Plan prijama u državnu službu u Ured predsjednika Republike Hrvatske za 2008. godinu

NN 51/2008 (5.5.2008.), Plan prijama u državnu službu u Ured predsjednika Republike Hrvatske za 2008. godinu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1712


Na temelju odredbe članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05, 107/07 i 27/08) i članka 5. Odluke o Uredu predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 80/00, 06/04 i 54/05) te uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, utvrđuje se

PLAN PRIJAMA

U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU

I.

Utvrđuje se Plan prijama u državnu službu u Ured predsjednika Republike Hrvatske za 2008. godinu (kratkoročni).

II.

Plan prijama u državnu službu sadrži podatke o stvarnom stanju popunjenosti radnih mjesta, potrebnom broju državnih službenika na neodređeno vrijeme i potrebnom broju vježbenika.

III.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda predsjednika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) predviđeno ukupno 191 radno mjesto, a popunjeno je 170 radnih mjesta.

IV.

Ured u 2008. godini planira popuniti 5 radnih mjesta državnih službenika na neodređeno vrijeme, i to 4 državna službenika visoke stručne spreme i 1 državni službenik srednje stručne spreme, a sukladno financijskim sredstvima predviđenim Uredu u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu (»Narodne novine«, broj 28/08).

V.

U 2008. godini Ured planira popuniti 2 radna mjesta vježbenikom visoke stručne spreme.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«, najmanje jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Hrvatske i web-stranici Središnjeg državnog ureda za upravu.

Klasa: 112-01/08-01/03
Urbroj: 71-05-03/1-08-4
Zagreb, 28. travnja 2008.

Predstojnik
mr. sc. Amir Muharemi, v. r.