Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli

NN 58/2008 (21.5.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli

MINISTARSTVO TURIZMA

2004

Na temelju odredbi članka 7. stavka 4., članka 14. stavka 2., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 2. i članka 19. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 138/06), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI

Članak 1.

U članku 33. stavku 7. točki 2. iza riječi: »pomičnim« dodaje se crtica i riječi: »- dodatnim krevetima«.

Članak 2.

U članku 33. stavku 11. riječi u zagradi: »noćni ormarić i noćna svjetiljka« zamjenjuju se riječima: »prekrivač, noćni ormarić ili polica, tepih uz krevet, noćna svjetiljka i mogućnost gašenja i paljenja glavnog osvjetljenja iz kreveta«.

Članak 3.

U članku 33. stavku 12. iza riječi »stalni krevet« briše se točka i dodaju riječi: »i izražava se u kapacitetu studio apartmana.«.

Članak 4.

U članku 34. stavku 1. točki 2. riječi: »prostorije u kojoj je pisoar« zamjenjuju se riječima: »zasebnog prostora u kojem je pisoar«.

Članak 5.

U članku 35. stavku 2. alineji prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj riječi: »s prostorijom u kojoj« zamjenjuju se riječima: »sa zasebnim prostorom u kojem«.

Članak 6.

U članku 60. stavku 2. alineja prva mijenja se i glasi: »– vrstu »Hotel baština (heritage)«: Hotel baština heritage«.

Članak 7.

U članku 64. stavku 4. iza riječi: »na engleskom jeziku« dodaje se zagrada i u zagradi novi tekst: »osim za osobe s invaliditetom«.

Članak 8.

U tabeli Priloga A. – Uvjeti za hotel baština (Heritage):
U točki: »4.4.14. Javljač požara (dimni ili sl.) ili sprinkler« u koloni s tamnim poljima ucrtati tamno polje.
Iza točke 6.2.1. briše se tekst: »Ako kupaonica ima kadu i tuš kadu sa zavjesom ili zaslonom tada kada ne mora imati zavjesu ili zaslon«.
Iza točke 6.3.13. briše se točka: »6.3.17. Fiksni telefon u kupaonici«.
U točki 8.3.1. iza riječi: »rezervne opreme« dodaju se riječi: »u hotelima koji imaju više od 25 smještajnih jedinica.«
Iza točke 10.6.7. briše se tekst: »Ako se u objektima s 2*, 3* i 4* pružaju usluge prehrane, osim doručka, tada se moraju pružiti sukladno s općim odredbama ovog Pravilnika«.
U točki 11.2.2. iza riječi: »Termički blok« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim kada se pripremaju isključivo hladna jela«.
Brišu se točke: »11.4.1. 8 sati« i točka: »11.4.3. 16 sati«, a točka: »11.4.2. 12 sati« postaje točka s brojem: »11.4.1. 12 sati«.
U točki 12.3. brišu se riječi: »prostor za blagovanje«.

Članak 9.

U tabeli Priloga I. – Uvjeti za kategorizaciju hotela – postojeći objekti:
U točki 1.5.1. riječ: »nisu« zamjenjuje se riječju: »nije«.
U točki: »3.2.1. Površina modula sobe po krevetu veća za 3 m² od površine propisane za dvokrevetnu sobu« u koloni za oznaku kategorije 2*, 3*, 4* i 5* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.
U točki 8.3.1. iza riječi: »(restorana)« dodaju se riječi: »u hotelima koji imaju više od 25 smještajnih jedinica.«
U rečenici iza točke 10.1.1. riječ »blagavaonica« zamjenjuje se riječju »blagovaonica«.
U točki 12.2.2. iza riječi: »Termički blok« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim kada se pripremaju isključivo hladna jela«.
U točki 15.1.4. riječ: »oate enja« zamjenjuje se riječju: »oštećenja«

Članak 10.

