Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 54/2008 (14.5.2008.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1896

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 55. sjednici održanoj 29. travnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07., 98/07., 111/07. i 130/07. – u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:
– brišu se šifre od 00000 do 11002
– ispred šifre 1110(0) dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
 

»

 

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

 

 

1101(0)

 

Pregled u PZZ/SKZZ uključuje pregled pacijenta s provođenjem potrebne terapije te određivanjem eventualne dalje dijagnostičke obrade kao i jednostavne preglede kod pružanja hitne pomoći te nakon provedenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka odnosno u tijeku provođenja istih kod kroničnih bolesti. Uključuje vođenje i izdavanje propisane dokumentacije. U postupku su obuhvaćeni svi zahvati i poslovi označeni s P*. Isključuje sistematske, stomatološke te psihijatrijske preglede.

 

 

 

 

 

11011

 

Prvi pregled u PZZ/SKZZ. (u SKZZ se može zaračunati najviše jednom svakih 6 mjeseci za istog pacijenta i istu bolest.

1 liječnik / specijalist
1 srednja med. sestra

26

26

11,08

 

 

 

11012

 

Kontrolni pregled u PZZ/SKZZ

 

1 liječnik / specijalist
1 srednja med. sestra

13

13

5,54

 

 

 

11013

 

Prvi pregled kod kuće

 

1 liječnik /specijalist

30

 

9,00

 

 

 

11014

 

Kontrolni pregled kod kuće

 

1 liječnik /specijalist

20

 

6,00

 

 

 

1102(0)

 

Ambulantna psihijatrijska obrada uključuje procjenu psihičkog stanja pacijenta s određivanjem potrebne terapije te eventualnih daljih dijagnostičkih postupaka. Uključuje vođenje i izdavanje propisane dokumentacije. Isključuje pregled u PZZ/SKZZ.

 

 

 

 

 

11021

 

Prva ambulantna psihijatrijska obrada

 

1 liječnik specijalist
1 srednja med. sestra

40

10

13,26

 

 

 

11022

 

Ponovna ambulantna psihijatrijska obrada

 

1 liječnik specijalist
1 srednja med. sestra

30

10

10,26

 

 

 

1103(0)

 

Stomatološki pregled uključuje potpuni pregled zubi i usne šupljine kao i kratki orijentacijski pregled nakon ili u tijeku liječenja. Uključuje vođenje i izdavanje propisane dokumentacije. Isključuje pregled u PZZ/SKZZ.

 

 

 

 

 

11031

 

Prvi stomatološki pregled. Obavlja se prije početka liječenja i ponovno tek po isteku najmanje šest mjeseci od završetka prethodnog liječenja korisnika. 

1 liječnik / specijalist
1 srednja med. sestra

10

10

4,26

 

 

 

11032

 

Kontrolni stomatološki pregled

 

1 liječnik / specijalist
1 srednja med. sestra

5

5

2,13

 

 

 

11033

 

Prvi specijalističko ortodontski pregled. Zaračunavati se može samo jedanput pred početak ortodontskog liječenja.

 

1 liječnik specijalist
1 srednja med. sestra

15

15

6,39

 

 

 

11034

 

Kontrolni specijalističko ortodontski pregled

 

1 liječnik specijalist
1 srednja med. sestra

8

8

3,41

 

«

 


– podaci pod šifrom 12031 mijenjaju se i glase:

»

 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme
(min)

 

Ukupno bodovi

 

«

 

12031

Testiranje provodljivosti jednog ili više živaca polisegmentno kod određivanja razine lezije.

1 liječnik specijalist
1 viša med. sestra

30
30

13,38


– iza šifre 12750 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
 

»

 

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme
(min)

Ukupno bodovi

 

 

12760

 

Rutinsko elektrofiziološko ispitivanje srca

 

2 liječnika specijalista
1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

60
90
90

60,48

 

 

 

12761

 

Elektrofiziološko ispitivanje supraventrikularne tahikardije

 

2 liječnika specijalista
1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

120
150
150

112,80

 

 

 

12762

 

Elektrofiziološko ispitivanje ventrikularne tahikardije

 

2 liječnika specijalista
1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

120
150
150

112,80

 

