Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu ("Narodne novine" br. 28/2008) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 21 aktivnosti: 3811: Tekuć

NN 48/2008 (28.4.2008.), Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu ("Narodne novine" br. 28/2008) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 21 aktivnosti: 3811: Tekuć

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

1629

Na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« br. 155/ 2002.), članka 35. stavka 4. i članka 36., stavaka 11., Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 18. travnja 2008. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU (»Narodne novine« br. 28/2008) U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVI 21 AKTIVNOST: 3811: TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

I.

Sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu (»Narodne novine« 28./2008.) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske Glavi 21 Aktivnost: 3811: Tekuće donacije u novcu, u iznosu od 41.511.500,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:

X. ALBANCI

1.      UNIJA ZAJEDNICA ALBANACA
U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB                              791.000

1.      Informiranje                                                                260.000

1.1.   »Informatori« naklada 800-1000                                                         

         12 brojeva , 32 stranice, format A4                               220.000

         Režijski troškovi                                                             40.000

2.      Izdavaštvo                                                                    25.000

2.1.   knjiga »Skopsko-prizrenska nadbiskupija
   u 19. st.« autor Frok Zefi
   250 stranica, naklada 1000, format 21x 15                     25.000

3.      Kulturni amaterizam                                                  297.000

3.1.     Udruga Albanskih žena »Drita« – Zagreb                       22.000

         – tribina: »Albanska žena«                                               10.000

         – albanski humanitarni koncert                                         12.000

3.2.     Zajednica Albanaca Grada Zagreba                                                      

         i Zagrebačke županije – Zagreb                                       20.000

         – obilježavanje godišnjice smrti ličnost iz
   albanskog nacionalnog preporoda                                   12.000

         – obilježavanje dana osnutka Zajednica i
   Dana neovisnosti                                                               8.000

3.3.   Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije,
   Rijeka                                                                             50.000

         – organiziranje nastupa KUD »Shota« iz
  Drenice – Kosovo i Etno smotri u Rijeci                            20.000

         – otvorenje albanske knjižnice u
   prostorijama zajednice                                                     10.000

         – izložba slikara Enver Recica iz Osijeka                           10.000

         – dani albanske kulture 24.-28.11.                                    10.000

3.4.     Zajednica Osječko-baranjske županije, Osijek                21.000

         – dani albanske kulture                                                     21.000

3.5.     Zajednica Albanaca Splitsko-dalmatinske županije           20.000

         – obilježavanje godišnjice istaknutih ličnosti
   iz »Albanskog nac. preporoda«                                         20.000

3.6.     KUD »Shota« Rijeka                                                       20.000

         – nastupi KUD-a »Shota« u Rijeci                                      10.000

         – Etno smotra u Zagrebu                                                     10.000

3.7.     AKDH »Shkendija«, Zagreb                                             85.000

         – folklorna sekcija                                                               35.000

         – dramska sekcija                                                                15.000

         – glazbena sekcija – pjevački zbor                                        25.000

         – izložbe                                                                              10.000

3.8.     Zajednica Albanaca Istarske županije, Pula                         49.000

         – tribina: »Položaj albanske manjine u Hrvatskoj
   i suradnja s drugim manjinama u Istri«                                    7.000

         – izložba slikara Idriz Sadikaj                                                 7.000

         – kulturne manifestacije, Pula 11/08                                        5.000

         – osnivanje dramske sekcije i pjevačkog zbora                      10.000

         – otvaranje knjižnice u prostorijama Zajednice                       20.000

3.9.     Udruga Albanaca Zadarske županije                                   10.000

         – okrugli stol »Položaj albanske nacionalne
  manjine u zadarskoj županiji«                                                 10.000

4.      Kulturne manifestacije                                                      209.000

4.1.     Obilježavanje godišnjice smrti Milana Shufflaya                     25.000

4.2.     Obilježavanje dana osnutka Unije zajednica
    Albanaca u Hrvatskoj                                                           25.000

4.3.     Stručni skup – »Albanski nacionalni preporod«                     29.000

4.4.     »Život i djelo Majke Terezije«                                              20.000

4.5.     Dani albanske kulture                                                           60.000

           Režijski troškovi                                                                  50.000

2.      KLUB ALBANSKIH ŽENA »KRALJICA TEUTA«,
Zagreb                                                                                            50.000

1.      Informiranje                                                                           45.000

1.1.   Časopis za ženu i obitelj »Iliria«,                                                         

         4-5 brojeva-dvomjesečnik, str. 80, naklada 1000,
   format A-4                                                                              35.000

         Režijski troškovi                                                                      10.000

2.      Kulturne manifestacije                                                           5.000

2.1.     Proslava osnutka Kluba »Kraljica Teuta«                                 5.000

3.      FORUM ALBANSKIH INTELEKTUALACA
         U HRVATSKOJ                                                                    88.000

1.      Izdavaštvo                                                                             20.000

1.1.    knjiga »Politička previjanja«, autor
   Mahi Nesimi a'300r., naklada 1000, format 17,1-23,6            20.000

2.      Kulturne manifestacije                                                        68.000

2.1.     izložba renomiranih kosovskih fotografa                                 15.000

2.2.     tribina pod temom »Kosovo danas«                                        5.000

2.3.     tribina pod temom »Hrvatsko albanski odnosi
     kroz povijest«                                                                      10.000

2.4.     izložba renomiranog slikara »Gjelosh Gjokaj«                        13.000

2.5.     proslava »Dana zastave«                                                         5.000

         Režijski troškovi                                                                     20.000

         UKUPNO ALBANCI:                                                       929.000

 

XI. BOŠNJACI

I.      KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA

         HRVATSKE »PREPOROD«, ZAGREB                              728.000

1.      Informiranje                                                                        445.000

1.1.     »Behar« dvomjesečnik                                                                    

         6 brojeva, 36 stranica, format A4, naklada 1500                   190.000

1.2.     »Preporodov Journal«                                                                     

         10 brojeva, 40 stranice, format A4, naklada 1500                 135.000

1.3.     »Jasmin«                                                                                     

         2 broja, 24 stranice, format A4, naklada 500                           40.000

         Režijski troškovi                                                                     80.000

2.      Izdavaštvo                                                                            98.000

2.1.     knjiga »Čudovita Bosna«, autor Nasko Frndić                                        

         9 araka, naklada 1000, format A5                                          35.000

2.2.     knjiga »Džibrilove oči«, autor Sead Begović                                            

         8 araka, naklada 1000, format A5                                          30.000

2.3.     knjiga »Blizanci«, autor Amir Bukvić                                                    

         10 araka, naklada 1000, format A5                                        33.000

3.      Kulturni amaterizam                                                          105.000

3.1.     pjevački zbor »Bulbuli«                                                         70.000

3.2.     dramska skupina »Orient esspreso«                                      35.000

4.      Kulturne manifestacije                                                        80.000

4.1.     XIV. bošnjačke riječi                                                           60.000

         Režijski troškovi                                                                    20.000

2.      BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA
         HRVATSKE                                                                        45.000

1.      Informiranje                                                                       20.000

1.1.     časopis »Most«,                                                                            

         naklada 1400, format A4, dvobroj                                       15.000

         Režijski troškovi                                                                    5.000

2.      Kulturne manifestacije                                                      25.000

2.1.   »Nitko ne dođe do prijatelj drag«, susret
  folklornih skupina                                                                15.000

2.2.     Bajramsko sijelo                                                               10.000

3.      BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA
HRVATSKE, ZA SISAČKO-MOSLAVAČKU
ŽUPANIJU                                                                                              80.000

1.      Kulturne manifestacije                                                     80.000

1.1.     7. sisački bajramski koncert                                               25.000

1.2.     sisački dani kulture Bošnjaka                                             30.000

1.3.     dan sjećanja na žrtve rata                                                  12.000

         Režijski troškovi:                                                                13.000

4.      BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA
         PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE                         67.000

1.      Informiranje                                                                      33.000 

1.1.   časopis »Bošnjački glas«, dvomjesečnik                                               

         naklada 2000, format A4, str.44-60                                   25.000

         Režijski troškovi                                                                  8.000

2.      Kulturni amaterizam                                                        10.000

2.1.     Stari zanati                                                                       10.000

3.      Kulturna manifestacija                                                    24.000

3.1.     »Sevdalinka kao glazbeni most«                                        12.000

3.2.     Bosansko sijelo                                                                12.000

5.      KUD »BOSNA», ISTARSKE ŽUPANIJE                        25.000

1.      Kulturni amaterizam                                                        12.000

1.1.     folklorna skupina                                                              12.000

2.      Kulturna manifestacija                                                    13.000

2.1.     »1. večer tradicijskog plesa i sevdaha«                              10.000

         Režijski troškovi                                                                   3.000

6.      BOŠNJAČKO KULTURNO DRUŠTVO
         »NUR«, SISAK                                                                69.000

1.      Kulturni amaterizam                                                        44.000

1.1.     folklorna sekcija i dječija folklorna sekcija                         30.000

1.2.     glazbena sekcija                                                                14.000

2.      Kulturna manifestacija                                                     25.000

2.1.    smotra bošnjačkih KUD-ova Hrvatske 2008. godine         20.000

         Režijski troškovi                                                                   5.000

7.      BOŠNJAČKO KUD »BEHAR«, GUNJA                         80.000

1.      Kulturni amaterizam                                                         20.000

1.1.     folklorna skupina, Smotra folklora
   Bošnjaka vukovarsko-srijemske županije                             20.000

2.      Kulturne manifestacije                                                      60.000

2.1.     Smotra folklora »Gunja 2008«                                            30.000

2.2.     smotra folklora »Drenovci«, KUD »Ljilja«                           20.000

         Režijski troškovi                                                                   10.000

8.      KUD »SELAM«, DUBROVNIK                                         70.000

1.      Kulturni amaterizam                                                           70.000

1.1.     glazbena sekcija zbor »Selam«                                             40.000

1.2.     rad na području novih izdanja i kazališne djelatnosti              30.000

9.       KUD »SEVDAH«, ZAGREB                                              101.000

1.       Kulturni amaterizam                                                           95.000

1.1.     susret BKUD i Bošnjačkih grapa Hrvatske                           15.000

1.2.     koncert dječjih zborskih pjesama u
    trajanju do 30 min.                                                                15.000

1.3.     smotra folklora, KUD »Pagić« – Rijeka                                 20.000

1.4.     dječji igrokaz Enesa Kiševića                                                25.000

1.5.     koncert narodnih plesova i običaja                                         20.000

2.      Kulturne manifestacije                                                           6.000

2.1     Okrugli stol                                                                               6.000

10     BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA
         ZA GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKU
         ŽUPANIJU                                                                         399.000

1.      Informiranje                                                                       190.000

1.1.     »Bošnjačka pismohrana» časopis, naklada 500                                       

         jedan dvobroj, 200 stranica, format 16,80 x 23,50               160.000

         Režijski troškovi                                                                    30.000

2.      Izdavaštvo                                                                           65.000

2.1.     knjiga »Ilahije i kaside iz zaborava«
    autor Zilhad Ključanin                                                                     

           60 araka, naklada 500, format A.5                                      30.000

2.2.     »Lutkijada u kazalištu lutaka«, autor Salih Isaac                                      

           64 araka, naklada 500, format 23x30                                  35.000

3.        Kulturni amaterizam                                                       100.000

3.1.     komorni-mješoviti zbor                                                        35.000

3.2.     narodne igre, vokalna i instrumentalna
    muzika uobličena u scenske programe,
    ansambl bošnjačkog folklora                                                65.000

4.        Kulturne manifestacije                                                     44.000

4.1.     Izložba umjetničkih fotografija – »Foto zapisi
     o tragičnosti rata«                                                               18.000

4.2.     Izložba umjetničkih fotografija – »Džamije sjeveroistočne
    Bosne«                                                                                 18.000

           Režijski troškovi                                                                    8.000

11.    NACIONALNA ZAJEDNICA BOŠNJAKA
         ISTRE, PULA                                                                      22.000

