Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvanrednom prijevozu

NN 52/2008 (7.5.2008.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvanrednom prijevozu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1766

Na temelju članka 29. stavak 8. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/04 i 136/06) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZVANREDNOM PRIJEVOZU

Članak 1.

U Pravilniku o izvanrednom prijevozu (»Narodne novine« broj 119/07) u članku 10. stavak 1. riječi: », a registrirano je kao ,radno vozilo,« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/58
Urbroj: 530-08-07-01
Zagreb, 18. travnja 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.