 

 

12763

 

Farmakološko ispitivanje supraventrikularne tahikardije

 

2 liječnika specijalista
1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

120
150
150

112,80

 

 

 

12764

 

Farmakološko ispitivanje ventrikularne tahikardije

 

2 liječnika specijalista
1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar

120
150
150

112,80

 

 

 

12765

 

Ablacija supraventrikularne tahikardije

 

2 liječnika specijalista
1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar
1 rtg tehničar

180
210
210
180

187,80

 

 

 

12766

 

Ablacija ventrikularne tahikardije

 

2 liječnika specijalista
1 viši zdr. tehničar
1 srednji zdr. tehničar
1 rtg tehničar

240
270
270
120

232,56

 

«

 

– iza šifre 13695 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

 

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme
(min)

Ukupno bodovi

«

 

1370(0)

Pretrage kože

 

 

 

13710

 

Digitalna dermoskopija s ili bez softverske analize podataka (uključuje klinički pregled, savjetovanje i interpretaciju nalaza)P*

1 liječnik specijalist
1 srednja med. sestra

35
15

12,39


– podaci pod šifrom 34400 mijenjaju se i glase:

»

 

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme
(min)

Ukupno
bodovi

«

 

3440(0)

Kompjuterizirana tomografija

 

 

 


– brišu se šifre od 34401 do 34487
– iza šifre 34400 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

 

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

 

 

34403

 

CT mozga

 

1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

40
40

17,84

 

 

 

34404

 

CT kostiju glave

 

1 liječnik spec.
1 ing. med. rad.

40
40

17,84

 

 

 

34405

 

CT pituitarne jame

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34406

 

CT srednjeg uha i temporalne kosti

 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

 

34407

 

CT kostiju lica

 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

 

34408

 

CT paranazalnih sinusa 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34409

 

CT mekih tkiva vrata (uključuje grkljan, ždrijelo, žlijezde slinovnice, gornji dio jednjaka)

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

 

34410

 

CT cervikalne kralježnice

 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40

40

17,84

 

 

 

34411

 

CT torakalne kralježnice

 

1 liječnik spec.
1 ing.med.radiol.

40

40

17,84

 

 

 

34412

 

CT lumbosakralne kralježnice

 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40

40

17,84

 

 

 

34415

 

CT mijelografija

 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

 

34420

 

CT prsnoga koša (uključuje kosti, stijenku prsnog koša, pluća, medijastinum, pleuru)

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

 

34421

 

CT calcium scoring

 

1 liječnik spec.

1 ing. med. radiol.

40

40

17,84

 

 

 

34422

 

CT koronarografija

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

 

34423

 

CT bronhoskopija

 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

 

34430

 

CT abdomena (uključuje područje od ošita do ilijačnog grebena) 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

 

34431

CT pasaža

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34432

CT kolonoskopija

 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34433

CT irigografija

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34434

CT biligrafija 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34435

CT urografija

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34436

CT cistografija

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34437

CT fistulografija

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34440

CT zdjelice (uključuje kosti, područje između ilijačnog grebena i pubične simfize, meka tkiva)

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34450

CT okrajina (uključuje kosti i meka tkiva ruku i nogu)

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34455

CT ostalih mjesta

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34460

CT angiografija glave i/ili vrata

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34461

CT angiografija gornjih okrajina

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84 

 

 

34462

CT angiografija prsnog koša

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34463

CT angiografija abdomena (uključuje organe u području od ošita do ilijačnih grebena)

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34464

CT angiografija abdominalne aorte s (obostranim) ileofemoralnim područjem i donjim okrajinama

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34465

CT angiografija kralježnice

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34466

CT angiografija zdjelice

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34467

CT angiografija donjih okrajina

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34470

CT flebografija glave i/ili vrata

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34471

CT flebografija gornjih okrajina

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84 

 

 

34472

CT flebografija prsnog koša

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34473

CT flebografija abdomena (uključuje područje od ošita do ilijačnih grebena)

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34475

CT flebografija kralježnice

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34476

CT flebografija zdjelice

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84 

 

 

34477

CT flebografija donjih okrajina

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

«

 