U tabeli Priloga II. – Uvjeti za kategorizaciju hotela – novi objekti:
Iza točke: »1.5.2. Vrata i prozori s mogućnošću zaštite od pogleda« brojevi podtočaka: »2.-25.« zamjenjuju se brojevima: »3.-26.«.
Točka: »4.2.9. Mijenjanje plahti i jastučnice svaka tri dana i za svakog novog gosta« zamjenjuje se točkom: »4.2.9. Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaki treći dan i za svakog novog gosta«.
Točka: »5.2.9. Mijenjanje plahti i jastučnice svaka tri dana i za svakog novog gosta« zamjenjuje se točkom: »5.2.9. Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaki treći dan i za svakog novog gosta«.
U točki 5.4.3. iza riječi: »engleskom jeziku« dodaju se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
U točki 5.4.4. iza riječi: »engleskom jeziku« dodaju se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
U točki 5.4.8. iza riječi: »engleskom jeziku« dodaju se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
U rečenici iza točke 6.2.4. brišu se riječi: »zavjesom ili« i riječi: »zavjesu ili«.
U točki 8.3.1. iza riječi: »(restorana)« dodaju se riječi: »u hotelima koji imaju više od 25 smještajnih jedinica.«
U točki 12.2.2. iza riječi: »Termički blok« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim kada se pripremaju isključivo hladna jela«.
U točki: »14.1.1. Prodaja tiska«u koloni za kategoriju 4* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem, a u koloni za 5* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.

Članak 11.

U tabeli Priloga III. – Uvjeti za kategorizaciju aparthotela – postojeći objekti:
U točki: »1.1.6. Kućni red na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku« u koloni za kategoriju 2* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.
U točki 3.2. riječi: »ili iznimno, prostorija za spavanje« zamjenjuju se riječima: »ili iznimno, prostorija(e) za spavanje«.
U točki 4.4.7. briše se zagrada i tekst u zagradi: »poziv: recepcija, smještajna jedinica-smještajna jedinica, restoran i sl.«.
Točka: »5.2.2.«zamjenjuje se točkom: »5.2.2.*«.
U točki 5.4.7. briše se zagrada i tekst u zagradi: »poziv: recepcija, smještajna jedinica-smještajna jedinica, restoran i sl.«.
U točki 9.3.1. iza riječi: »(restorana)« dodaju se riječi: »u objekima koji imaju više od 25 smještajnih jedinica«.
U točki: 13.2. riječi i broj: »iz točke 12.1.« zamjenjuje se riječima i brojem: »iz točke 13.1.«.
U točki 13.2.2. iza riječi: »Termički blok« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim kada se pripremaju isključivo hladna jela«.
Iza točke 13.5.2. dodaje se točka: »13.5.3. Stropovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.«.

Članak 12.

