Naredba o dopuni Naredbe o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

NN 48/2008 (28.4.2008.), Naredba o dopuni Naredbe o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1627

Na temelju članka 1021. stavak 3. alineja šesta Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04 i 76/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O KATEGORIJAMA PLOVIDBE POMORSKIH BRODOVA

I.

U Naredbi o kategorijama plovidbe pomorskih brodova (»Narodne novine« broj 46/2006) iza točke II. dodaje se nova točka III., a postojeće točke III. i IV. postaju točke IV. i V

»III.

Za potrebe razvrstavanja putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi određuju se sljedeća morska područja:
Morsko područje B – je morsko područje unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kojem se putnički brod u nacionalnoj plovidbi ni u kom slučaju ne udaljava više od 20 Nm od obale kojoj osobe u opasnosti na moru mogu sigurno pristupiti u vrijeme srednje razine morskih mijena;
Morsko područje C – je morsko područje unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kojem se putnički brod u nacionalnoj plovidbi ni u kom slučaju ne udaljava više od 15 Nm od mjesta zakloništa niti više od 5 Nm od obale kojoj osobe u opasnosti na moru mogu sigurno pristupiti u vrijeme srednje razine morskih mijena i koje područje zadovoljava sljedeći uvjet:
– vjerojatnost premašivanja značajne valne visine od 2.5 metara manja je od 10% na godišnjoj razini za brodove koji plove cijelu godinu; ili
– vjerojatnost premašivanja značajne valne visine od 2.5 metara manja je od 10% na razini pojedinog razdoblja, za brodove koji plove u tom razdoblju.
Morsko područje D – je morsko područje unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kojem se putnički brod u nacionalnoj plovidbi ni u kom slučaju ne udaljava više od 6 Nm od mjesta zakloništa niti više od 3 Nm od obale kojoj osobe u opasnosti na moru mogu sigurno pristupiti u vrijeme srednje razine morskih mijena i koje područje zadovoljava sljedeći uvjet:
– vjerojatnost premašivanja značajne valne visine od 1.5 metara manja je od 10% na godišnjoj razini za brodove koji plove cijelu godinu; ili
– vjerojatnost premašivanja značajne valne visine od 1.5 metara manja je od 10% na razini pojedinog razdoblja, za brodove koji plove u tom razdoblju.
Za ljetno razdoblje koje obuhvaća period od 1. travnja do 31. listopada morsko područje D pomiče se za 1,5 Nm u smjeru Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske.
Geografski opis granica morskih područja C i D s popisom koordinata točaka i i istaknutih toponima prikazan je u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Naredbe.
Granice morskih područja iz stavka 1. ove točke za cjelogodišnje razdoblje prikazane su na karti u Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Naredbe. Karta iz Priloga 2. objavljuje se i na službenim web-stranicama ministarstva nadležnog za poslove pomorstva.«

II.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/08-01/226
Urbroj: 530-04-08-1
Zagreb, 15. travnja 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.


PRILOG 1.

Tablica 1. GEOGRAFSKI OPIS PODRUČJA KOJA PRIPADAJU KLASAMA D I C S POPISOM KOORDINATA TOČAKA I ISTAKNUTIH TOPONIMA.

Područje

 

Klasa D

 

Klasa C

 

1. Zapadna obala Istre

 

 

 

Piranski zaljev –  rt Kostanjija

 

Nema

 

Ravne crte koje spajaju  točke s koordinatama: 45˚ 34,8’ N, 13˚ 28,2’ E; 45˚ 32,8’ N, 13˚ 24,4’ E; 45˚ 28,3’ N, 13˚ 21,8’ E; 45˚ 18,7’ N, 13˚ 25,4’ E.

 

Rt Kostanjija - pličina Albanež

 

Ravne crte koje spajaju sljedeće točke: rt Kostanjija – otočić Altijež – pličina Mramori – hrid Sv. Ivan na pučini – otočić Grunj - pličina Albanež

 

Od točke s koordinatama: 45˚ 18,7’ N, 13˚ 25,4’ E do točke s koordinatama: 44˚ 42,6’ N, 13˚ 47,2’ E crta koje je udaljena 5M od crte koja označava Klasu D, zatim ravna crta do točke s koordinatama: 44˚ 41,7’ N, 13˚ 54,8’ E.

 

2. Kvarner

 

 

 

Pličina Albanež – rt Crna Punta – rt Miračine – otok Susak

 

Ravne crte koje spajaju sljedeće točke: pličina Albanež – točka s koordinatama: 44˚ 48,8’ N, 14˚ 05,0’ E; –  rt Crna Punta – rt Miračine – hrid Galijola – rt Vnetak – rt Zamoračna – rt Margarina

 

Ravne crte koje spajaju  točke s koordinatama: 44˚ 41,7’ N, 13˚ 54,8’ E; 44˚ 47,0’ N, 14˚ 06,9’ E; 44˚ 54,2’ N, 14˚ 10,8’ E; 44˚ 53,1’ N, 14˚ 14,5’ E; 44˚ 43,5’ N, 14˚ 08,3’ E; 44˚ 23,5’ N, 14˚ 18,4’ E.

