Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova i tajnice Savjeta za mlade

NN 58/2008 (21.5.2008.), Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenika predsjednice, članova i tajnice Savjeta za mlade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1991

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i točke III. Odluke o osnivanju Savjeta za mlade (»Narodne novine«, br. 111/2003, 23/2004, 120/2005 i 21/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE, ČLANOVA I TAJNICE SAVJETA ZA MLADE

1. Razrješuje se JADRANKA KOSOR, dipl. iur., dužnosti predsjednice Savjeta za mlade.
2. Razrješuju se dužnosti zamjenici predsjednice Savjeta za mlade:
– prof. dr. sc. DRAGAN PRIMORAC
– doc. dr. sc. NEVEN LJUBIČIĆ
– TOMISLAV IVIĆ.
3. Razrješuju se dužnosti članovi Savjeta za mlade:
– MARTIN ORŠOLIĆ
– RUT CAREK
– dr. sc. IGOR VIDAČAK
– BLANKA ŽIC GRGAT
– mr. sc. STJEPAN ADANIĆ
– prof. dr. sc. VEDRANA SPAJIĆ VRKAŠ
– GORDANA KOLIĆ LENUZZI
– dr. sc. ZORA RABOTEG ŠARIĆ
– dr. sc. VLASTA ILIŠIN
– MIRELA VAROVIĆ
– TOMISLAV TOMAŠEVIĆ
– IGOR FILAJDIĆ
– TONI MAGLICA.
4. Razrješuje se MIRELA MIHARIJA dužnosti tajnice Savjeta za mlade.

Klasa: 080-02/08-02/279
Urbroj: 50304/2-08-01
Zagreb, 15. svibnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.