Odluka o radnim mjestima na kojima se zbog posebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika

NN 50/2008 (30.4.2008.), Odluka o radnim mjestima na kojima se zbog posebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika

MINISTARSTVO OBRANE

1684

Na temelju članka 169. stavka 7. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04 i 76/07) donosim

ODLUKU

O RADNIM MJESTIMA NA KOJIMA SE ZBOG POSEBNIH UVJETA RADA, TEŽINE I NARAVI POSLOVA I ODGOVORNOSTI UVEĆAVA OSNOVNA PLAĆA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

I.

Državni službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske ostvaruju pravo na uvećanje plaće u postotku od osnovne plaće na sljedećim radnim mjestima:

DUŽNOST

POSTROJBA

POSTOTAK

– mehaničar-specijalizirani

sve postrojbe

 

20%

 

– tehničar-specijalizirani

sve postrojbe

20%

– zrakoplovno-tehnički specijalist

sve postrojbe

20%

– pomoćni djelatnik

 

Zrakoplovno-tehnički zavod
Odjel održavanja i remonta ZTS i Odjel radionica

20%

 

II.

Državni službenici i namještenici raspoređeni u Zrakoplovno-tehničkom zavodu koji nisu obuhvaćeni točkom I. ove Odluke ostvaruju pravo na uvećanje plaće u iznosu od 10% od osnovne plaće.

III.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnim mjestima na kojima se zbog posebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika (»Narodne novine« broj 36/07).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2008. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-03/1
Urbroj: 512-01-08-267
Zagreb, 28. travnja 2008.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.