Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti odnosno oznake zemljopisnog podrijetla prehrambenog proizvoda

NN 44/2008 (16.4.2008.), Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti odnosno oznake zemljopisnog podrijetla prehrambenog proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1512

Na temelju članka 11. stavka 4. i 5. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane (»Narodne novine« br. 80/05, 11/07) objavljuje

OBAVIJEST

O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE IZVORNOSTI ODNOSNO OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA PREHRAMBENOG PROIZVODA

1. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je 16. siječnja 2008. godine zaprimilo zahtjev za registraciju oznake izvornosti naziva »Paška morska sol« od strane Solane Pag d.d., Svilno b.b., 23 250 Pag.
2. Sastavni dio ove Obavijesti čini i Standardni sažetak koji je izrađen sukladno Prilogu 1. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
3. Sukladno članku 11. stavku 4. Pravilnika svaka fizička ili pravna osoba može uložiti prigovor na spomenuti zahtjev za registraciju.
4. Sukladno članku 12. stavku 1. i 4. Pravilnika rok za podnošenje prigovora je tri mjeseca od dana objave ove Obavijesti i Standardnog sažetka i isti se ne može produžiti.
5. Način i razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 12. stavkom 2. i 3. Pravilnika.

Klasa: UP/I-320-21/08-01/1
Urbroj: 525-11-08-7
Zagreb, 31. ožujka 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

STANDARDNI SAŽETAK

1. Udruženje
Na području otoka Paga postoji samo jedna solana »Solana Pag d.d.«
1.1 Naziv: Solana Pag d.d.
1.2. Adresa: Svilno b.b., 23 250 Pag, Republika Hrvatska
Tel.: 023 611 051
Faks: 023 611 124
E-mail: solana-pag@solana-pag.hr
2. Kategorija proizvoda: Ostali prehrambeni proizvodi
3. Specifikacija proizvoda
3.1. Naziv:
PAŠKA MORSKA SOL – OZNAKA IZVORNOSTI
3.2. Opis: Bijeli, sitni, pravilni kristali u obliku kockica, bez mirisa, slanog okusa i bez gorčine dobiveni kristalizacijom soli iz morske vode.
3.3. Zemljopisno područje: Republika Hrvatska – otok Pag, prostrana plitka laguna smještena južno od grada Paga i uvala Dinjiška na otoku Pagu.
3.4. Dokaz o podrijetlu: Već više od tisuću godina po pisanim podacima proizvodi se sol na ovim područjima. Proizvodnja paške soli imala je veliki značaj u toku povijesti, čak su se vodili i ratovi za paške solane u toku 12. do 14. stoljeća.
3.5. Detaljan tehnološki postupak proizvodnje: More se kontinuirano nalijeva u sistem plitkih i ograđenih bazena, gdje se pomoću sunca i vjetra ugušćuje do gradacije od 24 °Bé, a zatim se akumulira u velike akumulacione bazene, odakle se odvodi na uparavanje u vakuum postrojenje. Iz ugušćene morske vode, uparavanjem u IV-stupanjskoj vakuum isparivačkoj stanici dolazi do kristalizacije soli. Kristali soli se iz suspenzije izdvajaju centrifugiranjem, suše, jodiraju i pakiraju kao gotov proizvod.
3.6. Neposredna povezanost sa zemljopisnim područjem: Mikroklima ovog podneblja, velik broj sunčanih dana, malo oborina i stalni vjetrovi uz pogodan teren kao što je prostrana uvala sačinjena od nepropusnog ilovastog terena i spoj tisućljetne tradicije proizvodnje ugušćenih morskih voda i modernog načina kristalizacije čine pašku morsku sol jedinstvenom.
3.7. Certifikacijsko tijelo:
Naziv: Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Adresa: Hrvatskih iseljenika 30, 21 000 Split, Republika Hrvatska
Tel. 021 485 461
Faks: 021 348 871
E-mail: info@biotechnicon.hr
3.8. Deklariranje: Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju hrane (NN 114/04) uključivo s izmjenama (NN 128/04; 34/05).