36 od 29. ožujka 2008. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O PUTNIM ISPRAVAMA ZA STRANCE, VIZAMA TE O NAČINU POSTUPANJA PREMA STRANCIMA

U članku 84. umjesto brojke: »59« treba stajati brojka: »52«.

Urbroj: 511-01-52-17590/1-08
Zagreb, 7. travnja 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.