Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 58/2008 (21.5.2008.), Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1952

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 i 27/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001. – isp., 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002. – isp., 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007 i 109/2007), iza članka 22a. dodaje se članak 22b. koji glasi:

»Članak 22b.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i koeficijenti složenosti poslova su:
a) Radna mjesta I. vrste
1. viši državni veterinarski inspektor
viši granični veterinarski inspektor         1,62
Stručni uvjeti za točku 1.: 8 godina radnog staža u struci, ostali uvjeti kao za državnog veterinarskog inspektora odnosno graničnog veterinarskog inspektora prema posebnom propisu.
2. državni veterinarski inspektor
granični veterinarski inspektor               1,37
3. službeni veterinar                              1,36
Stručni uvjeti za točke 2. i 3.: prema posebnom propisu.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/08-01/04
Urbroj: 5030106-08-1
Zagreb, 15. svibnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.