Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja

NN 50/2008 (30.4.2008.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1682

Na temelju članka 35. stavka 9. i 13. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) te članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI SVINJA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, broj 51/07) u članku 23. stavku 1. datum: »1. svibnja« zamjenjuje se datumom: »31. prosinca«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/35
Urbroj: 525-01-08-1
Zagreb, 25. travnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.