U tabeli Priloga IV. – Uvjeti za kategorizaciju aparthotela – novi objekti:
U točki: »4.1.5. Prozor s dnevnim svjetlom« u koloni za kategoriju 3*, 4* i 5* ucrtavaju se tamna polja.
Točka: »4.2.9. Mijenjanje plahti i jastučnice svaka tri dana i za svakog novog gosta« zamjenjuje se točkom: »4.2.9. Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaki treći dan i za svakog novog gosta«.
Točka: »5.2.6. Mijenjanje plahti svaka tri dana i za svakog novog gosta« zamjenjuje se točkom: »5.2.6. Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaki treći dan i za svakog novog gosta«.
Točka: »5.2.7. Mijenjanje plahti svaki drugi dan i za svakog novog gosta« zamjenjuje se točkom: »5.2.7. Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaki drugi dan i za svakog novog gosta«.
Točka: »5.2.8. Mijenjanje plahti svaki dan« zamjenjuje se točkom: »5.2.8. Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaki dan i za svakog novog gosta«.
U točki 5.4.4. iza riječi: »s programom« dodaje se riječ: »na«.
Točka: »6.2.9. Mijenjanje plahti i jastučnice svaka tri dana i za svakog novog gosta« zamjenjuje se točkom: »6.2.9. Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaki treći dan i za svakog novog gosta«.
Iza točke 6.3.14. brišu se podtočke: »16. Stolnjakom prekriven stol za blagovanje« i podtočka: »17. Stolnjakom i nadstolnjakom prekriven stol za blagovanje«.
U točki 6.4.3. iza riječi: »engleskom jeziku« dodaju se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
U točki 6.4.4. iza riječi: »engleskom jeziku« dodaju se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
U točki 6.4.8. briše se zagrada i tekst u zagradi: »poziv: recepcija, smještajna jedinica – smještajna jedinica, restoran i sl.«, a iza riječi: »engleskom jeziku« dodaju se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
U točki: »7.1.4. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom« u koloni za kategoriju 5* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.
U točki: »7.1.5. Dva umivaonika ili dvostruki umivaonik, s tekućom toplom i hladnom vodom« u koloni za kategoriju 3* i 4* tamna polja zamjenjuju se bijelim poljima.
U točki: »7.1.8. Vrećice za higijenske uloške« u koloni za kategoriju 3*, 4* i 5* ucrtavaju se tamna polja.
U rečenici iza točke 7.2.4. brišu se riječi: »zavjesom ili« i riječi: »zavjesu ili«.
U točki 9.2. riječ: »priloga« zamjenjuje se riječju: »Priloga«.
U točki 9.3.1. iza riječi: »(restorana)« dodaju se riječi: »u objekima koji imaju više od 25 smještajnih jedinica«.
U točki 13.2.2. iza riječi: »Termički blok« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim kada se pripremaju isključivo hladna jela«.
U točki 14.1.4. riječi: »Jedan zahod« zamjenjuju se riječima: »Jedna zahodska kabina«.

Članak 13.

U tabeli Priloga V. – Uvjeti za kategorizaciju turističkog naselja – postojeći objekti:
U točki: »1.1.2. Na ulazu istaknuta obavijest o radnom vremenu«u koloni za kategoriju 2* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.
U točki: »1.1.6. Kućni red na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku« u koloni za kategoriju 2* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.
U točki 1.5.1. riječi: »ako nisu« zamjenjuju se riječima: »ako nije«.
U točki 3.3. riječi: »ili iznimno, prostorija za spavanje« zamjenjuje se riječima: »ili iznimno, prostorija(e) za spavanje«.
U točki 3.3.4 riječ: »Pobvršina« zamjenjuje se riječju: »Površina«.
U točki: »4.4.6. Telefon za direktne interne pozive s uputama za korištenje (poziv: recepcija, smještajna jedinica-smještajna jedinica, restoran i sl.) na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku.« u koloni za kategoriju 2* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.
U točki 5.2.12. riječ: »plahite« zamjenjuje se riječju: »plahte«.
U točki: »5.4.6. Telefon za direktne interne pozive s uputama za korištenje (poziv: recepcija, smještajna jedinica-smještajna jedinica, restoran i sl.) na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku« u koloni za 2* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.
Iza točke 6.3.13. brišu se točke: »6.3.15. Stolnjakom prekriven stol za blagovanje« i točka: »6.3.16. Stolnjakom i nadstolnjakom prekriven stol za blagovanje«.
U točki: »6.4.6. Telefon za direktne interne pozive s uputama za korištenje (poziv: recepcija, smještajna jedinica – smještajna jedinica, restoran i sl.) na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku« u koloni za kategoriju 2* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.
Iza točke 7.3.14. brišu se točka: »7.3.16. Stolnjakom prekriven stol za blagovanje« i točka: »7.3.17. Stolnjakom i nadstolnjakom prekriven stol za blagovanje«.
U točki: »7.4.6. Telefon za direktne interne pozive s uputama za korištenje (poziv: recepcija, smještajna jedinica-smještajna jedinica, restoran i sl.) na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku« u koloni za kategoriju 2* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.
U točki 10.3.1. iza riječi: »(restorana)« dodaju se riječi: »u objektima koji imaju više od 25 smještajnih jedinica«.
Iza točke 12.5. ispred riječi: »Uniformirano« dodaje se broj: »1.«.
U točki 13.2. riječi i broj: »iz točke 12.1.« zamjenjuje se riječima i brojem: »iz točke 13.1.«.
U točki 13.2.2. iza riječi: »Termički blok« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim kada se pripremaju isključivo hladna jela«.
Točka: »13.5. Ostalo«, točka: »13.5.1. Hlađenje u zatvorenim prostorima« i točka: »13.5.2. Grijanje. Iznimno, ne primjenjuje se za turističko naselje koje posluje ljeti« se brišu.
Broj točke: »13.6.« mijenja se i postaje točka s brojem: »13.5.«.

