Ispravak Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 55/2008 (16.5.2008.), Ispravak Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

1932

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika, objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 84 od 13. kolovoza 2007. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

U Rasporedu javnobilježničkih mjesta i njihovih sjedišta;
– županija Varaždinska, u koloni »Broj javnobilježničkih mjesta« u Varaždinu, umjesto brojke: »10«, treba stajati brojka: »9«, a u koloni »Službeno sjedište javnog bilježnika« podkolona »Mjesto« i »Broj«, riječ: »Vinica« i broj »1« brišu se.
– županija Istarska, u koloni »Broj javnobilježničkih mjesta« u Rovinju, umjesto brojke: »2«, treba stajati brojka: »3«, a u koloni »Službeno sjedište javnog bilježnika« podkolona »Mjesto« i »Broj«, treba dodati riječi: »Žminj« i broj »1«.
– Grad Zagreb, u koloni »Službeno sjedište javnog bilježnika« podkolone »Mjesto« i »Broj«, umjesto riječi: »Centar« i »Medveščak«, treba pisati »Centar – Medveščak«, a umjesto brojke »19« i »9«, treba stajati brojka »28«.

Klasa: 701-01/07-0I/33
Urbroj: 514-06-02/1-08-2
Zagreb, 22. travnja 2008.

Ministrica
Ana Lovrin, v. r.