1.      Kulturne manifestacije                                                       22.000

1.1.   festival bošnjačke kulture                                                       15.000

         Režijski troškovi                                                                      7.000

12.    SABOR BOŠNJAČKIH ASOCIJACIJA                           320.000

1.      Informiranje                                                                       145.000

1.1.     »SABAH« časopis                                                                          

         12 brojeva, 28 stranica, format A4, naklada 2500                 120.000

         Režijski troškovi                                                                     25.000

2.      Izdavaštvo                                                                            50.000

2.1.   knjiga »20 godina Islamske zajednice Split«, autor Ibrahim
   Duraković, naklada 1000, format A5                                      25.000

2.2.   knjiga »Literarni i likovni zapisi«,
   autor Mesud Bužmikiž                                                                    

         252 str., naklada 1000, format, 30×21                                    25.000

3.      Kulturni amaterizam                                                             40.000

3.1.   folklorna skupina – smotra folkl.
  stvaralaštva Bošnjaka u RH,                                                     40.000

4.      Kulturne manifestacije                                                          85.000

4.1.     »Hommage«, sjećanje na zločine                                            25.000

4.2.     stručni skup »Bošnjaci u Hrvatskoj                                         25.000

4.3.     15 godina KUD-a »Preporod«, Split                                      20.000

           Režijski troškovi                                                                     15.000

          UKUPNO BOŠNJACI:                                                    2.006.000

 

XVI. BUGARI

1.      NACIONALNA ZAJEDNICA BUGARA U
         REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB                                    84.000

1.      Informiranje                                                                           73.000

1.1.   »Rodna riječ« dvojezični časopis                                                        

         4 broja, 32+4 stranice, format A4,
  naklada 2000 komada                                                               65.000

         Režijski troškovi                                                                         8.000

2       Kulturni amaterizam                                                              11.000

2.1     folklorna skupina                                                                     11.000

UKUPNO BUGARI                                                                       84.000


XIV. CRNOGORCI

1.      NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA
HRVATSKE ZAGREB                                                                 800.200

1.      Informiranje                                                                        120.300

1.1.     »Crnogorski glasnik«                                                                      

         6 brojeva, 44 stranice, format A4, naklada 1000                     100.000

         Režijski troškovi                                                                       20.300

2.      Izdavaštvo                                                                            197.800

2.1.     knjiga »Barbarska barka« autor Sanja Martinović                                     

         naklada 600, str. 120, format 13×20cm                                    10.000

2.2.     knjiga »Valandos«, autor Jovan Nikolaidis                                             

         naklada 600, str. 300, format 13×20 cm                                    21.000

2.3.     knjiga »Država na kušnji«, autor Dragutin Lalović                                    

         naklada 400, str. 250, format 13×20 cm                                    25.000

2.4.     knjiga »Porodična freska«, autor: Žarko Mališić                                      

         naklada 500, str. 230, format 13×20 cm                                    30.000

2.5.     knjiga »Pokradeno crnogorsko blago«,
autor Stanko Roganović                                                                  

         naklada 300, str. 40, format 21×29                                            40.000

2.6.     Monografija »Život i dijelo Dušana Vukotića«,
autor Grupa autora i NZCrnogoraca,
naklada 1000, str. 200, format 21×27                                          56.800

2.8.     knjiga »Karusel«, autor Nada Zogović Bukilica                                        

         naklada 600, str. 180, format 13×20                                          15.000

3.      Kulturni amaterizam                                                             191.000

3.1.     Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore                                             

         »Montenegro« Zagreb                                                              70.000

         – izložbena djelatnost                                                               40.000

         – dramska grupa                                                                      10.000

         – pjevačka skupina »Montenegro«                                           20.000

3.2.     Zajednica Crnogoraca Split                                                    20.000

         – izložbe                                                                                   20.000

3.3.     Nacionalna Zajednica Crnogoraca Rijeka                                30.000

         – pjevački grupa »Montenegrine«                                              14.000

         – likovne izložbe amatera i likovnih umjetnika                             16.000

3.4.     Društvo perojskih cenogoraca »Peroj 1657«, Peroj                 40.000

         – pjevačka skupina »Peroj 1657«                                              20.000

         – folklorna skupina »Peroj 1657«                                              20.000

3.5.     Crnogorsko društvo »Onogošt«, Rovinj                                     7.000

         – izložba slika                                                                              7.000

3.6.     Zajednica Crnogoraca Pule                                                      10.000

3.7.     Zajednica Crnogoraca Karlovac                                                7.000

         – izložbe                                                                                      7.000

3.9.     Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore
»Bujština«, Umag                                                                           7.000

         – izložbe                                                                                      7.000

4.      Kulturne manifestacije                                                          221.100

4.1.     Petrovdanski sabor Crnogoraca Hrvatske
2008 /NZCH i NZCRijeke/                                                          30.000

4.2.     Dani crnogorske kulture (zajednički programi )                        150.000

4.3.     Lučindenski susreti, Zagreb                                                       30.000

4.4.     Godišnjica dolaska Crnogoraca u Peroju                                   11.100

         Režijski troškovi:                                                                         70.000

         UKUPNO CRNOGORCI:                                                    800.200


II. ČESI  

1.      NIU »JEDNOTA« DARUVAR                                             2.049.400

1.      Informiranje                                                                         2.007.400

1.1.     »Jednota«, tjednik                                                                          

         50 brojeva, 28 stranica, naklada 1500, format A4                 1.204.500

1.2.     »Detski koutek« dječji list,                                                                

         10. brojeva, 28 stranica, naklada 1200,
format 19,5×26,5                                                                       339.300

1.3.     »Češki lidovi kalendar 2007«                                                              

         jedan broj 196 stranica, naklada 1200,
format 24×17                                                                             105.000

1.4.     »Prehled« 1 broj, 140 stranica, naklada 1500,
format 20×14.5                                                                            38.000

         Režijski troškovi                                                                       320.600

2.      Izdavaštvo                                                                                42.000

2.1.     knjiga »Pes do bytu«, autor Vlasta Pilat                                                 

         4 araka, naklada 500, format 17×20                                          17.000

2.2.     knjiga »Jake je loučeni«, autor Ruda Turek                                            

         11 araka, naklada 500, format 13×20                                        25.000

2.      SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ,
DARUVAR                                                                                   1.653.500

1.      Kulturni amaterizam                                                              883.500

1.1.     Češka beseda Daruvar                                                             61.100

         – zborna skupina                                                                          9.700

         – folklorna skupina Holubička                                                     12.600

         – svijetlo i audiotehnička sekcija                                                    9.700

         – knjižnica F. Buriana                                                                    9.700

         – kazališna skupina                                                                        9.700

         – glazbena grupa Holubičke                                                           9.700

1.2.     Češka beseda Končanica                                                          38.800

         – zborna skupina                                                                           9.700

         – folklorna skupina                                                                        9.700

         – kazališna skupina                                                                        9.700

         – puhački orkestar                                                                         9.700

1.3.     Češka beseda Doljani                                                                50.900

         – folklorna skupina                                                                      12.100

         – zborna skupina                                                                           9.700

         – kazališna glazba                                                                          9.700

         – duhački orkestar                                                                         9.700

         – glazbena grupa                                                                           9.700

1.4.     Češka beseda Ivanovo selo                                                       29.100

         – folklorna skupina                                                                        9.700

         – duhački orkestar                                                                         9.700

         – kazališna skupina                                                                        9.700

1.5.     Češka beseda Prekopakra                                                         29.100

         – pjevačka skupina                                                                        9.700

         – folklorna skupina                                                                         9.700

         – glazbena skupina                                                                         9.700

1.6.     Češka beseda Kaptol                                                                31.500

         – pjevačka skupina                                                                      12.100

         – folklorna skupina                                                                        9.700

         – glazbena skupinaa                                                                       9.700

1.7.     Češka beseda Bjeliševac                                                            19.700

         – folklorne skupne /dječja i odrasli/                                              10.000

         – pjevačka skupina                                                                        9.700

1.8.     Češka beseda Nova Gradiška i okolica                                     19.400

         – zborna skupina                                                                          9.700

         – folklorna skupina                                                                       9.700

1.9.     Češka beseda Slavonski Brod                                                  34.800

         – kazališna skupina                                                                       9.700

         – kazališna skupina                                                                       9.700

         – folklorna skupinaa                                                                     9.700

         – glazbena skupinaa                                                                     5.700

1.10.   Češka beseda Rijeka                                                               42.900

         – zborna skupina                                                                         9.700

         – folklorna skupina                                                                    12.100

         – kazališna sekcija                                                                       9.700

         – lutkarska                                                                                  5.700

         – knjižnica                                                                                  5.700

1.11.   Češka beseda Jazvenik                                                           34.800

         – zborna skupina                                                                        9.700

         – folklorna skupina                                                                     9.700

         – dramska skupina                                                                      9.700

         – knjižnica                                                                                  5.700

1.12.   Češka beseda Međurić                                                           29.100

         – dvije folklorne skupine                                                             9.700

         – pjevačka skupina »Hlas«                                                          9.700

         – puhački orkestar                                                                      9.700

1.13.   Češka beseda Ljudevit selo                                                     29.100

         – zborna skupina                                                                         9.700

         – folklorna skupina                                                                      9.700

         – kazališna skupina                                                                     9.700

1.14.   Češka beseda Dežanovac                                                       29.100

         – folklorna skupina                                                                     9.700

         – limena glazba                                                                          9.700

         – izrada suvenira                                                                        9.700

1.15.   Češka beseda Zagreb                                                            53.300

         – glazbena skupina                                                                     9.700

         – zborna skupina                                                                        9.700

         – folklorna skupina                                                                   12.100

         – kazališna skupina                                                                   12.100

         – knjižnica i arhiv                                                                        9.700

1.16.   Češka beseda Donji Sređani                                                   21.800

         – kazališna skupina                                                                   12.100

         – puhački orkestar                                                                      9.700

1.17.   Češka beseda Treglava                                                           33.900

         – pjevačka skupina                                                                     9.700

         – folklorna skupina                                                                   12.100

         – kazališna skupina                                                                   12.100

1.18.   Češka beseda Lipovljani                                                         29.100

         – zborna skupina                                                                        9.700

         – folklorna skupina                                                                     9.700

         – glazbena skupina                                                                     9.700

1.19.   Češka beseda Sisak                                                               34.800

         – folklorna skupina                                                                     9.700

         – kazališna grupa                                                                       9.700

         – folklorna skupina                                                                    9.700

         – knjižnica                                                                                5.700

1.20.   Češka beseda Gornji Druvar                                                 29.100

         – kazališna skupina                                                                    9.700

         – muzička skupina                                                                     9.700

         – pjevačka skupina                                                                    9.700

1.21.   Češka beseda Daruvarski Brestovac                                      29.100

         – duhačka skupina                                                                     9.700

         – zborna skupina                                                                       9.700

         – folklorna skupina                                                                    9.700

1.22.   Češka beseda Veliki i Mali Zdenci                                          41.200

         – folklorna skupina                                                                  12.100

         – kazališna grupa                                                                      9.700

         – puhački orkestar                                                                    9.700

         – ženski pjevački zbor                                                              9.700

1.23.   Češka beseda Hercegovac                                                    29.100

         – folklorna skupina                                                                   9.700

         – duhački orkestar                                                                    9.700

         – kazališna                                                                                9.700

1.24.   Češka beseda Golubinjak                                                       9.700

         – kazališna skupina                                                                   9.700

1.25.   Češka beseda Virovitica                                                       44.500

         – zborna skupina i mali komorni orkestar                                   9.700

         – folklorna skupina                                                                   9.700

         – duhački orkestar                                                                    9.700

         – kazališna skupina                                                                   9.700

         – lutkarska skupina                                                                  5.700

1.25.   Češka obec Bjelovar                                                            48.500

         – glazbena skupina                                                                    9.700

         – folklorna skupina                                                                   9.700

         – kazališna sekcija                                                                    9.700

         – duhački orkestar                                                                    9.700

         – ženski pjevački zbor                                                                9.700