Članak 14.

U tabeli Priloga VI. – Uvjeti za kategorizaciju turističkog naselja – novi objekti:
Iza točke »3.3.6. Površina 39 m²« brojevi podtočaka: »8.-10.« zamjenjuju se brojevima: »7.-9.«.
Točka: »4.2.9. Mijenjanje plahti i jastučnice svaka tri dana i za svakog novog gosta« zamjenjuje se točkom: »4.2.9. Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaki treći dan i za svakog novog gosta«.
Točka: »5.2.9. Mijenjanje plahti i jastučnice svaka tri dana i za svakog novog gosta« zamjenjuje se točkom: »5.2.9. Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaki treći dan i za svakog novog gosta«.
U točki 5.4.3. iza riječi: »engleskom jeziku« dodaju se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
U točki 5.4.4. iza riječi: »engleskom jeziku« dodaju se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
U točki 5.4.8. iza riječi: »engleskom jeziku« dodaju se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
Točka: »6.2.6. Mijenjanje plahti i jastučnice svaka tri dana i za svakog novog gosta« zamjenjuje se točkom: »6.2.6. Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaki treći dan i za svakog novog gosta«.
Iza točke 6.3.11. brišu se točka: »6.3.16. Stolnjakom prekriven stol za blagovanje« i točka: »6.3.17. Stolnjakom i nadstolnjakom prekriven stol za blagovanje«.
Točka: »7.2.9. Mijenjanje plahti i jastučnice svaka tri dana i za svakog novog gosta« zamjenjuje se točkom: »7.2.9. Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaki treći dan i za svakog novog gosta«.
Iza točke 7.3.14. brišu se točka: »7.3.16. Stolnjakom prekriven stol za blagovanje« i točka: »7.3.17. Stolnjakom i nadstolnjakom prekriven stol za blagovanje«.
U točki 7.4.3. iza riječi: »engleskom jeziku« dodaju se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
U točki 7.4.4. iza riječi: »engleskom jeziku« dodaju se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
U točki 7.4.8. iza riječi: »engleskom jeziku« dodaju se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
Iza točke »7.4.8. Telefon za direktne vanjske pozive s uputama za korištenje na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku« brojevi podtočaka: »10.-22.« zamjenjuju se brojevima: »9.-20.«.
U rečenici iza točke 8.2.4. brišu se riječi: »zavjesom ili« i riječi: »zavjesu ili«.
U točki: »8.3.12. Prirodno ili mehaničko prozračivanje« u koloni za kategoriju 4* i 5* bijela polja zamjenjuju se tamnim poljima.
U točki: »8.3.13. Promjena ručnika svaka dva dana i za svakog novog gosta« u koloni za kategoriju 3* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem, a u koloni za kategoriju 4* i 5* tamna polja zamjenjuju se bijelim poljima.
U točki: »8.3.14. Promjena ručnika svaki dan, na zahtjev gosta i za svakog novog gosta« u koloni za kategoriju 4* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.
U točki: »8.3.15. Fiksni telefon u kupaonici«u koloni za kategoriju 3* i 4* tamna polja zamjenjuju se bijelim poljima.
U točki 10.3.1. iza riječi: »(restorana)« dodaju se riječi: »u objektima koji imaju više od 25 smještajnih jedinica«.
U točki: »11.3.1. Grijanje. Iznimno, ne primjenjuje se na turistička naselja koja posluju ljeti« u koloni za kategoriju 3* i 4* bijela polja zamjenjuju se tamnim poljima.
U točki: »11.3.2. Klima« u koloni za kategoriju 3* i 4* bijela polja zamjenjuju se tamnim poljima.
U točki: »11.3.3. Vješalice za odlaganje odjevnih predmeta« u koloni za kategoriju 3* i 4* bijela polja zamjenjuju se tamnim poljima.
U točki 13.2.2. iza riječi: »Termički blok« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim kada se pripremaju isključivo hladna jela«.

