Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata

NN 68/2008 (11.6.2008.), Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2241

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 57/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine donijela

PLAN INTERVENCIJE

U SLUČAJU IZVANREDNOG POREMEĆAJA OPSKRBE TRŽIŠTA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

I.

Ovim Planom intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata (dalje u tekstu: Plan intervencije), utvrđuju se:
– postupci i kriteriji za utvrđivanje izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske i
– postupci za normalizaciju opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske, u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata, koji uključuju mjere za smanjenje potrošnje naftnih derivata i uvjete trošenja i obnavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.
Ovaj Plan intervencije primjenjuje se u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata koji može biti izazvan poremećajem opskrbe regionalnog tržišta nafte i naftnih derivata i/ili uvjetima na čiji se nastanak nije moglo utjecati, a dogodili su se na teritoriju Republike Hrvatske i/ili zemalja preko kojih se doprema nafta i naftni derivati za potrebe tržišta nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske.
Ovaj Plan intervencije ne primjenjuje se u slučajevima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, te velikih prirodnih nepogoda na teritoriju Republike Hrvatske koji su regulirani Zakonom o strateškim robnim rezervama (»Narodne novine«, broj 87/2002).

II.

Za provođenje ovoga Plana intervencije odgovorno je Stručno povjerenstvo za praćenje redovite opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo).
S ciljem provođenja ovoga Plana intervencije, kao i s ciljem sprječavanja nastanka poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata, dobavljači nafte i naftnih derivata, operateri logističkog sustava, potrošači i regulatori (dalje u tekstu: sudionici na tržištu nafte i naftnih derivata) dužni su surađivati sa Stručnim povjerenstvom iz stavka 1. ove točke.

III.

Tijekom normalne opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata, energetski subjekti su dužni prvog radnog dana u tjednu do 15.00 sati Hrvatskoj agenciji za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (dalje u tekstu: HANDA) dostaviti podatke o stanju zaliha nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.
U slučaju poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata, energetski subjekti su dužni svakodnevno dostavljati HANDI podatke o stanju zaliha nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.
HANDA će iz dostavljenih podataka o stanju zaliha nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata izraditi analizu trenutne raspoloživosti nafte i naftnih derivata, te raspoložive zalihe nafte i naftnih derivata preračunati u raspoložive dane potrošnje.
Sudionici na tržištu nafte i naftnih derivata su dužni HANDI redovito dostavljati podatke o svim planiranim i neplaniranim događajima koji mogu utjecati na opskrbu tržišta nafte i naftnih derivata.

IV.

U slučaju smanjenja pojedine vrste zaliha nafte i/ili naftnih derivata iz članka 12. stavka 1. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (dalje u tekstu: Zakon) na pet dana potrošnje iz prethodne godine, HANDA će najkasnije u roku od 24 sata informirati Stručno povjerenstvo o mogućem poremećaju opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata.
Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog Stručnog povjerenstva donijeti odluku o mjerama za normalizaciju opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata.
Odluka iz stavka 2. ove točke može sadržavati mjeru zabrane izvoza nafte i naftnih derivata, mjeru stavljanja obveznih zaliha nafte i/ili pojedinog naftnog derivata na tržište u količini dovoljnoj za 15-dnevnu potrošnju i mjeru nadzora cijena.
U slučaju da Odluka iz stavka 2. ove točke sadrži mjeru stavljanja obveznih zaliha nafte i/ili pojedinog naftnog derivata na tržište u količini dovoljnoj za 15-dnevnu potrošnju prvo se na tržište stavljaju obvezne zalihe nafte i naftnih derivata koje čuvaju proizvođači i/ili uvoznici naftnih derivata.

V.

U slučaju smanjenja pojedine vrste zaliha nafte i/ili naftnih derivata iz članka 12. stavka 1. Zakona ispod pet dana potrošnje iz prethodne godine ili kada obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u vlasništvu HANDE padnu ispod 50% količina za tekuću godinu, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog Stručnog povjerenstva donijeti odluku o dodatnim mjerama za normalizaciju opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata.
Dodatne mjere iz stavka 1. ove točke mogu uključivati: ograničenje maksimalne brzine vožnje javnim cestama, ograničenje vožnje motornim vozilima ili drugim sredstvima prijevoza koja za pogon koriste naftne derivate, ograničenje plovidbe brodova i zrakoplova koji za pogon koriste naftne derivate i ograničenje radnog vremena benzinskim stanicama, te stavljanje na tržište dodatnih obveznih zaliha nafte i/ili pojedinog naftnog derivata u količini dovoljnoj za 30-dnevnu potrošnju.

VI.

U slučaju kada pojedine vrste zaliha nafte i/ili naftnih derivata iz članka 12. stavka 1. Zakona narastu iznad pet dana potrošnje iz prethodne godine, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog Stručnog povjerenstva donijeti odluku o ukidanju mjera za normalizaciju opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata.
Potrošene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata obnovit će se u najkraćem mogućem roku od dana stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ove točke.

VII.

Ovaj Plan intervencije objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/08-02/03
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 5. lipnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.