2.      Kulturne manifestacije                                                        550.000

2.1.     3. smotra čeških beseda Sis.-mosl. županije                            15.000

2.2.     Smotra glazbenih grupa                                                            5.000

2.3.     Smotra čeških pjesama                                                           15.000

2.4.     Žetvene svečanosti                                                               120.000

2.5.     Smotra pjevačkih zborova i skupina                                       75.000

2.6.     Proljetni zvuci Jana Vlašimskog                                              10.000

2.7.     Smotra duhačkih orkestara                                                    80.000

2.8.     Naše jaro – smotra dječjeg stvaralaštva                                                 

         – smotra folklora                                                                     35.000

         – smotra kazališnih i lutkarskih skupina                                     15.000

         – dodjela priznanja                                                                    5.000

2.9.     Smotra amaterskih dramskih skupina                                      75.000

2.10.   etno dan                                                                                   5.000

2.11.   dani češke kulture (Bjelovar i Sisak)                                       20.000

2.12.   Obilježavanje obljetnica osnutka Čeških beseda                     75.000

         – Češka beseda Bjelovar                                                          15.000

         – Češka beseda Kaptol                                                             15.000

         – Češka beseda Lipovljani                                                          15.000

         – Češka beseda Jazvenik                                                           15.000

         – Češka beseda Sisak                                                               15.000

         Režijski troškovi:                                                                     220.000

UKUPNO ČESI:                                                                          3.702.900


IV. MAĐARI

1.      DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA
HRVATSKE, OSIJEK                                                                  2.043.000

1.      Informiranje                                                                            930.000

1.1.     »Uj Magjar Kepes Ujsag« tjednik,                                                        

         49 brojeva, 28 stranica, naklada 1100, format A4                      480.000

1.2.     »Horvatorszagi Magyarsag«, mjesečnik                                                

         12. brojeva, 56 stranica, naklada 1000, format A5                      240.000

1.3.     »Barkoca«, dječji list                                                                       

         4 broja, 24 stranice, naklada 1000, format A4                               60.000

1.4.     »Rovatkak«, godišnjak                                                                    

         1 broj, 180 stranica, naklada 1350, format A-5                             50.000

         Režijski troškovi                                                                         100.000

2.      Izdavaštvo                                                                                  60.000

2.1.  knjiga »Leksikon dravskog trokutar«,
autor dr. sc. Karoly Labadi                                                                

         naklada 1000, str.656, format A-5                                                 60.000

3.      Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma
         sa Republikom Mađarskom,
         provedba informiranja na mađarskom jeziku                           150.000

4.      Kulturni amaterizam Županijske udruge                                  593.000

4.1.     Primorsko-goranska županija (Rijeka)                                           40.000

         – folkolorni i baletni ansambl                                                           10.000

         – pjevačka skupina (narodne pjesme)                                             10.000

         – štampanje dvojezične knjige Eve Viole                                         10.000

         – likovna kolonija nac. manjina                                                        10.000

4.2.     Forum mađarskih prosvjetnih djelatnika                                        10.000

         – susret njegovatelja mađarskog jezika
»Merki Ferenc«                                                                                  5.000

         – natjecanje srednjoškolaca iz materinjeg jezika                                 5.000

4.3.     Udruga »Mađarskih katoličkih žena«                                             10.000

         – »Izvorni mađarski motivi Baranje«                                                10.000

4.4.     Udruga splitsko-dalmatinske županije, Split                                    40.000

         – likovna sekcija                                                                             10.000

         – očuvanje, razvoj promocije i iskzivanje mađarskog
nac. jezika i kulturnog identiteta                                                          10.000

         – izrada – izložba likovnih radova                                                     10.000

         – obljetnice                                                                                     10.000

4.5.     Udruga Novi Gradac                                                                    25.000

         – likovna sekcija                                                                             10.000

         – očuvanje, razvoj promocije i iskzivanje
mađarskog nac.jezika i kulturnog identiteta                                        15.000 

4.6.     Udruga za Istru, Pula                                                                    40.000

         – pjevačka skupina (ženska)                                                           10.000

         – folklor                                                                                         10.000

         – tjedan mađarske kulture                                                              15.000

         – proslava obljetnice mađarskih praznika                                          5.000

4.7.     Udruga Bilje                                                                                25.000

         – Mađarski dani                                                                              7.000

         – Kulbski radi – radionica                                                               3.000

         – narodni običaji i pokladni utorak                                                   7.000

         – E-pont, program informatike                                                         3.000

         – Etno susreti 2008. g.                                                                     5.000

4.8.     Udruga Beli Manastir                                                                    15.000

         – adventske pripreme                                                                        2.000

         – izložbe »Beli Manastir, nekad i sad«                                                5.000

         – predavanje »Tisuću god. mađ. kulture i
panonski krajolik«                                                                                5.000

         – tjedan mađarskog filma                                                                   3.000

4.9.     Udruga Batina                                                                                18.000

         – glazbena škola                                                                              10.000

         – okupljanje strijih ljudi »Prelo«                                                          2.000

         – prikazi božićnih blagdana kod Mađara                                             3.000

         – prikazi uskrsnih blagdana kod Mađara                                             3.000

4.10.   Ogranak Kotlina                                                                            10.000

         – obilježavanje stradanja mještana Koltline
u Domovinskom ratu                                                                            5.000

         – likovna kolonija slikara amtera                                                        5.000

         Kulturno-umjetnička društva:                                                     

4.11.   Kulturno-umjetničko društvo »Csardas«,
    mladeži DZMH, Suza                                                                   70.000

         – KUD »Čardaš«                                                                          50.000

         – Berbena zabava                                                                         10.000

         – smotra folklornih skupina                                                           10.000

4.12.   Kulturno-umjetničko društvo
    »Jokai Mor« Suza                                                                     10.000

         – KUD »Jokai Mor«                                                                   10.000

4.13.   Kulturno-umjetničko društvo »Petefi Šandor«
     Dalj Planina                                                                              50.000

         Kulturni amaterizam                                                                 

         – folklorna skupina                                                                      10.000 

         – ženski zbor                                                                               10.000

         – folklorna skupina, mladi                                                             10.000

         – proslava Svetog Stjepana kralja                                                  10.000

         – susret mladih                                                                              10.000

4.14.   Kulturno-umjetnička udruga Novi Bezdan                                   40.000

         – glazbena skupina                                                                        15.000

         – ženski zbor                                                                                15.000

         – obilježavanje nacionalnog praznika Mađara                                 5.000

         – božićna predstava                                                                       5.000

4.15.   DZMH – Udruga Šibensko-kninske županije                              40.000

         – folklorna skupina                                                                       40.000

4.16.   KUD »Petofi Sandor« – Ivanovci                                               30.000

         – folklorna skupina                                                                       30.000

4.17.   MKD »Arany Janos«, Kopačevo                                               30.000

         – mješoviti pjevački zbor                                                               30.000

4.18.   MKD »Petofi Sandor«, Lug                                                        35.000

         – mješoviti pjevački zbor                                                              20.000

         – advent u Lugu, susret amaterskih zborova                                  15.000

4.19.   KUD »Petefi Sandor«, Laslovo                                                  40.000

         – njegovanje izvornog folklora                                                     40.000

4.20.   DZMH, ogranak Vardarac                                                        15.000

         – dječje radionice prigodom mađarskih
nac.  praznika                                                                                 10.000

         – proslava mađarskog nacionalnog praznika                                     5.000

5.      Kulturne manifestacije                                                              310.000

5.1.     Ribarski dani u Kopačevu                                                            15.000

5.2.     VI. kolonija umjetnika Mađara u RH                                            20.000

5.3.     dan Svetog Stjepana                                                                    30.000

5.4.     VI. susret mladih novina i čitatelja ilustriranih
dječjih novina na mađarskom jeziku »Barkoca«                                15.000

5.5.     Mađarski bal                                                                              10.000

5.6.     Mađarske građanske revolvolucije, 1848.                                   30.000

5.8.     Proljetni dan kulture                                                                    20.000

5.9.     Tradiocionalne berbene svečanosti Suzi                                       20.000

         Režijski troškovi                                                                        150.000

2.      SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, ZAGREB                       2.500.000

1.      Informiranje                                                                            930.000

1.1.     »Horvatorszagi Magyar Naplo«, tjednik                                                

         48 brojeva, 20 str., naklada 1500, format A4                             480.000

1.2.     »Hagyatek«, mjesečnik                                                                    

         12 brojeva, 52 str., naklada 1000, format A-5                           240.000

1.3.     »Szivarvany«, dječji list                                                                     

         48 brojeva, 4 str., naklada 500, format A-4                                 60.000

1.4.     »Evkonyv«, godišnjak, autor Tunde Šipoš                                             

         200 str., naklada 1000, format A5                                               50.000

         Režijski troškovi                                                                        100.000

2.      Izdavaštvo                                                                                 30.000

2.1.     knjiga, monografija »Postojimo već 75 godina«,
autor Laslo Reber                                                                          

         25 araka, naklada 500, 500 primjeraka
/KD »Ady Endre Magyar/                                                              30.000

3.      Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma
         s Republikom Mađarskom                                                     150.000

4.      Kulturni amaterizam                                                                985.000

         Kulturni amaterizam                                                                      

         – Središnja folklorna skupina Saveza
  mađarskih udruga                                                                          45.000

4.1.     Mađarsko kulturno društvo »Nepkor« Osijek                             55.000

         – literarna i dramska skupina                                                        12.000

         – mješoviti pjevački zbor                                                             18.000

         – dan Mađara u Osijeku                                                              25.000

4.2.     Mađarsko kulturno društvo »Pelmonostor«,
     Beli Manastir                                                                            70.000

         – literarna skupina                                                                         5.000

         – folklorna skupina                                                                     35.000

         – ženski pjevački zbor                                                                20.000

         – VI. ljetna škola mađarskog folklora                                          10.000

4.3.     Kulturno-umjetničko društvo »Petofi Sandor«,
     Čakovci                                                                                   35.000

         – folklorna skupina                                                                     20.000

         – glazbena skupina                                                                     10.000

         – smotra folklora                                                                          5.000

4.4.     Kulturno-umjetničko društvo »Jozsef Atila«
    Zmajevac                                                                                  65.000

         – kazališna skupina, djeca, odrasli                                               20.000

         – dječja folklorna skupina                                                           20.000

         – ženska zborna skupina                                                             25.000

         – dan sela Zmajevca                                                                   20.000

4.5.     Kulturno-umjetničko društvo »Dozsa Gyorgy«
     Hrastin                                                                                    45.000

         – folklorna skupina                                                                     25.000

         – IX. jesen u Hrastinu                                                                 20.000

4.6.     Kulturno-umjetničko društvo »Petofi Sandor«
    Vardarac                                                                                  40.000

         – folklorna skupina                                                                     40.000

4.7.     KUD »Ady Endre« Korog                                                       70.000

         – folklorna, tamburaška, dramska i recitatorska
   skupina                                                                                     40.000

         – Smotra mađarskih orkestara iz RH                                          30.000

4.8.     MKD »Čardaš« Zadar                                                            10.000

         – međunarodni dan kulturne raznolikosti 21. 5. 08.                     10.000

4.9.     KUD »Petofi Sandor« Kotlina                                                 40.000

         – folklorna skupina                                                                    25.000

         – Internet klub, okupljanje mladeži                                                     

         – vađenje majpana, mađarski narodni običaj                                5.000

         – večer folklora                                                                           5.000

         – obilježavanje mađarske revolucije 1848/49                               5.000

4.10.   MKD »Kisköszeg« Batina                                                       50.000

         – ženski zbor                                                                             20.000

         – tamburaška škola                                                                    10.000

         – KUD, njegovanje folklora i plesa                                             20.000

4.11.   Mađarska kulturna udruga »Baross«, Rijeka                             20.000

         – proslava nacionalnih praznaka R Mađarske,
zbor, literalna sekcija                                                                      6.000

         – postavljanje spomen-ploče dr. Markusovsky
Lajos u Opatiji                                                                                4.500

