Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja

NN 44/2008 (16.4.2008.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1513

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04 i 79/07), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O MOBILIZACIJI I DJELOVANJU OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08) u članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Članovi stožera iz stavka 1. ovog članka, osim osoba imenovanih sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, po dužnosti su pročelnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, županijski vatrogasni zapovjednik, načelnik policijske uprave te zapovjednik zapovjedništva civilne zaštite.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/29
Urbroj: 543-01-09-01-08-3
Zagreb, 9. travnja 2008.

Ravnatelj
Đuro Poldrugač, v. r.