Odluka o odlikovanju dr. Robina Davida Rolanda Harrisa Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 60/2008 (28.5.2008.), Odluka o odlikovanju dr. Robina Davida Rolanda Harrisa Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2052

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

dr. Robin David Ronald Harris

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobit doprinos promicanju kulture hrvatskog naroda u Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Klasa: 060-04/08-13/02
Urbroj: 71-05-04/2-08-01
Zagreb, 20. svibnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.