         – izložba slike, »Hungarian Folk Art«, Rijeka                                5.000

         – koncert ozbiljne glazbe                                                              2.000

         – izložba slike i monotipije                                                             2.500

4.12.   KD za njegovanje običaja Mađara, Podolje                               40.000

         – sekcija »Prelo«, etnografija                                                       10.000

         – trodnevni tabor s gostima iz inozemstva                                     20.000

         – izložba                                                                                        5.000

         – maskembal za djecu                                                                    3.000

         – manifestacija povodom dana Vinceške                                        2.000

4.13.   MKD »Tanz«, Kamenac                                                            25.000

         – škola modernog plesa                                                                 8.000

         – božićni koncert                                                                         17.000

4.14.   Udruga za njegovanje običaja Mađara,
Stari Jankovci                                                                                20.000

         – smotre zborova                                                                        20.000

         – njegovanje tradicijske kulture kroz rad ženskog,
dječjeg zbora                                                                                 10.000

4.15.   Zajednica Mađara Grubišnog Polja                                            40.000

         – izdavanje monografije o životu Mađara,
izlaganje etnografske zbirke, izrada
narodnih nošnji                                                                              20.000

         – etnografske izložbe i organizacija
kulturnih programa gostiju                                                              20.000

4.16.   MUM Hercegszollosi Mihally, Kneževi Vinogradi                      20.000

         – međunarodni dan mladeži                                                          20.000

4.17.   Centar za kulturu i obučavanje
SMU »Sztarai Mihaly«, Beli Manastir                                              60.000

         – obučavanje narodnog glazbe                                                      30.000

         – obučavanje narodnog plesa                                                        30.000

4.18.   KUD »Petefi Šandor«, Marinci                                                   40.000

         – folklor                                                                                       30.000

         – zavjetni dan /smotra folklora/                                                     10.000

4.19.   Savez mađarskih udruga mladeži, Beli Manastir                           10.000

         – Susret mađarskih udruga mladeži                                                10.000

4.20.   MKD »Ady Endre«, Zagreb                                                       20.000

         – glazbena sekcija                                                                          5.000

         – literarno dramska sekcija                                                           10.000

         – revijalni plesni ansambl                                                                5.000

4.21.   Društvo Mađara, Lipik                                                               15.000

         – folklorna skupina                                                                        5.000

         – muzička skupina                                                                       10.000

4.22.   SMUMladeži »Deak Ferenc«                                                    30.000

         – folklorna skupina                                                                      20.000

         – »Tako su igrali naši preci«                                                        10.000

4.23.   Zajednica Mađara, Daruvar                                                      10.000

         – Izložba slika                                                                            10.000

4.24.   Udruga mladeži Novi Bezdan                                                   35.000

         – klub mladih                                                                             35.000

4.25.   Udruga primorsko-goranske županije, Rijeka                            40.000

         – likovna sekcija                                                                         15.000

         – folklorni i baletni ansamb                                                          15.000

         – literarna sekcija                                                                          5.000

         – pjevački zbog                                                                            5.000

4.26.   Udruga Koprivničko-križevačke županije                                  10.000

         – glazbena skupina                                                                      10.000

4.27.   Mađarsko kulturno društvo »Moricz Zsigmond« Pula                 15.000

         – folklorna skupina                                                                        8.000

         – obilježavanje obljetnice mađarske revolucije
iz 1956. godine                                                                                4.000

         – obilježavanje 160. obljetnice mađarske revolucije iz 1848./4       3.000

4.28.   Društvo Mađara Pakraca                                                          10.000

         – izrada narodnog veza                                                               10.000

5.      Kulturne manifestacije                                                          405.000

5.1.     VII. likovna kolonija učenika osnovnih škola                             20.000

5.2.     VII. okrugli stol »Budućnost Mađara u Hrvatskoj«                    20.000

5.3     VIII. Festival dječjih folklornih skupina                                      30.000

5.4     IX. Smotra mađarskih zborova Hrvatske                                   30.000

5.5     »Kroz pjesmu i igru«, VII. susret djece
mađarskih vrtića                                                                           20.000

5.6     IX. smotra mađarskih folklornih skupina                                    30.000

5.7     Obilježavanje revolucije 1848./49.                                            20.000

5.8     Obilježavanje Dana sv. Stjepana                                               30.000

5.9     Obilježavanje revolucije 1956.                                                  20.000

5.10    »Nótafa«, dječja smotra mađarskih
narodnih pjesama                                                                        10.000

5.11    Tjedan kulture Mađara u Hrvatskoj                                        25.000

         Režijski troškovi                                                                     150.000

UKUPNO MAĐARI:                                                                4.543.000


XIII. MAKEDONCI

1.      ZAJEDNICA MAKEDONACA U
REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB                                          795.000

1.      Informiranje                                                                         170.000

1.1.     »Makedonski glas«                                                                        

         4-6 brojeva, 44 stranica, format,
A4 naklada 1000pr.                                                                140.000

         Režijski troškovi                                                                     30.000

2.      Izdavaštvo                                                                            49.000

2.1.     »Makedonski narodni plesni I«,
autor Goran Koleski                                                                       

         naklada 1.000, 5-6 araka, format A5                                     15.000

2.2.     knjiga »Stari semejstva 2: Hrvatske aplikacije«,
autor Marina Apostolovska                                                              

         naklada 1.500, 300 str., A4                                                 20.000  

2.3.     zbornik »Deset godina manifestacije
»Dana Braće Miladinovci«,
autor Blagoja Jovanovski
10 araka, 300 str., format B5                                                  14.000

3.      Kulturni amaterizam                                                        369.000

3.1.     KD »Braća Miladinovci« Osijek                                         72.000

         – lokalna skupina »Vardarke«                                               10.000

         – dječja radionica »Biserčinja«                                                7.000

         – folklorna skupina »Tanec«                                                  10.000

         – narodni instrumentalni sastav                                               10.000

         – etno radionica                                                                     5.000

         – XXI. dani braće Miladinov                                                10.000

         – V. makedonska večer                                                          5.000

         – Dani makedonskog filma                                                    5.000

         – XIV. dani makedonske kulture                                         10.000

3.2.     MKD »Ilinden« Rijeka                                                      72.000

         – folklona sekcija »Ilinden«                                                  10.000

         – pjevačka sekcija »Ilinden«                                                10.000

         – etno radionica                                                                    5.000

         – revija makedonskog filma                                                   5.000

         – makedonsko kulturno-zabavna večer                                  7.000

         – izložbe i ostale likovne djelatnosti                                       10.000

         – centralna proslava Ilindena u park-šumi
Golubinjak Općine Lokve                                                       15.000

         – obilježavanje Dana sv. Kirila i Metodija
prigodna svečanost                                                                 10.000

3.3.     MKD »Kočo Racin« Pula                                                  59.000

         – glazbena grupa Istarski čalgiji                                             10.000

         – glazbena skupina »Lenka«                                                  10.000

         – dječja skupina »Zvezdički«                                                   2.000

         – folklorna skupina »Mugri«                                                   10.000

         – Dani makedonske kulture                                                    20.000

         – »Makedonska noć«                                                              7.000

3.4.     MKD »Makedonija« Split                                                   72.000

         – folklorna skupina »Makedonija«                                         10.000

         – pjevačka skupina »Makedonija«                                         10.000

         – etno-radionica za ručnu izradi makedonskih
narodnih nošnji, očuvanje starih načina
vezenja i šivenje                                                                      10.000

         – glazbeni orkestar »Makedo«                                              10.000

         – XVII. makedonska večer                                                    7.000

         – revija suvremenog makedonskog filma, kinoteka                  5.000

         – XVII. dani makedonske kulture »Sv. Kiril i Metodi«          10.000

         – izložba likovnih radova                                                      10.000

3.5.     MKD »Biljana« Zadar                                                       42.000

         – dani makedonske kinematografije                                        7.000

         – »5. dan makedonske kulture,
dani Kirila i Metoda«                                                             20.000

         – informiranje i izdavaštvo zajednice
Makedonaca, izložba                                                             10.000

         – makedonska večer                                                             5.000

3.6.     MKD »Ohridski biser« Zagreb                                          52.000

         – glazbena sekcija »Momi biserni«                                       10.000

         – glazbena sekcija »Trubaduri«                                              5.000

         – folklorna sekcija                                                                 5.000

         – etno-radionica – razboj                                                       5.000

         – Dani makedonske kulture                                                  10.000

         – dani makedonskog filma u RH                                             5.000

         – Racinov dan »Bijela svitanja«, Samobor                               5.000

         – Makedonska večer u Zagrebu                                             7.000

4.      Kulturne manifestacije                                                    207.000

4.1.     Ilinden 1903. – 2007.                                                         32.000

4.2.     11. Dani braće Miladinov                                                   20.000

4.3.     Racinov dan »Bijela svitanja» u Samoboru                          10.000

4.4.     folklor »Dani Zajednice Makedonaca u RH«                       30.000

4.5.     izložba glasila i knjiga u izdavaštvu zajednice                          5.000

4.6.     »XVII. dani makedonske kulture –
Dani Sv. Kiril i Metodi«, Split                                                  20.000

         Režijski troškovi                                                                   90.000

2.      MKD »KRSTE MISIRKOV« ZAGREB                             27.000

1.      Kulturni amaterizam                                                          20.000

1.1.     pjevačka skupina »Raspejana Makedonija«                        20.000

2.      Kulturne manifestacije                                                        7.000

2.1.     Makedonska noć                                                                 7.000

UKUPNO MAKEDONCI:                                                      822.000


VII. NIJEMCI I AUSTRIJANCI            

1.      ZAJEDNICA NIJEMACA U HRVATSKOJ
ZAGREB                                                                                   154.000

1.      Izdavaštvo                                                                         20.000

1.1.     knjiga – zbornik »Prisutnost Nijemaca i
Austrijanaca u Hrvatskoj«, zbornik radova,
araka 18, naklada 500, format A5                                          20.000

2.      Kulturni amaterizam                                                        104.000

2.1.     Njemački pjevački zbor                                                      70.000

2.2.     Plesna grupa »Rude«                                                           14.000

2.3.     Dječja kazališna skupina »Točkice«, Zagreb                        20.000

3.      Kulturne manifestacije                                                       30.000

3.1.     »Kulturtreffen« – kulturni susreti                                           20.000

3.2.     Kulturna radionica – njemački običaji                                   10.000

2.      SAVEZ NIJEMACA I AUSTRIJANACA
HRVATSKE, OSIJEK                                                                  29.000

1.      Kulturni amaterizam                                                           22.000

1.1.     KUD »Kranz«, Plešimo                                                          8.000

1.2.     KUD »Essegg«, Nijemci pjevaju                                            7.000

1.3.     KUD »Zauberer«, Der schmuck                                            7.000

1.4.     Iločki zakonik                                                                              

2.      Kulturne manifestacije                                                         7.000

2.1.     »Kuće – odraz kulture«, Akademski klub Osijek                    5.000

         Režijski troškovi                                                                      2.000

3.      NARODNI SAVEZ NIJEMACA
HRVATSKE, ZAGREB                                                                29.000

1.      Kulturni amaterizam                                                           18.000

1.1.     pjevačka skupian »Einigkeit«                                               18.000

2.      Kulturne manifestacije                                                       11.000

2.1.     »Sloga«                                                                                 9.000

         Režijski troškovi                                                                      2.000

4.      UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACA,
VUKOVAR                                                                                  20.000

1.      Kulturni amaterizam                                                           20.000

         zbor »Drei rosen«                                                                 20.000

5.      NJEMAČKA NARODNOSNA ZAJEDNICA –
ZEMALJSKA UDRUGA PODUNAVSKIH ŠVABA
U HRVATSKOJ, OSIJEK                                                         550.000

1.      Informiranje                                                                             

1.1.     Njemačka riječ, časopis Nijemaca i Austrijanaca
u RH, 4 broja, naklada                                                          154.000

         1600-1800 primjeraka, A4, stranica 44-44,                        134.000

         Režijski troškovi                                                                   20.000

