Odluka o oduzimanju odlikovanja Ivanu Koradi

NN 48/2008 (28.4.2008.), Odluka o oduzimanju odlikovanja Ivanu Koradi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1620

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 36. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 14/106), donosim

ODLUKU

O ODUZIMANJU ODLIKOVANJA

I.

Na temelju postupanja protivno pravnom poretku i moralnim zasadama u Republici Hrvatskoj, IVANU (Ivanovom) KORADI oduzimaju se sljedeća odlikovanja: Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red Nikole Šubića Zrinskog, Red bana Josipa Jelačića, Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, Red hrvatskog trolista, Red hrvatskog pletera i Spomenica domovinske zahvalnosti.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 060-03/08-07/01
Urbroj: 71-05-04/2-08-01
Zagreb, 16. travnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.