Odluka o nastavku pilot-projekta elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu u sud­ski registar pod radnim nazivom "on-line registracija«

NN 62/2008 (30.5.2008.), Odluka o nastavku pilot-projekta elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu u sud­ski registar pod radnim nazivom "on-line registracija«

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2105

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 40/07.) te članka 1. stavak 3. Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar (»Narodne novine«, broj: 109/07.), ministrica pravosuda donosi

ODLUKU

O NASTAVKU PILOT-PROJEKTA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE S REGISTARSKIM SUDOM RADI UPISA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU S TEMELJNIM KAPITALOM U NOVCU U SUDSKI REGISTAR POD RADNIM NAZIVOM »ON-LINE REGISTRACIJA«

I.

Pilot-projekt elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu u sudski registar, koji se na temelju članka 1. Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar (»Narodne novine«, broj: 109/07), provodi, pod radnim nazivom – »on-line registracija«, u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu, nastavit će se na tom sudu do 31. prosinca 2008. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-13/08-01/2
Urbroj: 514-03-04-01-08
Zagreb, 13. svibnja 2008.

Ministrica pravosuđa
Ana Lovrin, v. r.