2.      Izdavaštvo                                                                          65.000

2.1.     knjiga »Nijemci, Austrijanci i Hrvati«,
autor Goran Beus Richembergj                                                          

         naklada 400, 32 arka, format A4                                          30.000

2.2.     Godišnjak – Jahrbuch 2008. skupina autora,
naklada 400 primjeraka 300 stranica format A – 4                   35.000

3.      Kulturni amaterizam                                                          50.000

3.1.     Kazališna grupa »Die esseker Buhne«                                 20.000

3.2.     Djevojački pjevački zbor »Brevis – Donau«
i dječji zbor »Donau«                                                              30.000

4.      Kulturne manifestacije                                                    190.000

4.1.     16. znanstveni skup Nijemci i Austrijanci
u hrvatskom kulturnom krugu                                                 70.000

4.2.     VIII. međunarodni kazališni festival na
njemačkom jeziku                                                                  70.000

4.3.     Izložba – akvareli na svili                                                    20.000

4.4.     Dani njemačke i austrijske manjine u Hrvatskoj                  30.000

         Režijski troškovi                                                                  91.000

5.      UDRUGA AUSTRIJANACA U
       REPUBLICI HRVATSKOJ                                                 13.000

1       Kulturne manifestacije                                                      13.000

1.1.     predavanja i radionice u Zagrebu                                        10.000

         Režijski troškovi                                                                    3.000

         UKUPNO NIJEMCI I AUSTRIJANCI:                       795.000


XVII. POLJACI

1.      POLJSKA KULTURNA UDRUGA
        »MIKOLAJ KOPERNIK« ZAGREB                                  69.000

1.      Informiranje                                                                      20.000

1.1.     informativni bilten »Biuletyn Informacyjny«                                          

         4 broja, str. 150-200, naklada 150-200, format A-4            15.000

         Režijski troškovi                                                                    5.000

2.      Izdavaštva                                                                          13.000

2.1.     monografija »Poljska dijaspora u Hrvatskoj«,
autor Walentyna Lončarić i Janina Wojtyna Welle,
naklada 250-300, A3                                                             13.000

2.      Kulturni amaterizam                                                              22.000

2.1.     Vokalni ansambl »M. Kopernik«                                         11.000

2.2.     Plesni ansambl Poljske kult. udruge
»M. Kopernik«                                                                       11.000

3.      Kulturne manifestacije                                                       14.000

1.1.     Obilježavanje Dana nezavisnosti Republike Poljske              10.000

         Režijski troškovi                                                                      4.000

2.      POLJSKA KULTURNA UDRUGA
»FRYDERYK CHOPIN«, RIJEKA                                               14.000

1.      Kulturne manifestacije                                                        14.000

1.1.     Obilježavanje Dana nezavisnosti Republike Poljske               10.000

         Režijski troškovi                                                                      4.000

         UKUPNO POLJACI:                                                           83.000


XII. ROMI

         SAMOSTALNE UDRUGE ROMA                                               

1       UDRUGA ROMA ZAGREBA I ZAGREBAČKE
         ŽUPANIJE                                                                           180.000

1.      Informiranje                                                                             

1.2.     List »Romano Čaćipe« 48 str., 4 broja,
format A4 naklada 2000                                                           150.000

         Režijski troškovi                                                                       30.000

2.      ROMSKO KULTURNO UMJETNIČKO
         DRUŠTVO »DARDA« DARDA                                             70.000

1.      Kulturni amaterizam                                                              40.000

1.1.     folklorna skupina                                                                    40.000

2.      Kulturne manifestacije                                                          30.000

2.1.     Proslava »Svjetskog dana Roma«                                           15.000

2.2.     »Godišnji koncert 2008«                                                        15.000

3.      UDRUGA MLADEŽI ROMA HRVATSKE                           15.000

1.      Kulturna manifestacija                                                          15.000

1.1.     proslava Đurđevdana                                                              15.000

4.      KLUB MLADEŽI ROMA HRVATSKE                                 15.000

1.      Kulturna manifestacija                                                          15.000

1.1.     obilježavanje svjetskog dana Roma                                         15.000

5.      UDRUGA ROMA HRVATSKE
        »ROMSKI PUTEVI« ZAGREB                                               30.000

1.      Izdavaštvo                                                                              20.000

1.1.     knjiga »Romska poezija – antologija –
Romane gilja«, grupa autora
naklada 300, format A5, 162 arka                                              20.000

2.      Kulturne manifestacije                                                          10.000

2.2.     Osnivanje police romske književnosti                                      10.000

6.      HUMANITARNA ORGANIZACIJA SVJETSKA
ORGANIZACIJA ROMA U HRVATSKOJ, ZAGREB                   83.000

1.      Izdavaštvo                                                                              43.000

1.1.     knjiga »Od legenda do povijesti, od priča
do javnosti«, autor I. Rumbak
format A4, naklada 3000                                                            43.000

2.      Kulturne manifestacije                                                          40.000

2.1.     Romi u Hrvatskoj                                                                   25.000

2.2.     proslava dana Roma                                                                15.000

7.      CENTAR KULTURE ROMA
        »ROMANO CENTRO« ZAGREB                                         110.000

1.      Izdavaštvo                                                                              30.000

        »1.1. likovna mapa »Slikarsko stvaralaštvo Roma«,
autor Kasum Cana 10.000 araka, naklada 1000,
format 50x50                                                                              30.000

2.      Kulturne manifestacije                                                           80.000

2.1.     Dani kulture Roma                                                                  65.000

         Režijski troškovi                                                                        15.000

8.      UDRUGA ROMA BAJAŠA MEĐIMURSKE
         ŽUPANIJE, ČAKOVEC                                                          15.000

2.      Kulturne manifestacije                                                            15.000

2.1.     Proslava Svjetskog dana Roma                                                15.000

9.      UDRUGA ROMSKOG PRIJATELJSTVA
        »LUNA« BELI MANASTIR                                                      40.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                25.000

1.1.     Romski folklorni plesovi                                                           25.000

2.      Kulturne manifestacije                                                            15.000

2.2.     Međunarodni dan Roma                                                           15.000

10.     KUD »SAN ROMA«, SLAVONSKI BROD                           25.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                25.000

1.1.     folklor                                                                                      25.000

11.    NACIONALNA UDRUGA ROMA
         »EVROPA« – NAŠICE                                                            50.000

1.      Izdavaštvo                                                                               25.000

1.1.     knjiga »Romska ljubav I«, autor Ibrahim Gušani                                     

         format A4, 1000 kom,                                                               25.000

2.      Kulturni amaterizam                                                               10.000

2.1     folklor, mlade Romkinje                                                           10.000

3.      Kulturne manifestacije                                                           15.000

3.1.     svjetski dan Roma                                                                   15.000

12.    KROVNA ZAJEDNICA BAJAŠA – PREBISLAVAC –
         ČAKOVEC                                                                             15.000

1.      Kulturni amaterizam                                                              15.000

1.1.     Svjetski dan Roma                                                                  15.000

13.    KUD »ROMSKO SRCE«, ZAGREB                                      60.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                   45.000

1.1.     KUD »Romsko srce«                                                             45.000

2.      Kulturne manifestacije                                                           15.000

2.1.     Svjetski Dan Roma                                                                  15.000

14.    UDRUGA ZA RAZVOJ I BOLJI ŽIVOT ROMA,
         SISAK                                                                                      25.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                10.000

1.1.     uključivanje mladih članova u program tradicije                         10.000

2.      Kulturne manifestacije                                                            15.000

2.1.     Svjetski dan Roma                                                                   15.000

15.    UDRUGA ROMA MEĐIMURJA, PODTUREN                      30.000

1.      Kulturne manifestacije                                                            30.000

1.1.     izložba dječjih keramičkih radova i dječjih slika                         15.000

1.2.     Dani kulture i tradicje i tradicije Roma                                       15.000

16.    ROMI ZA ROME (VODNJAN)                                               40.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                25.000

1.1.     Kud – romski folklor                                                                25.000

2.      Kulturne manifestacije                                                            15.000

2.2.     Svjetski dan Roma                                                                   15.000

17.    RKUD »ĐELEM ĐELEM«, BELI MANASTIR                        40.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                40.000

1.1.     folklor »Svi mi zajedno«                                                            25.000

1.2.     tradicija i običaju Roma Bajaša u
   osječko-baranjskoj županiji                                                       15.000 

18.    UDRUGA ROMA »LUDARI«, RUMUNJSKOG
         PORIJEKLA, SLAVONSKI BROD                                         30.000

1.      Kulturne manifestacije                                                            30.000

1.1.     »Da se ne zaboravi«                                                                  30.000

19.    KUD »CRNI BISERI«, SISAK                                                 30.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                30.000

1.1.     kulturno-umjetnički aktivizam romske
nacionalne manjine                                                                        30.000

20.    BAJAŠKA KAZALIŠNA SKUPINA PADURI                        30.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                 30.000

1.1.     kazališne radionice                                                                    30.000

21.    UDRUGA PRIJATELJA ROMA
        »AMAL ROMA«, ZAGREB                                                       15.000

1.      Kulturne manifestacije                                                             15.000

         Svjetski dan Roma i Đurđevdan                                                   15.000

22.    MREŽA ROMSKIH UDRUGA, ZAGREB                              322.000

1.      ZAJEDNICA ROMA »ROMSKO JEDINSTVO«
         PG ŽUPANIJE, RIJEKA                                                           52.000

2.1.     Kulturni amaterizam                                                                  10.000

         – folklorna skupian                                                                     10.000

2.2.     Kulturne manifestacije                                                              42.000

         – »Svjetski Dan Roma«                                                             15.000

         – »IX susreti Roma«                                                                  27.000

2.      UDRUGA ROMA ISTRE PULA,
         KUD »TERNE ROMANE LULUĐA«                                     45.000

3.1.     Kulturne manifestacije                                                              15.000

         – Svjetski dan Roma /8. 4./                                                         15.000

3.2.     Kulturni amaterizam                                                                   30.000

3.1.     prvi muzički festival mladih Roma u Hrvatskoj
iz svih županija                                                                                30.000

3.      UDRUGA ŽENA ROMKINJA
»BOLJA BUDUĆNOST« ZAGREB                                                 140.000

1.1.     Informiranje                                                                                

         – Romski časopis »Budućnost«                                                         

         4 broja, format A4, str. 30-36,
   naklada 4000 primjeraka                                                        120.000

         Režijski troškovi                                                                       20.000

4.      UDRUGA ŽENA ROMKINJA »ROMSKO SRCE«,
         JAGODNJAK                                                                          45.000

1.      Kulturne manifestacije                                                           45.000

         – Svjetski dan Roma, Đurđevdan i Osječko ljeto                       15.000

         – Osiječko ljeto                                                                         30.000

5.      Romi pod jednim krovom – zajednička
         manifestacija                                                                              40.000

         – svih članica Mreže romskih udruga                                          30.000

         Režijski troškovi                                                                        10.000

23.    KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO
         »ROMSKA DUŠA«, Zagreb                                                    20.000

1.      Kulturni amaterizam                                                               20.000

         1.1 folklor                                                                                20.000

24.    UDRUGA ZA STARIJE I NEMOĆNE ROME
         REPUBLIKE HRVATSKE                                                      15.000

1.      Kulturne manifestacije                                                           15.000

1.1.     proslava Đurđevdana                                                              15.000

25.    UDRUGA ROMA BAJAŠA SLAVONSKOG BRODA         15.000

1.      Kulturne manifestacije                                                          15.000

1.1.     obilježavanje Svjetskog dana Roma                                        15.000

26.    CENTAR SAVJETOVANJA, EDUKACIJE I
         KULTURE ROMA BJELOVAR                                             45.000

1.      Izdavaštvo                                                                                

1.1.   edukativna trojezična »Autohtoni hrvatski Romi«,
  autor Goran Đurđević format A4,
   naklada 1000 primjeraka, 300 stranica                                    25.000

