Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

NN 64/2008 (4.6.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2202

Na osnovi članka 138., a u svezi s člankom 139. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 105/06., 118/06., 77/07., 111/07. i 35/08.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 56. sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA BOLNIČKO LIJEČENJE MEDICINSKOM REHABILITACIJOM I FIZIKALNOM TERAPIJOM U KUĆI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući (»Narodne novine« broj 46/07. –
pročišćeni tekst) Popis bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije iz članka 2. stavka 3. Pravilnika zamjenjuje se novim Popisom bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Prijedlog za provođenje fizikalne terapije u kući osigurane osobe daje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite na osnovi mišljenja i nalaza doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti, koje je dano nakon izvršenog specijalističkog pregleda osigurane osobe u bolničkoj, odnosno specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj ustanovi odnosno specijalističkoj ordinaciji. U nalazu doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti obvezno određuje vrstu postupaka za fizikalnu terapiju u kući na osnovi postupaka navedenih u Popisu postupaka za fizikalnu terapiju u kući koji je sastavni dio ovog Pravilnika«
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Popis iz stavka 3. ovog članka sadrži:
– šifru postupka
– naziv postupka.«

Članak 3.

U članku 17. stavku 3. iza teksta: »15 dana« dodaje se tekst: »(15 dolazaka)«.
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi
»Ugovorni privatni zdravstveni radnik, odnosno ugovorna zdravstvena ustanova obvezna je fizikalnu terapiju u kući bolesnika provoditi kontinuirano u skladu s odobrenjem liječničkog povjerenstva.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/08-01/148
Urbroj: 338-01-01-08-1
Zagreb, 27. svibnja 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.
 

POPIS BOLESTI, BOLESNIH STANJA I POSLJEDICA OZLJEDA
za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije

Šifra
prema MKB

Dijagnoza bolesti, stanja i ozljeda

Specijalnost
doktora koji predlaže


Medicinska dokumenatcija

 


Uvjeti odobravanja

 

BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

G12.2

Amiotrofična lateralna skleroza

neurolog, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks

početna kod premještaja, održavajuća rehabilitacija samo s teškim ispadima sustava za kretanje

G35

 

Sclerosis multiplex

neurolog, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks

početna kod premještaja, održavajuća rehabilitacija samo s teškim ispadima sustava za kretanje

G36

 

Devicova bolest

 

neurolog, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks

početna kod premještaja, održavajuća rehabilitacija samo s teškim ispadima sustava za kretanje

G60

 

Spinocerebelarne hereditarne bolesti

 

neurolog, fizijatar

 

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks

početna kod premještaja, održavajuća rehabilitacija samo s teškim ispadima sustava za kretanje

G61

Polyradiculomyelitis tipa Guillain – Barre

neurolog, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks


početna kod premještaja

 

G63.3

 

Porfirija

neurolog, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks


početna kod premještaja

G71.0

 

Dystrophia musculorum

neurolog, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks

početna kod premještaja, održavajuća rehabilitacija samo s teškim ispadima sustava za kretanje

G80

 

Infantilna cerebralna paraliza

 

pedijatar, neurolog, fizijatar

 

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks

 

početna kod premještaja, održavajuća kod djece do osamnaeste godine, odrasli samo nakon korekcijskih operativnih zahvata

G81

 

Hemiplegija ili teška hemipareza od III. do IV. stupnja

neurolog, neurokirurg, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks

početna kod premještaja, iza isteka akutne faze, odnosno nakon operativnog liječenja

G82

 

Paraplegija, tetraplegija, teška parapareza ili tetrapareza od III. do IV. stupnja

neurolog, neurokirurg, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks

početna po isteku akutne faze, odnosno poslije operativnog zahvata, održavajuća rehabilitacija ovisno o Barthelovom indeksu

G95.2

 

Degenerativno-kompresivne lezije kralježnične moždine, s motoričkim deficitom

neurolog, neurokirurg, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks

početna po isteku akutne faze, odnosno poslije operativnog zahvata ili neuspjele konzervativne terapije

R40.2

 

Coma cerebri vigile

 

neurokirurg, anesteziolog, neurolog

povijest bolesti, razina svijesti prema »Glasgow coma scale« i »Rancho« razina kognitivnih funkcija

početna kod premještaja, trajanje rehabilitacije iznimno do šest mjeseci


BOLESTI
MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA
 

M05

 