Članak 15.

U tabeli Priloga VII. – Uvjeti za kategorizaciju turističkih apartmana – postojeći objekti:
U točki: »1.1.2. Na ulazu istaknuta obavijest o radnom vremenu« u koloni za kategoriju 2* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.
U točki: »1.1.6. Kućni red na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku« u koloni za kategoriju 2* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.
U točki 3.1. riječi: »ili iznimno, prostorija za spavanje« zamjenjuju se riječima: »ili iznimno, prostorija(e) za spavanje«.
U rečenici iza točke 4.1.4. broj: »4.2.4.« zamjenjuje se brojem: »4.2.5.«, a zagrada na kraju rečenice se briše.
Iza točke 4.3.13. brišu se točka: »4.3.15. Stolnjakom prekriven stol za blagovanje« i točka: »4.3.16. Stolnjakom i nadstolnjakom prekriven stol za blagovanje«.
U točki: »4.4.5. Telefon s direktnim izlazom u javnu telefonsku mrežu s uputama za korištenje na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku« u koloni za kategoriju 2* tamno polje zamjenjuje se bijelim poljem.
Iza točke »5.2.2.Krevet za jednu osobu minimalne veličine 80x190 cm, krevet za dvije osobe minimalne veličine 160x190 cm« brojevi podtočaka: »2.-9.« zamjenjuju se brojevima: »3.-10.«.

Članak 16.

U tabeli Priloga VIII. – Uvjeti za kategorizaciju turističkih apartmana – novi objekti:
U točki: »1.3.9. Osigurane usluge pranja i glačanja odjeće« u koloni za kategoriju 3* bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.
Iza točke 1.6.7. briše se rečenica: »Broj zahoda s predprostorima prema općem dijelu Pravilnika«.
Iza točke »2.1.2. Glavno stubište za goste koje povezuje sve katove i hodnici vezani na to stubište minimalno korisne širine 1,30 m«brojevi podtočaka: »2.-5.« zamjenjuju se brojevima: »3.-6.«.
Točka: »4.2.6. Mijenjanje plahti i jastučnice svaka tri dana i za svakog novog gosta« zamjenjuje se točkom: »4.2.6. Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaki treći dan i za svakog novog gosta«.
Iza točke 4.3.10. brišu se točka: »4.3.15. Stol za blagovanje s brojem stolica koji odgovara kapacitetu studio apartmana« i točka: »4.3.16. Stolnjakom prekriven stol za blagovanje«.
Točka: »5.2.8. Mijenjanje plahti i jastučnice svaka tri dana i za svakog novog gosta« zamjenjuje se točkom: »5.2.8. Mijenjanje plahte, jastučnice i navlake za poplun svaki treći dan i za svakog novog gosta«.
Iza točke 5.3.13. brišu se točka: »5.3.16. Stolnjakom prekriven stol za blagovanje« i točka: »5.3.17. Stolnjakom i nadstolnjakom prekriven stol za blagovanje«.
U točki 5.4.3. iza riječi: »engleskom jeziku« dodaju se riječi: »u prostoriji za boravak i u prostoriji za spavanje«.
U rečenici iza točke 6.2.3. brišu se riječi: »zavjesom ili« i riječi: »zavjesu ili«.

