Rješenje o imenovanju predsjednice Višeg službeničkog suda

NN 46/2008 (23.4.2008.), Rješenje o imenovanju predsjednice Višeg službeničkog suda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1567

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), članka 101. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007 i 27/2008) i točke VIII. Odluke o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda (»Narodne novine«, broj 39/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. travnja 2008. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE VIŠEG SLUŽBENIČKOG SUDA

Imenuje se GORDANA JALŠOVEČKI predsjednicom Višeg službeničkog suda.

Klasa: 080-02/08-01/258
Urbroj: 50304/2-08-01
Zagreb, 18. travnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.