Odluka o imenovanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

NN 67/2008 (9.6.2008.), Odluka o imenovanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

HRVATSKI SABOR

2231

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 4. stavka 1. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 107/07.), Hrvatski sabor na sjednici 30. svibnja 2008. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PRAVOBRANITELJICE
ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Imenuje se ANKA SLONJŠAK pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom.

Klasa: 021-13/08-07/53
Zagreb, 30. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskog sabora
Luka Bebić, v. r.