Članak 17.

U tabeli Priloga IX. – Uvjeti za kategorizaciju pansiona – postojeći objekti:
Točka: »1.3.3. TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja, ne primjenjuje se na pansione koji imaju TV u boji u smještajnim jedinicama« se briše, a brojevi podtočaka: »4.-7.« zamjenjuju se brojevima: »3.-6.«.
Iza točke 5.2.1. briše se točka: »5.2.2. Krevet za jednu osobu minimalne veličine: 100x200 cm, 160x200 za francuski krevet«.
U točki 7.3.1. iza riječi: »(restorana)« dodaju se riječi: »u objektima koji imaju više od 25 smještajnih jedinica«.
U točki: »9.3.1. Sat i trideset minuta za ručak i večeru« u koloni za oznaku standard bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.
U točki: »9.3.2. Dva sata za ručak i večeru« u koloni za oznaku komfor bijelo polje zamjenjuje se tamnim poljem.

Članak 18.

U tabeli Priloga X. – Uvjeti za kategorizaciju pansiona – novi objekti:
U točki 1.5.1. riječi: »ako nisu« zamjenjuje se riječima: »ako nije«.
Iza točke 1.6.7. briše se rečenica: »Broj zahoda s predprostorima prema općem dijelu Pravilnika«.
Iza točke 4.1.1. briše se točka: »4.1.2. Prostor za spavanje«
Iza točke 5.1.6. briše se točka: »5.1.7. Prozor s dnevnom svjetlom«.
Iza točke 5.3.4. brišu se točka: »5.3.5. Stalak za prtljagu (može biti sklopiv)«, točka: »5.3.6. Stalak za prtljagu«, točka: »5.3.11. Ogledalo za cijelu figuru« i točka: »5.3.12. Slika ili drugi ukrasni predmet«, a brojevi podtočaka: »7.-18.« zamjenjuju se brojevima: »5.-14.«.
Brišu se točka: »5.4.5. Pribor za pisanje (omotnice, papir, olovka ili kemijska olovka i sl.)«, točka: »5.4.6. Mapa s turističkim obavijestima (vodičima, i sl.)«, točka: »5.4.7. Sef«, točka: »5.4.8. Mini-bar«, točka »5.4.10. Automatski sustav buđenja«, točka: »5.4.11. Vrećica za prljavo rublje« i točka: »5.4.12. Preša za hlače«, a brojevi podtočaka: »9., 13. i 14.« zamjenjuju se brojevima: »5., 6. i 7.«.
U točki 7.3.1. iza riječi: »(restorana)« dodaju se riječi: »u objektima koji imaju više od 25 smještajnih jedinica«.

Članak 19.

Prilog XI. – Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli mijenja se i glasi:
(izmjena je u privitku ovog Pravilnika na posebnom prilogu).

Članak 20.