2.      Kulturne manifestacije                                                          20.000

2.1.     »Gypsi weekend«, dani romske kulture u Bjelovaru                20.000

27.    »KALI SARA«, UDRUGA ZA PRMICANJE
        OBRAZOVANJA ROMA U REPUBLICI
         HRVATSKOJ                                                                         35.000

1.      Izdavaštvo                                                                              35.000

1.1.     knjiga »Romano alavari – romski rječnik«,
autor Veljko Kajtazi                                                                    35.000

         naklada 2500, 780 stranica, format A4

28.    UDRUŽENJE ROMA BAJAŠA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE                                        15.000

1.      Kulturne manifestacije                                                           15.000

1.1.     obilježavanje Svjetskog dana Roma                                        15.000

29.    UDRUGA ROMA GRADA
BELOG MANASTIRA – BARANJE                                               40.000

1.      Kulturne manifestacije                                                           40.000

1.1.     obilježavanje Svjetskog dana Roma                                         15.000

1.2.     VIII. Natjecanje igrača i plesača Roma,
Osiječko-baranjske županije                                                        25.000

30.    ROMSKI KULTURNI CENTAR SISAK                                20.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                20.000

1.1.     kultura Roma u Hrvatskoj                                                         20.000

         UKUPNO ROMI:                                                               1.475.000


XV. RUSI

1.      NACIONALNA ZAJEDNICA RUSA HRVATSKE,
ZAGREB                                                                                            77.000

1       Kulturni amaterizam                                                                50.000

1.1.     Radionica narodne nošnje                                                           6.000

1.2.     pjevački zbor »Rjabinuška«                                                      20.000

1.3.     plesni studij za djecu                                                                 24.000

2.      Kulturne manifestacije                                                             17.000

2.1.     koncert ruske klasične glazbe                                                      5.000

2.2.     ruski jubilarni datumi i nacionalni blagdani                                   12.000

         Režijski troškovi                                                                          10.000

         UKUPNO RUSI:                                                                       77.000


V. RUSINI I UKRAJINCI

1.     SAVEZ RUSINA I UKRAJINACA U
        REPUBLICI HRVATSKOJ, VUKOVAR                            1.273.000

1.      Informiranje                                                                           316.000

1.1.     »Nova dumka«                                                                             

         6 brojeva, 36 str., format A4, naklada 1000,                             241.000

1.2.     »Vjenčić«, dječji list                                                                        

         4 broja, 20 stranica, format A4 naklada 1000                              75.000

2.      Izdavaštvo                                                                              165.000

2.1.     Almanah »Misli s Dunava», grupa autora
208 / 13 araka, naklada 1000, format A-5                                    25.000

2.2.     »Bilo je časno služiti Hrvatskoj, njezinom narodu
i nacionalnim manjinama«, autor mr. Miroslav Kiš                          30.000

2.3.     knjiga »40. godina saveza Rusina i Ukrajinaca RH,
Vukovar«, autor Vlado Kostelnik, 25 araka,
naklada 1000, format B5                                                              35.000

2.4.     knjiga »Petrovačko zvono«, autor Šefan Hudak                                      

         28 araka, naklada 1000, format B5                                            35.000

2.5.     knjiga, poezija »Rusinskoj pjesmi«,
autor Ljubica Harhaj
naklada 400, 40/2 araka, format A5                                             20.000

2.6.     knjiga »Kamen Gora« autor Ahnetka Balatinac
naklada 400, 40/2 araka, format A5                                             20.000

3.      Kulturni amaterizam                                                              377.000

3.1.     KUD »Joakim Hardi« Petrovci                                                 90.000

3.2.     KUD »Osif Kostelnik« Vukovar                                               44.000

3.3.     KUD »Joakim Govlja« Mikluševci                                            55.000

3.4.     Kulturno-prosvjetno društvo Rusina i Ukrajinaca,
Zagreb                                                                                          30.000

3.5.     Kulturno-prosvjetno društvo Rusina i Ukrajinaca
Osijek                                                                                           30.000

3.6.     Kulturno-umjetničko društvo »Andrij Pelih«
Šumeće                                                                                         35.000

3.7.     Kulturno-prosvjetno društvo »Rusina i Ukrajinaca«
Rijeka                                                                                           30.000

3.8.     Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca,Vinkovci                          30.000

3.9.     Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca
PGŽ »Rušnjak« – Rijeka                                                               33.000

4.      Kulturne manifestacije                                                          285.000

3.1.     »Petrovačko zvono«, Petrovci                                                120.000

3.2.     »Mikluševci 2008«, Mikluševci                                                 30.000

3.3.     »Dravski valovi«, Osijek                                                           30.000

3.4.     Dani rusinske i ukrajinske kulture »Rušnjak«,
Rijeka                                                                                           30.000

3.5.     Dani rusinske i ukrajinske kulture, Zagreb                                  15.000

3.6.     »Kostelnikovi dani«, Vukovar                                                   15.000

3.7.     Dani rusinske i ukrajinske poezije, Rijeka                                  15.000

3.8.     Kulturna manifestacija ukrajinskog folklora, Šumeće                  15.000

3.9.     kulturna manifestacija u Vinkovcima                                          15.000

         Režijski troškovi                                                                       130.000

2.      KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO
         »IVAN FRANKO« VUKOVAR                                               64.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                 44.000

2.      Kulturne manifestacije                                                             20.000

2.1     »Ivan Franko«, Vukovar                                                             15.000

         Režijski troškovi                                                                            5.000

3       KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO
»TARAS ŠEVČENKO« KANIŽA                                                      76.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                  56.000

2.      Kulturne manifestacije                                                              20.000

2.1.     »Taras Ševčenko«, Kaniža                                                         15.000

         Režijski troškovi                                                                            5.000

4.      KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO
»UKRAJINA« SLAVONSKI BROD                                                 89.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                54.000

2.       Kulturne manifestacije                                                           35.000

2.2.     Smotra dječjeg stvaralaštva Rusina i Ukrajinaca Hrvatske,
     Slavonski Brod                                                                       30.000

         Režijski troškovi                                                                         5.000

5.      KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO
»KARPATI« LIPOVLJANI                                                            118.000

1.      Kulturni amaterizam                                                               83.000

2.      Kulturne manifestacije                                                           35.000

2.2.     Smotra ukrajinske i rusinske pjesme i plesa,
Lipovljani                                                                                    30.000

         Režijski troškovi                                                                         5.000

6.      DRUŠTVO ZA UKRAJINSKU KULTURU,
ZAGREB                                                                                            85.000

1.      Informiranje                                                                             75.000

1.1.     »Naša gazeta«                                                                               

         10 brojeva, od 6-12 stranica, format A4,
naklada 300 – 350 primjeraka                                                      60.000

         Režijski troškovi                                                                        15.000

2.      Izdavaštvo                                                                                

2.1.     knjiga »Pripovjesti bake Zosje«,
autor Aleksa Pavlešin                                                                   10.000

         140 str., naklada 200, format A-5                                              10.000

         UKUPNO RUSINI I UKRAJINCI                                   1.705.000


III. SLOVACI

1.      SAVEZ SLOVAKA, NAŠICE                                           1.665.000

1.      Informiranje                                                                          233.000

1.1.     »Pramen« 12 brojeva, 20 stranica,
naklada 850 kom., format A4                                                    186.400

         Režijski troškovi                                                                       46.600

2.      Kulturni amaterizam                                                             890.000

2.1.     Matica slovačka Josipovac                                                    110.000

         – folklorna skupina                                                                    70.000

         – tamburaška i pjevačka skupina                                               30.000

         – slikarska i kiparska sekcija                                                     10.000

2.2.     Matica slovačka Jelisavac i                                                                

         Kulturno-umjetničko društvo »Ivan Brnik Slovak«                   120.000

         – folklorna skupina                                                                    80.000

         – pjevačka skupina                                                                   15.000

         – glazbena skupina                                                                    25.000

2.3.     Matica slovačka Markovac i                                                              

         SKulturno-umjetničko društvo »Franjo Strapač«                     120.000

         – folklorna skupina                                                                   80.000

         – glazbena skupina i pjevačka skupina                                      35.000

         – predškolska skupina, obljetnica                                               5.000

2.4.     Matica slovačka Ilok i
SKulturno-umjetničko društvo »Ljudevit Štur«                          140.000

         – folklorna skupina                                                                   80.000

         – glazbena i pjevačka skupina                                                   30.000

         – kazališna sekcija                                                                   30.000

2.5.     Matica slovačka Našice                                                         20.000

         – stručni posjet knjižnici Martin                                                  5.000

         – tjedan filma                                                                           15.000

2.6.     Matica slovačka Zagreb                                                         32.000

         – književne spomen večeri u Zagrebu                                        32.000

2.7.     Matica slovačka Soljani                                                          31.000

         – pjevačka i folklorna skupina                                                   31.000

2.8.     Matica slovačka Lipovljani                                                      42.000

         – folklorna, glazbena i zborna skupina                                        42.000

2.9.     Matica slovačka Osijek                                                           42.000

         – folklorna i tamburaška skupina                                                22.000

         – pjevački zbor i dječja skupina                                                 20.000

2.10.   Matica slovačka Međurić                                                         42.000

         – glazbena i pjevačka skupina                                                    15.000

         – folklor, dječji i odrasli                                                             27.000

2.11.   Matica slovačka Jurjevac                                                         32.000

         – folklorna, pjevačka skupina                                                     32.000

2.12    Matica slovačka Rijeka                                                            50.000

         – pjevačka i folklorna skupina                                                     40.000

         – literarna i dječja skupina                                                          10.000

2.13.   Matica slovačka Radoš                                                             25.000

         – folklor i pjevačka skupina                                                        25.000

2.14.   Matica slovačka Zokov Gaj                                                      38.000

         – plesna i pjevačka skupina                                                        38.000

2.15.   Matica slovačka Miljevci                                                          38.000

         – dječja pjevačka i plesna skupina                                              15.000

         – pjevačka i plesna skupina                                                        23.000

2.16.   Matica slovačka Jakšić                                                               8.000

         – studijski susreti                                                                          8.000

3.      Kulturne manifestacije                                                          292.250

3.1.     26. smotra slovačkog folklora u
Republici Hrvatskoj, Osijek                                                           58.000

3.2.     XIV. dječja smotra slovačkog folklora, Jelisavac                       48.000

3.3.     10. festival slovačke pjesme »Kad se ruža rozvijala«                  38.000

3.4.     Međunarodna smotra folklora u »Detva«                                    25.000

3.5.     »6. Tanec Slovakov a priatelov, Našice« MS Našice                  13.250

3.6.     VIII. dani slovačke kulture, Rijeka                                              15.000

3.7.     9. Večer polesnjaka, MS Markovac                                           15.000

3.8.     »Iločko ljeto«, Ilok                                                                     15.000

3.9.     Dani Slovaka u Jelisavcu, »Večer Korbačikov«                           13.000

3.10.   Večer božićnih i novogodišnjih običaja Slovaka                            15.000

3.11.   Međunarodna smotra folklora »Dulovce«, Slovačka                     15.000

3.12.   V. čijanje perja                                                                              7.000

3.13.   rušenje svibanjskog drveta                                                             3.000

3.14.   Slovaci po drlaku, Josipovac                                                          6.000

3.15.   Miljevački dani kukuruza, Miljevci                                                  6.000

4.      Režijski troškovi                                                                        249.750

         UKUPNO SLOVACI:                                                            1.665.000


IX. SLOVENCI

1.      SAVEZ SLOVENSKIH DRUŠTAVA U
REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB                                               822.000

1.      Informiranje                                                                             210.000

1.1.     »Novi odmev«, časopis                                                                    

         3 broja, 20 stranica 28, format A4, naklada 750                           78.000

1.2.     »Planika«                                                                                    

         6 brojeva, 20 stranica, format A4, naklada 300                            48.000

1.3.     »Kažipot«, informativni bilten, mjesečnik                                             

         2 broja, 30 str., naklada 400, A5                                                10.000

