Pravilnik o dopuni Pravilnika o pivu i pivu s dodacima

NN 69/2008 (13.6.2008.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o pivu i pivu s dodacima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2300

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PIVU I PIVU S DODACIMA

Članak 1.

U Pravilniku o pivu i pivu s dodacima (»Narodne novine« br. 42/05, 57/05) iza članka 1. dodaje se članak 1a. koji glasi:

»Članak 1a.

Odredbe ovoga Pravilnika se ne primjenjuju na proizvode koji su zakonito proizvedeni i/ili stavljeni na tržište u državi članici Europske unije ili zakonito proizvedeni u državi EFTA-e koja je ugovorna strana Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/3
Urbroj: 525-13-08-1
Zagreb, 5. lipnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.