U tabeli Priloga XII. – Uvjeti za posebne standarde za vrstu: »Hotel«:
U točki 2. POSEBNI STANDARD: MEETINGS (ZA SASTANKE):
Broj točke: »2.30.« mijenja se i postaje točka s brojem: »2.29.«
U točki 3. POSEBNI STANDARD: CONGRESS (KONGRES):
U točki 3.2. riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »mora«.
U naslovu točke: »7. POSEBNI STANDARD: COASTLINE HOLIDAY (PRIOBALNI ODMORIŠNI)« iza riječi: »COASTLINE HOLIDAY« dodaje se riječ: »RESORT«.
U točki 9. POSEBNI STANDARD: SMALL&FRIENDLY (MALI I PRIJATELJSKI):
U točki 9.2. broj: »20« zamjenjuje se brojem: »25«, a broj: »40« zamjenjuje se brojem: »50«.
U točki 10. POSEBNI STANDARD: SENIOR CITIZENS (ZA STARIJE OSOBE):
U točki 10.10. iza riječi: »za« dodaje se riječ: »potrebe«.
U točki 13. POSEBNI STANDARD: WELLNESS:
U točki 13.1.31. riječ: »teretmane« zamjenjuje se riječju: »tretmane«.
U točki 13.2.1. iza riječi: »prostora« dodaju se riječi: »s nekim od dolje navedenih tretmana«.
U točki 13.2.2. iza riječi: »prostora« dodaju se riječi: »s nekim od dolje navedenih tretmana«.
U točki 13.2.3. iza riječi: »prostora« dodaju se riječi: »s nekim od dolje navedenih tretmana«.
Iza točke »13.3.10. Klasični tuš s pokretnom glavom tuša i ručnom slušalicom, s tekućom toplom i hladnom vodom, minimalno jedan tuš po sauni kapaciteta do 7 osoba, minimalno dva tuša po sauni kapaciteta većeg od 7 osoba ili tuševi doživljaja« brojevi podtočaka: »12.-22.« zamjenjuju se brojevima: »11.-21.«.
Točka 13.4.1. mijenja se i glasi: »13.4.1. Zatvoreni i otvoreni bazeni, ako postoje moraju biti sa slanom ili slatkom ili zasićenom vodom ili vodom posebnog terapeutskog svojstva«.
U točki 13.4.3.a) riječ: »jedanim« zamjenjuje se riječju: »jednim«.
U točki 13.4.3.c) riječ: »jedanim« zamjenjuje se riječju: »jednim«.
U točki 13.4.4.a) riječ: »jedanim« zamjenjuje se riječju: »jednim«.
Broj točke: »13.4.20.«mijenja se i postaje točka s brojem: »13.4.19.«.
U točki 13.6.6. brišu se riječi: »kao nešto od wellness proizvoda«.
U točki 17. POSEBNI STANDARD: ZA OSOBE S INVALIDITETOM:
U točki 17.1. briše se riječ: »namjene«.
U točki 17.25. broj: »20« zamjenjuje se brojem: »2«.
U točki 17.59. broj: »20« zamjenjuje se brojem: »2«.
U točki 17.71. riječ: »Kabina« zamjenjuje se riječju: »Tuš«.
U točki 17.72. riječ: »Kabina« zamjenjuje se riječju: »Tuš«.
U točki 17.73. brišu se riječi: »u kabinama«.

Članak 21.

U tabeli Priloga XIII. – Grafička rješenja standardiziranih ploča za posebne standarde za vrstu »Hotel«, u tekstu iza riječi: »u tamnoplavoj boji« dodaje se zagrada i riječi: »osim na ploči za osobe s invaliditetom«.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/38
Urbroj: 529-03-08-4
Zagreb, 28. ožujka 2008.

Ministar
Damir Bajs, v.r.
 

PRILOG XI

GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI


 

Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani i pansion jedinstveno su dizajnirana. Na metalnoj ploči (podlozi) srebrno-metalne boje ispisan je naziv vrste ugostiteljskog objekta u tamnoplavoj boji, dok su oznake za kategoriju – zvjezdice odnosno standard i komfor, u svijetloplavoj boji.
U donjem desnom dijelu standardizirane ploče ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo turizma u tamnoplavoj boji. Dimenzije standardizirane ploče su: 30 x 30 cm (kvadrat s polukružnim kutevima)
Grafičko rješenje standardizirane ploče za označavanje vrste ugostiteljskog objekta hotel baština dizajnirano je: na metalnoj ploči smeđe boje s obrubom krem boje ispisan je naziv vrste ugostiteljskog objekta u krem boji. U donjem desnom dijelu standardizirane ploče ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo turizma u krem boji. Dimenzije standardizirane ploče su: 30 x 30 cm (kvadrat s polukružnim kutevima)