– podaci pod šifrom 34488 mijenjaju se i glase:

»

 

34488

 

CT orbita

 

1 liječnik specijalist
1 ing. med. radiologije

40
40

12,39

«

– brišu se šifre od 34489 do 34490
– iza šifre 34488 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

 

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

«

 

34498

Aplikacija kontrasta kod CT pretrag 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

10
10

4,46

34499

Kompjutersko procesiranje MDCT slike

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

45
45

20,07

– brišu se šifre od 34502 do 34509, 34511, 34513, 34517, 34520, 34522, 34524, 34526, 34527, 34529, 34530, 34532, 34533, 34535, 34536, 34538, 34539, 34541, 34542, 34544, 34545, 34549, 34550.
– podaci upisani pod šiframa 34501, 34510, 34512, 34514, 34515, 34516, 34518, 34519, 34521, 34523, 34525, 34528, 34531, 34534, 34537, 34540, 34543, 34546, 34547, 34548, 34551, 34552 mijenjaju se i glase:

»

 

Šifra 

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

 

 

34501

MR mozga

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34510

MR angiografija krvnih žila mozga

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34512

MR angiografija vratnog dijela aortalnih ogranaka

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34514

 

MR angiografija renalne arterije

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34515

MR kolangiopankreatografija (MRCP) 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34516

MR vrata

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34518

MR orbita

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34519

MR piramida temporalne kosti

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34521

MR cervikalne kralježnice 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34523

MR torakalne kralježnice

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34525

MR lumbosakralne kralježnice

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

 

34528

 

MR koljena

 

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34531

MR ramena

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34534

MR lakta

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34537

MR ručnog zgloba

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34540

MR skočnog zgloba

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34543

MR stopala

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34546

MR abdominalnih organa (isključuje jetru)

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34547

MR jetre

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34548

MR zdjelice

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34551

MR spektroskopija

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34552

Kompjutersko procesiranje MR slike

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

45
45

20,07

«

 

– iza šifre 34612 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

 

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

 

 

34613

MR paranazalnih sinusa

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34614

MR kostiju glave

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84 

 

 

34615

MR sijalografija

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34616

MR mijelografija

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34617

MR prsnoga koša (isključuje srce)

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34618

MR srca

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34619

MR koronarografija

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34620

MR dojke

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34621

MR kolonoskopija

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34622

MR urografija

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34623

MR ostalih mjesta

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34624

MR aortografija

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

 

 

34625

Aplikacija kontrasta kod MR pretrage

1 liječnik spec.
1 ing. med. radiol.

40
40

17,84

«

 

– podaci upisani pod šifrom 36122 i 36127 mijenjaju se i glase:

»

 

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme (min)

Ukupno bodovi

«

 

36122

 

Ehokardiografija: obuhvaća snimanje ultrazvučnih odboja intra i ekstrakardijalnih struktura, odnosno bilježenje kretanja odboja u vremenu, te snimanje ultrazvučnih odboja intra i ekstrakardijalnih struktura u standardnim ravninama s namjenom prikaza značajnih topografskih presjeka srca. Uključuje i analizu kliničkog problema.

1 liječnik specijalist
1 viša med. sestra

30
15

11,19

 

36127

 

Doppler-ehokardiografija: obuhvaća mjerenja brzine protoka krvi kroz srce, analizu funkcije svih zalistaka s namjenom utvrđivanja valvularnih regurgitacija; ocjenjivanje gradijenta preko suženih srčanih zalistaka, otkrivanje kratkih spojeva kod prirođenih mana i mjerenje protoka krvi u velikim arterijama. Uključuje i analizu kliničkog problema i eventualne aplikacije.
Može se zaračunati samo jedanput po pregledu.

1 liječnik specijalist
1 viša med. sestra

30
15

11,19

 

– iza šifre 86051 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

»

 

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme
(min)

Ukupno bodovi

«

 

86055

Vanjska magnetska inervacija mišića zdjelice

1 viša med. sestra

30

4,38

86110

Hiperbarična oksigenoterapija

1 liječnik specijalist
1 srednja med. sestra

60
60

25,56


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/08-01/91
Urbroj: 338-01-01-08-1
Zagreb, 29. travnja 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.