Odluka o opozivu Vladimira Mateka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču i veleposl

NN 60/2008 (28.5.2008.), Odluka o opozivu Vladimira Mateka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču i veleposl

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2055

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-02/148, urbroj: 50304/2-08-05 od 12. svibnja 2008, kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADIMIR MATEK opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču i veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (UNOV). Organizaciji za industrijski razvitak (UNIDO), Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) i Organizaciji za sveobuhvatnu zabranu nuklearnog testiranja (CTBTO).
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/08-02/07
Urbroj: 71-05-03/1-08-4
Zagreb, 19. svibnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.