 

3. Otok Susak – otok Dugi otok – otok Šolta

 

 

 

Otok Susak – otok Dugi otok – Kornati – hrid Mulo – otok Šolta

 

Ravne crte koje spajaju sljedeće točke: Rt Margarina – hrid Masarine – rt Veli Rat – točka na Dugom otoku  s koordinatama: 43º 53.29 N; 15º 10.0' E – otočić Garmenjak Veli – otočić Mrtovac – otočić Balun – otočić Purara – hrid Mulo – rt Rat (otok Drvenik Mali) – točka s koordinatama: 43˚ 22,0’ N, 16˚ 12,9’ E.

 

Od točke s koordinatama: 44˚ 23,5’ N, 14˚ 18,4’ E do točke s koordinatama: 43˚ 19,0’ N, 16˚ 06,8’ E crta koje je udaljena 5M od crte koja označava Klasu D.

 

4. Otok Šolta – otok Vis – otok Korčula

 

 

 

Otok Šolta – otok Vis – otok Biševo – otok Korčula

 

Ravne crte koje spajaju  točke s koordinatama: 43˚ 22,0’ N, 16˚ 12,9’ E; 43˚ 09,5’ N, 16˚ 17,5’ E; 43˚ 05,0’ N, 16˚ 14,5’ E; 43˚ 05,2’ N, 16˚ 11,5’ E; 43˚ 05,0’ N, 16˚ 08,6’ E; 43˚ 04,3’ N, 16˚ 05,0’ E; 43˚ 03,0’ N, 16˚ 02,6’ E; 42˚ 59,4’ N, 16˚ 00,0’ E; 42˚ 57,0’ N, 15˚ 59,8’ E; 42˚ 57,1’ N, 16˚ 02,0’ E; 43˚ 00,0’ N, 16˚ 04,8’ E; 43˚ 00,5’ N, 16˚ 14,7’ E; 43˚ 01,2’ N, 16˚ 16,0’ E; 43˚ 09,2’ N, 16˚ 19,8’ E;  – rt Proizd

 

Ravne crte koje spajaju  točke s koordinatama: 43˚ 19,0’ N, 16˚ 06,8’ E; 43˚ 10,1’ N, 16˚ 10,8’ E; 43˚ 08,9’ N, 16˚ 02,5’ E; 43˚ 04,7’ N, 15˚ 56,0’ E; 43˚ 00,0’ N, 15˚ 53,2’ E; 42˚ 55,4’ N, 15˚ 53,3’ E; 42˚ 52,1’ N, 16˚ 00,0’ E; 42˚ 55,2’ N, 16˚ 04,2’ E; 42˚ 56,8’ N, 16˚ 18,1’ E; 43˚ 02,1’ N, 16˚ 21,5’ E; 42˚ 55,7’ N, 16˚ 31,3’ E.

 

5. Otok Korčula – otok Lastovo – otok Mljet – rt  Zarubača

 

 

 

Otok Korčula – otok Lastovo – otok Mljet – otočić Sv. Andrija - rt Zarubača

 

Ravne crte koje spajaju sljedeće točke: Rt Proizd – rt Velo dance – jugozapadni rt otočića Kopište – rt Veljeg Mora – rt Struga  - otočić Glavat – rt Korizmeni rat –rt Gruj – južni rt otočića Sv. Andrija – jugoistočni rt otočića Mrkan – rt Zarubača

 

Ravne crte koje spajaju  točke s koordinatama: 42˚ 55,7’ N, 16˚ 31,3’ E; 42˚ 40,6’ N, 16˚ 37,2’ E; 42˚ 38,1’ N, 16˚ 50,0’ E; 42˚ 38,1’ N, 16˚ 54,5’ E; zatim crta koje je udaljena 5M od crte koja označava Klasu D do točke s koordinatama: 42˚ 28,5’ N, 18˚ 12,0’ E.

 

6. Rt Zarubača – obalna crta do rta Oštro

 

 

 

Rt Zarubača – obalna crta do rta Oštro

 

Nema

 

Ravna crta koje spaja točke s koordinatama: 42˚ 28,5’ N, 18˚ 12,0’ E; 42˚ 18,8’ N, 18˚ 29,9’ E.

 

 


PRILOG 2


Legenda:
Granice Područja D označene su narančastom crtom;
Granice Područja C zelenom crtom.;
Granica Područja B označena je modrom crtom i predstavljaju granicu teritorijalnog mora Republike Hrvatske.
Granice Područja D u ljetnim mjesecima pomiču se za 1.5 Nm u smjeru ZERP-a i označene su narančastom isprekidanom crtom.