Odluka o odlikovanju Barucha Tenembauma Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 60/2008 (28.5.2008.), Odluka o odlikovanju Barucha Tenembauma Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2054

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Baruch Tenembaum

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobit doprinos promicanju moralnih društvenih vrednota i razvitak odnosa Republike Hrvatske i Argentinske Republike.

Klasa: 060-04/08-13/01
Urbroj: 71-05-04/2-08-01
Zagreb, 19. svibnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.