Odluka o troškovima smještaja u prihvatilištu za tražitelje azila

NN 49/2008 (29.4.2008.), Odluka o troškovima smještaja u prihvatilištu za tražitelje azila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1639

Na temelju članka 100. Zakona o azilu (»Narodne novine«, broj 79/07.), ministar unutarnjih poslova donosi

ODLUKU

O TROŠKOVIMA SMJEŠTAJA U PRIHVATILIŠTU
ZA TRAŽITELJE AZILA

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se troškovi smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila te način njihovog obračuna i naplate.

II.

Troškovi smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila obuhvaćaju troškove osnovnog higijenskog paketa, troškove mjesečnog paketa potrepština te troškove prehrane tražitelja azila u Prihvatilištu za tražitelje azila.

III.

Cijena osnovnog higijenskog paketa iznosi 240,00 kn.
Osnovni higijenskog paket sadrži: sapun, šampon, pastu za zube, četkicu za zube, pjenu za brijanje, britvicu, higijenske uloške, donje rublje, majicu, papuče, trenirku i čarape.

IV.

Mjesečni paket potrepština uz sadržaj iz osnovnog paketa uključuje: deterdžent za suđe, toaletni papir, dječje pelene, dezinfekcijska sredstva, spužvice, krpe, vreće za smeće i tekućinu za staklo, a osnova za izračun zaduženih artikala iz mjesečnog paketa je račun za nabavljene artikle prema nabavnim cijenama dobavljača.

V.

Troškovi prehrane tražitelja azila iznose 50,00 kn po danu.

VI.

Fakturirani iznos sredstava uplaćuje se na žiro-račun Ministarstva unutarnjih poslova broj: 1001005-1863000160, s pozivom na broj odobrenja 7145-713-23019-broj zahtjeva za azil i s modelom 63.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-18433-08
Zagreb, 24. travnja 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.