1.4.     »Mavrica«, glasilo Društva, 4 broja                                                       

         naklada 350, 17×24, 24 stranice                                                 12.000

1.5.     »Kažipot«, informativni bilten
12 brojeva, naklada 700, format A4 /Bazovica,
Rijeka/                                                                                          40.000

         Režijski troškovi                                                                         22.000

2.      Izdavaštvo                                                                                20.000

2.1.     monografski bilteni »Slovenska bašina u PGŽ«,
autor Marjana Mirković
naklada 1500, araka 24 A4, format A4                                          5.000

2.2.     knjiga-monografija »Slovenski dom
Bazovica (1947-2007)«, autor Barbara Riman,
prof. i Kristina Riman, mr. sc., 55-60 araka,
naklada 400, format 24×30                                                         15.000

3.      Kulturni amaterizam i manifestacije                                    592.000

3.1.     »Slovenski dom«, Zagreb                                                       120.000

1       Kulturni amaterizam                                                                 

1.1.     mješoviti pjevački zbor                                                            60.000

1.2.     mješoviti pjevački zbor duhovne sekcije »A.M.S.«                   20.000

1.3.     kreativna radionica Šopek                                                        10.000

1.4.     folklorni ansambl Slovenica                                                      20.000

2.      Kulturne manifestacije                                                               

2.1.     kulturni praznik R Slovenije i Dan državnosti RH i
    Slovenije                                                                                    5.000

2.2.     Slovenija predsjedava Europskom unijom                                   5.000

3.2.     Slovensko društvo »Triglav« Split                                           130.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                 

1.1.     dramska sekcija i običajni blagdani                                           10.000

1.2.     likovne izložbe                                                                         10.000

1.3.     »Idrijska čipka«                                                                       35.000

1.4.     mješoviti pjevači zbor                                                               55.000

2.      Kulturne manifestacije                                                               

2.1.     slovenski kulturni praznik                                                         12.000

2.2.     dan državnosti Republike Hrvatske i
Republike Slovenije                                                                       8.000

3.3.     Kulturno-prosvjetno društvo »Bazovica« Rijeka                     146.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                 

1.1.     mješoviti pjevački zbor                                                             60.000

1.2.     folklorno – plesna skupina                                                        11.000

1.3.     literalna skupina i knjižnica                                                          5.000

1.4.     likovne i ostale izložbe                                                              14.000

1.5.     gostovanja u društvu                                                                12.000

1.6.     dramsko recitatorska skupina                                                   44.000

3.4.     Udruga Slovenaca »France Prešern« Šibenik                            55.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                 

1.1.     etno skupina »Pridne ruke« mješoviti zbor i skupina                  15.000

1.2.     ženski pjevački zbor »Prešenovke«                                          30.000

2.      Kulturne manifestacije                                                               

2.1.     dani slovenske kulture »Prešernov dan«                                   10.000

3.5.     Slovensko kulturno društvo »Lipa« Zadar                                10.000

1.      Kulturne manifestacije                                                               

1.1.     likovna kolonija – izložba                                                        10.000

3.6.     Slovensko kulturno društvo »Istra«, Pula                                 40.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                 

1.1     mješoviti zbor i skupina                                                            20.000

2.      Kulturne manifestacije                                                               

2.1.     dani slovenske kulture                                                             15.000

2.2.     slovenski kulturni praznik 8. veljače                                           5.000

3.7.     Slovensko kulturno prosvjetno društvo
»Snežnik«, Lovran                                                                      15.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                 

1.1.     susreti pjevačkih zborova                                                       10.000

2.      Kulturne manifestacije                                                               

2.1.     izložba slika i fotografija                                                           5.000

3.8.     Slovensko kulturno društvo »Stanko Vraz«, Osijek                 13.000

1.      Kulturne manifestacije                                                               

1.1.     dani slovenske kulture u Osijeku                                             13.000

3.8.     Slovensko kulturno društvo »Lipa« Dubrovnik                         25.000

1.      Kulturne manifestacije                                                               

1.1.     »Kulturni most« 500 godina M. Držića i P. Trubarja                 11.000

1.2.     »Bralna kultura«                                                                         4.000

1.3.     Dan državnost R Slovenije /Dravogradski oktet/                       10.000

3.9.     Kulturno društvo »Slovenski dim«, Karlovac                               6.000

1.      Kulturni amaterizam                                                                 

1.1.     državni praznik »Prešernov dan«,
»Slovenski dani u Karlovcu«                                                            4.000

1.1.     izložbe stvaralačkih radova članova društva                                  2.000

         Režijski troškovi                                                                          32.000

         UKUPNO SLOVENCI:                                                          822.000


VI. SRBI

1.      SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO
        »Prosvjeta«, Zagreb                                                                 5.393.000

1.      Informiranje                                                                             790.000

1.1.     »Prosvjeta«, časopis za kulturu                                                          

         6 brojeva, 68 stranica, naklada 2000, format A4                        300.000

1.2.     »Bijela pčela«, dječji list, 8 brojeva                                                        

         40 stranica, naklada 1500, format A4                                        440.000

1.3.     »Artefakti« broj 1, naklada 300 primjeraka,                                            

         format A4, broj stranica 160                                                       50.000

2.      Izdavaštvo                                                                               500.000

2.1.     knjiga »Ljetopis SKD Prosvjeta za 2007. godinu«,

         40 araka, naklada 500, format, 25a/a                                          90.000

2.2.     knjiga, reprint časopisa »Zenit«, uredni Č. Višnjić                                    

         naklada 1000, 40 a/a                                                                  30.000

2.3.     knjiga »Vlaško pitanje«, autor Drago Rosandić                                       

         naklada 500, format 14×21, 20 araka                                         50.000

2.4.     knjiga »Poezija«, autor Borivoj Vezmar                                                 

         naklada 500, format 13,5×18, 10 araka                                      25.000

2.5.     knjiga »Tragom goveda«, autor Mladen Blažević                                      

         naklada 500, format 13,5×18, 10 araka                                     35.000

2.6.     knjiga »Slađenje gorčine«, autor Mirko Demić                                         

         naklada 500, format 13,5×15, 15 araka                                     20.000

2.7.     knjiga »Sabrana djela«, svesci 7 i 8 , autor Simo Matavulj                            

         naklada 1000, format 15×22, 40 araka                                      40.000

2.8.     knjiga »Poezija«, autor Nebojša Devetak                                               

            naklada 500, format 13,5×18, 10 araka                                25.000

2.9.     knjiga »Beogradski nadrealisti«,
     autor Miljkan Maslić                                                                       

             naklada 500, format 15×22, 40 araka                                  60.000

2.10.   knjiga »Srpski dijalekti«, autor Miloš Okuka                                           

            naklada 500, format 14×20, 20 araka                                   50.000

2.11.   knjiga, zbornik »Književni jug«,
    ljetopis SKD Prosvjeta                                                                     

            naklada 500, 19,2×22,1, 20araka                                        50.000

2.12.   knjiga »Izabrane pjesme«, autor Dara Sekulić                        25.000

3.      Informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam
         i manifestacije pododbora SKD »Prosvjeta«                       2.665.000

3.1.     Pododbor SKD »Prosvjeta«, Darda                                      70.000

3.2.     Pododbor SKD »Prosvjeta» Beli Manastir                            60.000

3.3.     Kulturno-umjetničko društvo »Gomirje«, Gomirje                  25.000

3.4.     Pododbor SKD »Prosvjeta« Gomirje                                    35.000

3.5.     Pododbor SKD »Prosvjeta« Moravice                                  40.000

3.6.     SKD »Prosvjeta« Ogulin                                                       60.000

3.7.     Pododbor SKD »Prosvjeta« Borovo                                     45.000

3.8.     Pododbor SKD »Prosvjeta« Bijelo Brdo                                                 

         i SKUD »Jovan Jovanović Zmaj« Bijelo Brdo                          45.000

3.9.     Pododbor SKD »Prosvjeta« Garešnica                                  45.000

3.10.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Bršadin                                     30.000

3.11.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Dalj                                           20.000

3.12.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Daruvar                                     40.000

3.13.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Gvozd                                        50.000

3.14.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Jagodnjak                                  40.000

3.15.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Knin                                          60.000

3.16.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Karlovac                                    80.000

3.17.   Pododbor SKD» Prosvjeta« Okučani                                     50.000

3.18.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Zagreb                                     200.000

3.19.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Rijeka                                      200.000

3.20.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Mali Gradac                               40.000

3.21.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Mirkovci                                     15.000

3.22.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Markušica                                   25.000

3.23.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Krnjak                                        60.000

3.24.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Korenica                                     50.000

3.25.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Negoslavci
»KUD »Bekrija«                                                                          25.000

3.26.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Ostrovo                                      30.000

3.27.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Petrinja                                       25.000

3.28.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Vera i                                                       

         KUD Ljubomir Ratić –Bubo                                                     45.000

3.29.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Trpinja                                       45.000

3.30.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Pačetin                                       55.000

3.31.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Split                                           45.000

3.32.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Vukovar                                   100.000

3.33.   Koordinacijski odbor za Istočnu Slavoniju Baranju
     i Zapadni Srijem, Vukovar                                                      60.000

3.34.   Pododbor SKD »Prosvjeta« pododbor Pakrac                       25.000

3.35.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Dvor                                          40.000

3.36.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Udbina                                       50.000

3.37.   Pododbor SKD Prosvjeta Donje Dubrave                              35.000

3.38.   Pododbor SKD Prosvjeta Kistanje                                         35.000

3.39.   Pododbor SKD Prosvjeta, Žegar                                            20.000

3.40.   Pododbor SKD Prosvjeta, Donji Lapac                                  45.000

3.41.   SKD »Prosvjeta«, Vrbovsko                                                   15.000

3.42.   SKD »Prosvjeta« Zagreb, pododbor Glina                               20.000

3.43.   Pododbor SKD Prosvjeta, Osijek                                            60.000

3.44.   SKD »Prosvjeta« Vrhovine                                                      10.000

3.45.   SKD »Prosvjeta« Bobota                                                         30.000

3.46.   Ansambl narodnih igara, folklor, SKD »Prosvjeta«                  260.000

3.47.   Pododbor SKD Prosvjeta, Virovitica                                       15.000

3.48.   SKD »Prosvjeta«, Kneževi Vinogradi                                      15.000

3.49.   SKD »Prosvjeta«, pododbor Biskupija                                    15.000

3.50.   Pododbor SKD »Prosvjeta« Vojnić                                         50.000

3.51.   SKD »Prsvjeta», koordinacioni odbor »Kordun«,
    Gvozd, Vojnić, Krnjak, Plaški i Donje Dubrave                        40.000

3.52.   Pododbor SKD Prosvjeta Gračac                                           10.000

3.53.   Vukovarsko srpsko pjevačko društvo »Javor«,
Vukovar                                                                                      60.000

4.      Kulturne manifestacije                                                         690.000

4.1.   Smotra kulturnog stvaralaštva., SKD »Prosvjeta«,
    manastir Krka – Kistanje – Knin 2008                                     90.000

4.2.     Susreti na Baniji 2008. pododbor Mali Gradac                         25.000

4.3.     Desničini susreti 2008.                                                              30.000

4.4.     Svetosavska akademija                                                            60.000

4.5.     Dani srpske kulture 2008.                                                      100.000

4.6.     Registar kulturne baštine Srba u RH                                        240.000

4.7.     Dvodnevni okrugli stol,
   »Jezik i jezična prava Srba u RH«                                               35.000

4.8.     Dani kulture Srba istočne Slavonije                                            80.000

4.9.     Izložba sakralne baštine Zagrebačke mitropolije                         30.000

         Režijski troškovi                                                                        748.000

2.      SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM, ZAGREB                      800.000

1.      Informiranje                                                                            800.000

1.1.     »Identitet«                                                                                   

         12 brojeva, 52 stranice, naklada 5.000, format A4                     680.000

         Režijski troškovi                                                                        120.000