Arthritis rheumatoloides II. i III. stadij i ostale sistemske bolesti veziva

reumatolog, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks

početna kod premještaja i održavajuća rehabilitacija ovisno o funkcionalnom statusu

M06.8

 

Reiterov sindrom II. i III. stadij

reumatolog, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks

početna kod premještaja i održavajuća rehabilitacija ovisno o funkcionalnom statusu

M06.8

 

Reaktivni arthritis II. i III. stadij

reumatolog, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti s iscrpnim neurološkim nalazom, funk­cionalni status, Barthelov indeks

početna kod premještaja i održavajuća rehabilitacija ovisno o funkcionalnom statusu

M07

Arthritis psoriatica

reumatolog, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti, funk­cionalni status

održavajuća rehabilitacija ovisno o funkcionalnom statusu

M08

 

Juvenilni artritis

 

reumatolog, pedijatar

 

otpusno pismo, povijest bolesti, funk­cionalni status

 

početna kod premještaja i održavajuća rehabilitacija ovisno o funkcionalnom statusu

M23

 

Unutrašnje ozljede koljena

ortoped, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti, funk­cionalni status

početna jedanput nakon operacije ovisno o funkcionalnom statusu

M41

Skolioza i kifoskolioza

ortoped, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti, funk­cionalni status

početna jedanput nakon operacije, a održavajuća rehabilitacija ovisno o funkcionalnom statusu

M45

 

Spondylitis ankylosans

 

reumatolog, fizijatar

 

otpusno pismo, povijest bolesti, funk­cionalni status

 

početna kod premještaja i održavajuća rehabilitacija ovisno o funkcionalnom statusu

M96.9

 

Stanje nakon operativnih postupaka – kralježnica – kuk – bedrena kost – koljeno – kosti potkoljenice – skoč­ni zglob

ortoped, kirurg,
neurokirurg

otpusno pismo, povijest bolesti, funk­cionalni status

početna jedanput  nakon operacije, a održavajuća rehabilitacija ovisno o funkcionalnom statusu

Z89

 

Stečeni gubitak udova (amputacije)

 

kirurg, ortoped, fizijatar

 

otpusno pismo, povijest bolesti, funk­cionalni status

 

početna kod premještaja* i održavajuća rehabilitacija ovisno o funkcionalnom statusu

Z96.6

 

Prisutnost funkcionalnih implantata (kuk i koljeno, totalna i djelomična endoproteza)

kirurg, ortoped, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti, funk­cionalni status

početna kod premještaja i održavajuća rehabilitacija ovisno o funkcionalnom statusu


OZLJEDE – PRIJELOMI
 

S12

 

Prijelom vratnog kralješka s neurološkim ispadima

neurokirurg, kirurg, traumatolog,
neurolog

otpusno pismo, povijest bolesti, funkcionalni status

početna kod premještaja po isteku akutne faze

S22.0

Prijelom torakalnog kralješka s neurološkim ispadima

neurokirurg, kirurg, traumatolog,
neurolog

otpusno pismo, povijest bolesti, funkcionalni status

 

početna kod premještaja po isteku akutne faze

 

S32

 

Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice s neurološkim ispadima

neurokirurg, kirurg, traumatolog,
neurolog

otpusno pismo, povijest bolesti, funkcionalni status

početna kod premještaja po isteku akutne faze

S72

Prijelom bedrene kosti

kirurg, traumatolog, ortoped, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti, funkcionalni status

početna nakon prijeloma ovisno o funkcionalnom statusu

S82 izuzev S82.0 S82.4

Prijelom potkoljenice

kirurg, traumatolog, ortoped, fizijatar

otpusno pismo, povijest bolesti, funkcionalni status

početna nakon prijeloma ovisno o funkcionalnom statusu


BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA
 

I21

Akutni infarkt miokarda

internist kardiolog

otpusno pismo, povijest bolesti, EKG, ergometrija

početna kod premještaja poslije isteka akutne faze

Z95

 

Stanja nakon operativnih zahvata (ugradnje srčane premosnice, ugradnje umjetnih valvula, PTCA, ugradnje stenta, transplantacije srca)

kardiovaskul. kirurg, internist, kardiolog

 

otpusno pismo, povijest bolesti, EKG, ergometrija

 

početna kod premještaja poslije isteka akutne faze

 


BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA
 

J44

Kronična opstruktivna plućna bolest

pedijatar, internist, pulmolog

povijest bolesti, spirometrija, acidobazni status, alergološka i imunološ­ka obrada

početna, odnosno održavajuća, samo djeca do 18. godine, ne više od jedanput u godini, ovisno o kliničkom statusu

J45

 

Asthma bronchale

 

pedijatar, internist, pulmolog

 

povijest bolesti, spirometrija, acidobazni status, alergološka i imunološ­ka obrada

 

početna, odnosno održavajuća, samo djeca do 18. godine, ne više od jedanput u godini, ovisno o kliničkom statusu


______
* provodi se u specijaliziranim ustanovama osposobljenim za primjenu proteza
 

POPIS POSTUPAKA ZA FIZIKALNU TERAPIJU U KUĆI
 

Redni broj 

Šifra postupka

NAZIV POSTUPKA

1

86020

Omoti, oblozi. Terapeutska tehnika za  lokalno zagrijavanje ili hlađenje tijela omotima i oblozima (kriopak, termopak, bez obzira na broj).

2

86310

Elektrostimulacija. Terapeutska tehnika za umjetno pobudjivanje mišićne kontrakcije pomoću nisko frekventnih električnih struja jedne funkcionalne skupine i kotzove struje.

3

 

86311

 

Terapija protiv bolova (diadinamske struje, interferentne struje, TENS i ultra podražajne struje. Metoda fizikalne terapije koja s nisko frekventnim strujama utječe na smanjenje boli, poboljšava prokrvljenost).

4

92115

Dolazak u postupak zdravstvene njege/fizikalne terapije u kući bolesnika.

5

93301

Fiziološka pomoć za kretanje. Učenje hodanja sa štakama, s potpornim longetama i drugim privremenim pomagalima.

6

94301

Muskularna reedukacija, reedukacija neuromuskularnog sustava, kompletna.

7

94302

Muskularna reedukacija, reedukacija neuromuskularnog sustava, djelomična.

8

94303

Specifična neurofizioterapija (metoda po Bobathu, Vojti, itd.) s djetetom s cerebralnom paralizom.

9

94320

Trening koordinacije i ravnoteže. Terapeutska tehnika za uspostavljanje usklađenih pokreta i držanja.

10

94401

Trening hodanja. Upute za hodanje i trening različitih tehnika  s protezom ili ortozom (uputa, trening).

11

94402

Trening upotrebe pomagala za gornji ud.  Uputa za upotrebu i trening s različitim tehnikama s protezom ili s ortozom.

12 

94403

Trening upotrebe pomagala i tehničkih sredstava za kretanje i komunikacije kod tjelesno teže pogođenih korisnika (vožnja s invalidskim kolicima, upotreba komunikacijskih pomagala i slično).

13

 

94430

 

Učenje stajanja. Postavljanje na noge i stajanje, samostalno i/ili s potporom (prečke i sl.). Trening hodanja po stepenicama. Učenje stajanja ili hodanja kroz prepreke. Upute za hodanje i trening po stepenicama s držanjem ili bez njega uz pomoć fizioterapeuta ili bez njega. Učenje sjedanja i ustajanja. Uputa za sjedanje i ustajanje te trening sjedanja na različito visoku podlogu i ustajanje s nje (stolica, klupa, krevet i sl.).

14

94460

Učenje padanja i ustajanja. Upute za  bezopasan pad i trening bezopasnog pada i ustajanja s protezom ili ortozom.

15

94551

Individualne vježbe za razgibavanje  zglobova, za jačanje mišića i vježbe za izdržljivost. Individualne vježbe cijelog tijela. 

16

94552

Individualne vježbe za razgibavanje  zglobova, za jačanje mišića i vježbe za izdržljivost. Individualne vježbe dijelova tijela.

17

94640

Mobilizacija zglobova. Terapeutska tehnika mišićno-pasivnog pokretanja zgloba do dozvoljene granice pokretljivosti.

18

94720

Respiracijski trening. Terapeutska metoda  kojom postižemo bolju ventilaciju, jednakomjernu raspodjelu udahnutih plinova, ekonomičnost i opuštenost disanja.

19

94730

Kardiovaskularni retrening. Terapeutska  metoda za ponovnu stabilizaciju kardiovaskularnog sustava.

20

94740

Fizioterapija za smanjivanje edema.  Fizioterapeutska metoda koja s različitim tehnikama utječe na smanjenje edema (različiti položaji, pomagala).