3.      SRPSKO NARODNO VIJEĆE, ZAGREB
/NACIONALNA KOORDINACIJA/                                            4.211.000

1.      Informiranje                                                                         3.890.000

1.1.     »Novosti« tjednik                                                                          

         52 broja, format 41,5x 29,5, naklada 5000 pr.                                           

         40 brojeva po 32 stranice, 12 brojeva po
   40 stranica                                                                             3.100.000

1.2.     www.snv.hr                                                                                  

         – stalni up-load                                                                           40.000

1.3.     Arhiv Srba u Hrvatskoj                                                           300.000

         Režijski troškovi                                                                       450.000

2.      Izdavaštvo                                                                                91.000

2.1.     Knjiga, monografija »Kulturno-historijski
spomenici Banije«, autor mr. sc. Filip Škiljan,
urednik prof. dr. sc. Milorad Pupovac,
136 str., naklada 1000, 210x200                                                 48.000

2.1.     Knjiga, monografija »Srbi u Hrvatskoj 2008«,
autor Brana Šesto,
urednik prof. dr. sc. Milorad Pupovac,
80 str, naklada 1000, 210x210                                                     43.000

3.      Kulturne manifestacije                                                           230.000

3.1.     Značajni datumi iz historije Srba u Hrvatskoj                            110.000

3.2.     Središnja Manifestacija srpske nacionalne
manjine u Republici Hrvatskoj                                                      120.000

4.      ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR                     480.000

1.      Informiranje                                                                            170.000

1.1.     Magazin »Izvor«                                                                            

         4 broja, str.16, naklada 5000, format B-4                                  140.000

         Režijski troškovi                                                                          30.000

2.      Kulturni amaterizam                                                               102.000

2.1.     ZVO I KUD »Brasnislav Nušić«, Borovo                                   40.000

         – folklorna skupina                                                                       20.000

         – tamburaški orkestar                                                                   10.000

         – dramsko-recitatorska grupa                                                         5.000

         – edukacija slikara i skulptora amtera                                              5.000

2.2.     ZVO i SKUD »Sveti Sava«, Tenja                                             28.000

         – folklorna sekcija                                                                        20.000

         – dramsko recitatorska sekcija                                                       8.000

2.3.     ZVO i plesna grupa »Venera«                                                    10.000

         Kulturni amaterizam                                                                 

         –moderni ples, nastupi                                                                 10.000

2.5.     ZVO i KUD »Zora«, Silaš                                                         24.000

         – folklorna skupina                                                                      18.000

         – ženska pjevačka grupa                                                               6.000

3.      Kulturne manifestacije                                                           208.000

3.1.     »Selu u pohode«                                                                       80.000

3.2.     Horsko duhovno veče                                                               10.000

3.3.     Peti međunarodni dječji festival folklora                                     20.000

3.4.     Festival »Prva harmonika Slavonije i Baranje«                            20.000

3.5.     Večeri srpske poezije                                                                  8.000

3.6.     Sabor izvornog narodnog stvaralaštva –
Bobota 2008.                                                                               25.000

3.7.     VI. međudržavni susreti dramskih amatera
»Mesdam Pačetin 2008«                                                              25.000

         Režijski troškovi                                                                        20.000

5.      SRPSKO KULTURNO UMJETNIČKO I
         DUHOVNO DRUŠTVO »ĐURĐEVDAN«
         U DREŽNICI                                                                           90.000

1.      Kulturni amaterizam                                                               69.000

1.1.     Folklor                                                                                    35.000

1.2.     Pjevački zbor                                                                          16.000

1.3.     Dramsko–recitatorska skupina                                                10.000

1.4.     Muzička grupa                                                                          8.000

2.      Kulturne manifestacije                                                           21.000

2.1.     Proslava 15-e godišnjice društva                                             11.000

2.3.     Tradicionalna 15. godišnja vidovdanska
proslava u Jasenku                                                                      10.000

6.      SRPSKO PRIVREDNO DRUŠTVO
         »Privrednik«, ZAGREB                                                          200.000

1.      Informiranje                                                                         160.000

1.1.     »Privrednik«, dvomjesečnik                                                              

         naklada 5000, 32 str., 29×42 cm                                            140.000

         Režijski troškovi                                                                       20.000

2.      Izdavaštvo                                                                              40.000

2.1.     Knjiga, monografija »Srpsko privredno
društvo Privrednik«,
autor dr. sc. Biljana Šimunov Bešlin,
35 araka, naklada 1000, 24×30 cm                                             40.000

         UKUPNO SRBI:                                                             11.174.000


I. TALIJANI

1.      NIU »EDIT« Rijeka                                                            5.982.600

1.      Informiranje                                                                      5.783.600

1.1.     »La voce del popolo«, dnevnik
303 broja, format 29×42                                                       4.661.000

1.2.     »Panorama« 37.200 primjeraka
24 broja, 68 stranica, format 20×28                                         465.200

1.3.     »Arcobaleno« dječji list, 900 komada
10 brojeva, 60 stranica, format 16,5×23                                  328.700

1.4.     »La battana«, 4 broja, 202 stranice,
format 14,5×20,5, naklada 630                                               328.700

         Režijski troškovi                                                                   199.000

2.     CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA,
         ROVINJ                                                                                    

         Financijska se pomoć osigurava sukladno
   bilateralnom ugovoru                                                           867.300

3.      TALIJANSKA DRAMA, RIJEKA
         HNK »IVANA PL. ZAJCA«                                                         

         Financijska se pomoć osigurava sukladno
   bilateralnom ugovoru                                                           666.700

4.      TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA                                        944.600

1.      Kulturne manifestacije                                                      356.200

1.1.   Kulturno umjetnički program KUD-a
   »L. Mariani« iz Pule, »Marco Garbin« iz Rovinja
   i »Fratellanza« iz Rijeke                                                         34.300

1.2.    predavanja i promocije knjiga autora
   pripadnika TNZ                                                                    25.200

1.3.    natječaj iz umjetnosti i kulture 2007.
    Istria Nobilissima                                                                  81.100

1.4.     završni koncert Centra studija klasične
    glazbe TU »Luigi Dalla Piccola«                                            12.600

1.5.     Festival folklora »Leron« zajednica Talijana                          25.200

1.6.     XV. izdanje »Ex Tempore« – Grožnjan                                25.200

1.7.     smotra kulturno-umjetničkog stvaralaštva ZT                       50.300

1.8.     dječji festival »Voci Nostre«                                                25.200

1.9.     Susreti KUD-ova TNZ                                                        12.600

1.10.                                                                                              64.500

2.      Programi koji proizlaze iz bilateralnog ugovora s
         Talijanskom Republikom                                                      413.000

3.      Režijski troškovi                                                                  175.400

         UKUPNO TALIJANI:                                                   8.461.200


VIII. ŽIDOVI

1.      ŽIDOVSKA OPĆINA, ZAGREB                                       350.000

1.      Informiranje                                                                       115.000

1.1.     »Ha-Kol«                                                                                    

         5 brojeva, 60 stranica, format 28,5×22, naklada 1200          100.000

         Režijski troškovi                                                                     15.000

2.      Kulturni amaterizam                                                            85.000

2.1.     Plesna skupina »Or ha Šemeš«                                              45.000

2.2.     Glazbena skupina »Jewsers«                                                 40.000

3.      Kulturne manifestacije                                                       150.000

3.1.   Tjedan Izraela                                                                        130.000

         Režijski troškovi                                                                      20.000

2.      K.D. »MIROSLAV ŠALOM FRAIBERGER«,
         ZAGREB                                                                               85.000

1.      Informiranje                                                                          70.000

1.1.     »Novi omanut«
6 brojeva,16 stranica format A3, naklada 1250                         60.000

         Režijski troškovi:                                                                    10.000

2.      Kulturne manifestacije                                                        15.000

2.1.     simpozij povodom stogodišnjice časopisa »Židov« i
     časopisa »Židovska smotra«                                                15.000

3.      UDRUGA »HOLOKAUST PREŽIVJELIH«,
         ZAGREB                                                                              20.000

1.      Kulturne manifestacije                                                               

         zimski kulturni susreti »Opatija 2008«                                    20.000

                                                                                                      20.000

4.      MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR »LIRA», ZAGREB            87.000

1.      Kulturni amaterizam                                                           87.000

5.      ŽIDOVSKA VJERSKA ZAJEDNICA
          BET ISRAEL U HRVATSKOJ                                         168.000

1.      Informiranje                                                                             

1.1.     časopis »Ruah hadaša«                                                         75.000

         4 brojeva, str. 52, naklada 300, format A4                              60.000

         Režijski troškovi:                                                                     15.000

2.      Izdavaštvo                                                                             73.000

2.1.     knjiga »Dobar tek«, autor Sonja Samokovlija                                          

         naklada 1000, 70/9.5 araka, format B5                                   20.000

2.2.     knjiga »Jewish meditation«, autor Aryeh Kaplan                                      

         naklada 1000, 166 stranica, format A5                                    20.000

2.2.     knjiga »72 imena«, autor Jasminka Domaš
naklada 1000, 160 stranica, format B5                                       33.000

3.      Kulturne manifestacije                                                          20.000

3.1.     Židovi na fotografijama                                                           20.000

6.      BEJAHAD ŽIDOVSKA KULTURNA SCENA                     60.000

1.      Kulturne manifestacije                                                              60.000

1.1.     Bejahad 2007                                                                        60.000

7.      ISTRAŽIVAČKI I DOKUMENTACIJSKI CENTAR
        »CENDO«, ZAGREB                                                              25.000

1.      Izdavaštvo                                                                                

1.1. Knjiga, »Židovska populacija u Hrvatskoj«,
autor Melita Švob, 30 araka, naklada 1000,
format 24×17                                                                               25.000

         UKUPNO ŽIDOVI:                                                              795.000

UKUPNO:                                                                                 39.939.300


STVARANJE PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE

ČESI                                                                                               100.000

Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar                                      100.000

ROMI                                                                                             300.000

SLOVACI                                                                                       100.000

Savez Slovaka, Našice                                                                      100.000

SRBI                                                                                               160.000

SKD »Prosvjeta», Zagreb                                                                   70.000

Srpsko narodno vijeće, Zagreb                                                           90.000

ŽIDOVI                                                                                           120.000

Bet Israel, Zagreb                                                                               60.000

Židovska općina Zagreb                                                                     60.000

UKUPNO RASPOREĐENO:                                                       780.000

INFORMIRANJE I OSPOSOBLJAVANJE ČLANOVA
VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA      220.000

– edukacije – seminari – izrada priručnika                                                     

ZAJEDNIČKI PROGRAMI                                                          230.000

– stručno usavršavanje predstavnika udruga i ustanova nacionalnih manjina – seminari    

– seminari za novinare u manjinskim medijima – analize zastupljenosti manjina u medijima              

– stručno usavršavanje zaposlenika državne uprave, vezano za ostvarivanje prava nacionalnih manjina – seminari – stručna literatur

– prekogranična suradnja s matičnim zemljama nacionalnih manjina

MANJINSKI FORUM »INFORMATIVNI
DVOMJESEČNIK SAVETA« – za vijeća i
predstavnike nacionalnih manjina                                                  250.000

WEB-STRANICE SAVJETA                                                          50.000

NERASPOREĐENO (tekuća rezerva):                                         42.200

SVEUKUPNO:                                                                          41.511.500
 

II.

Sredstva odobrena za programe stvaranja pretpostavki ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, ne ulaze u redovna sredstva raspoređena udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe informiranja, izdavaštva, kulturne autonomije i kulturnih manifestacija, nego se dodjeljuju kao jednokratna pomoć, sukladno potrebama.

III.

Temeljem ove Odluke Savjet za nacionalne manjine zaključit će ugovor s ovlaštenim predstavnicima udruga i ustanova nacionalnih manjina.

IV.

Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačavat će se prema zahtjevu Savjeta za nacionalne manjine na račun korisnika.

V.

Sredstva raspoređena ovom Odlukom koriste se sukladno Kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina i Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina koji su sastavni dio ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 016-02/08-03/17
Urbroj: 50438-08-01
Zagreb, 18. travnja 2008.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.